Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

изваять л.

a sculpta

изведать л.

a cunoaște (din experiență) a încerca a resimţi

извека ч.

de cînd lumea din vechime

изверг м.

călău tiran fiară bestie

извергать л.

a arunca înafară a erupe a ejecta

извержение с.

izbucnire erupţie

извериться л.

a nu mai crede a pierde încrederea

извернуться л.

a ieşi din încurcătură a se descurca

извести л.

a irosi a stîrpi a cheltui a distruge a toci a risipi

известие с.

veste ştire

известить л.

a da de veste a da de ştire a anunţa a comunica

известно ч.

este ştiut se cunoaşte

известность ж.

slavă popularitate faimă

известный л.

vestit faimos cunoscut celebru

изветшалый л.

învechit deteriorat dărăpănat uzat

извечный л.

de veacuri străvechi de cînd lumea

извещать л.

a înştiinţa a comunica

извещение с.

înştiinţare aviz

извиваться л.

a se zvîrcoli a se încolăci a se răsuci a face meandre

извилина ж.

cîrnitură circumvoluţiune (anat.) sinuozitate cotitură curbură

извилистый л.

cu cotituri întortocheat încîrnit sinuos

извинение с.

iertare îndreptăţire justificare scuză

извинить л.

a ierta a scuza

извиниться л.

a-și cere iertare a cere scuze

извлечение с.

scoatere extragere îndepărtare

извлечь л.

a scoate a extrage a îdepărta

извне ч.

din afară din exterior

извод м.

variantă (lingv.) izvod (lingv.) cheltuială istovire versiune (lingv.) irosire extenuare risipă isprăvire distrugere

извоз м.

harabagie cărăuşie

извозчик м.

vizitiu surugiu cărăuş birjar

изволение с.

voinţă dorinţă

изволить л.

a găsi de trebuinţă a binevoi a catadicsi a considera necesar

изволноваться л.

a se îngrijora a avea emoţii a se nelinişti

изворотливость ж.

iscusinţă dibăcie abilitate

изворотливый л.

isteţ iscusit dibaci abil ager

извратить л.

a răstălmăci a denatura a schimonosi a falsifica

извращение с.

răstălmăcire anomalie denaturare schimonosire perversiune falsificare

извращенный л.

răstălmăcit desfrînat denaturat schimonosit pervers falsificat depravat

изгадить л.

a mînji a murdări a spurca

изгиб м.

cotitură meandru îndoitură curbură

изгладить л.

a netezi a nivela

изглодать л.

a măcina a roade

изгнание с.

izgonire expulzare alungare exilare

изгнанник м.

izgonit exilat surghiunit

изгнать л.

a izgoni a expulza

изголовье с.

căpătîi căpătâi

изгородь ж.

îngrăditură gard

изготовить л.

a găti a confecţiona a prepara

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter