Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

истекший л.

trecut expirat

истерзанный л.

sfîrtecat (~ de săbii.) sfâşîiat spîrcuit (~ de săbii.) mursecat

истерзать л.

a chinui a sfâşia a sfîrteca a tortura

истертый л.

tunchit tocit şters uzat

истец м.

reclamant

истечение с.

scurgere expirare trecere

истинный л.

de netăgăduit veritabil autentic

истлеть л.

a putrezi

истово ч.

cu osîrdie cu zel

истовый л.

plin de rîvnă foarte zelos

исток м.

obîrşie origine izvor sorginte

истолкать л.

a ghionti a împinge a îmbrînci a înghesui

истолкование с.

tălmăcire interpretare lămurire explicare

истолкователь м.

tălmăcitor interpret lămuritor comentator

истолковать л.

a tălmăci a comenta a lămuri a explica

истома ж.

toropeală moleşeală

истомиться л.

a se istovi a fi extenuat a obosi sleit

истомленный л.

istovit extenuat obosit frânt

истопить л.

a face focul a încălzi

исторгнуть л.

a izgoni a scoate a elimina a alunga a emite

исторически ч.

din punct de vedere istoric

истосковаться л.

a-i fi dor a se sfârşi de dor a tînji

источник м.

izvor sursă

истощать л.

a sărăci a istovi a extenua

истощенный л.

istovit extenuat

истребитель м.

distrugător de vânătoare (mil.) exterminator nimicitor

истребить л.

a distruge a extermina a nimici

истребление с.

distrugere exterminare nimicire

истребование с.

cerere petiţie reclamaţie

истребовать л.

a cere a reclama

истрепать л.

a derveli a ponosi a uza a scoroji a scâlcia

истукан м.

statuie momâie idol stană

истый л.

adevărat veritabil autentic

истязание с.

chin tortură caznă supliciu

истязатель м.

călău torţionar

истязать л.

a supune la cazne a tortura a chinui

исход м.

ieşire exod sfîrşit deznodământ

исходить л.

a umbla peste tot a se baza a cutreiera a porni de la a reieşi din… a se sprijini pe…

исходный л.

de pornire iniţial

исцеление с.

lecuire tămăduire vindecare

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter