Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

изваять л.

a sculpta cuvîntul este comun

изведать л.

a cunoaște (din experiență) cuvîntul este comun

извека ч.

de cînd lumea cuvîntul este moldovenesc din vechime cuvîntul este romînesc

изверг м.

călău cuvîntul este moldovenesc fiară cuvîntul este moldovenesc bestie cuvîntul este romînesc tiran cuvîntul este romînesc

извергать л.

a arunca înafară cuvîntul este comun a erupe cuvîntul este comun a ejecta cuvîntul este romînesc

извержение с.

izbucnire cuvîntul este moldovenesc erupţie cuvîntul este comun

извериться л.

a nu mai crede cuvîntul este moldovenesc a pierde încrederea cuvîntul este romînesc

извернуться л.

a ieşi din încurcătură cuvîntul este moldovenesc a se descurca cuvîntul este romînesc

извести л.

a irosi cuvîntul este moldovenesc a stîrpi cuvîntul este moldovenesc a toci cuvîntul este moldovenesc a distruge cuvîntul este romînesc a risipi cuvîntul este romînesc a cheltui cuvîntul este comun

известие с.

veste cuvîntul este moldovenesc ştire cuvîntul este romînesc

известить л.

a da de veste cuvîntul este moldovenesc a anunţa cuvîntul este moldovenesc a da de ştire cuvîntul este romînesc a comunica cuvîntul este comun

известно ч.

este ştiut cuvîntul este moldovenesc se cunoaşte cuvîntul este romînesc

известность ж.

slavă cuvîntul este moldovenesc popularitate cuvîntul este comun faimă cuvîntul este romînesc

известный л.

vestit cuvîntul este moldovenesc cunoscut cuvîntul este moldovenesc celebru cuvîntul este romînesc faimos cuvîntul este romînesc

известь ж.

var cuvîntul este comun

изветшалый л.

învechit cuvîntul este moldovenesc dărăpănat cuvîntul este moldovenesc uzat cuvîntul este romînesc deteriorat cuvîntul este romînesc

извечный л.

de veacuri cuvîntul este moldovenesc de cînd lumea cuvîntul este moldovenesc străvechi cuvîntul este romînesc

извещать л.

a înştiinţa cuvîntul este moldovenesc a comunica cuvîntul este comun

извещение с.

înştiinţare cuvîntul este moldovenesc aviz cuvîntul este comun

извиваться л.

a se zvîrcoli cuvîntul este moldovenesc a se răsuci cuvîntul este comun a face meandre cuvîntul este romînesc a se încolăci cuvîntul este romînesc

извилина ж.

cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun circumvoluţiune (anat.) cuvîntul este comun curbură cuvîntul este romînesc sinuozitate cuvîntul este romînesc

извилистый л.

încîrnit cuvîntul este moldovenesc cu cotituri cuvîntul este comun sinuos cuvîntul este romînesc întortocheat cuvîntul este romînesc

извинение с.

iertare cuvîntul este moldovenesc îndreptăţire cuvîntul este moldovenesc scuză cuvîntul este comun justificare cuvîntul este romînesc

извинить л.

a ierta cuvîntul este moldovenesc a scuza cuvîntul este comun

извиниться л.

a-și cere iertare cuvîntul este moldovenesc a cere scuze cuvîntul este comun

извлечение с.

scoatere cuvîntul este moldovenesc extragere cuvîntul este comun îndepărtare cuvîntul este romînesc

извлечь л.

a scoate cuvîntul este moldovenesc a extrage cuvîntul este comun a îdepărta cuvîntul este romînesc

извне ч.

din afară cuvîntul este moldovenesc din exterior cuvîntul este romînesc

извод м.

izvod cuvîntul este moldovenesc isprăvire cuvîntul este moldovenesc istovire cuvîntul este moldovenesc cheltuială cuvîntul este comun risipă cuvîntul este romînesc variantă (lingv.) cuvîntul este romînesc versiune cuvîntul este romînesc distrugere cuvîntul este romînesc extenuare cuvîntul este romînesc irosire cuvîntul este romînesc

извоз м.

harabagie cuvîntul este moldovenesc cărăuşie cuvîntul este comun

извозчик м.

vizitiu cuvîntul este moldovenesc cărăuș cuvîntul este comun surugiu cuvîntul este comun birjar cuvîntul este romînesc

изволение с.

voinţă cuvîntul este moldovenesc dorinţă cuvîntul este comun

изволить л.

a catadicsi cuvîntul este moldovenesc a găsi de trebuinţă cuvîntul este comun a considera necesar cuvîntul este romînesc a binevoi cuvîntul este romînesc

изволноваться л.

a se îngrijora cuvîntul este comun a se nelinişti cuvîntul este comun a avea emoţii cuvîntul este romînesc

изворотливость ж.

iscusinţă cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun abilitate cuvîntul este romînesc

изворотливый л.

isteţ cuvîntul este moldovenesc iscusit cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun ager cuvîntul este romînesc abil cuvîntul este romînesc

извратить л.

a răstălmăci cuvîntul este moldovenesc a schimonosi cuvîntul este moldovenesc a denatura cuvîntul este romînesc a falsifica cuvîntul este comun

извращение с.

răstălmăcire cuvîntul este moldovenesc schimonosire cuvîntul este moldovenesc perversiune cuvîntul este comun anomalie cuvîntul este comun denaturare cuvîntul este romînesc falsificare cuvîntul este comun

извращенный л.

răstălmăcit cuvîntul este moldovenesc desfrînat cuvîntul este moldovenesc schimonosit cuvîntul este moldovenesc pervers cuvîntul este comun depravat cuvîntul este romînesc denaturat cuvîntul este romînesc falsificat cuvîntul este comun

изгадить л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a spurca cuvîntul este moldovenesc a murdări cuvîntul este romînesc

изгиб м.

îndoitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun curbură cuvîntul este romînesc meandru cuvîntul este romînesc

изгладить л.

a netezi cuvîntul este moldovenesc a nivela cuvîntul este romînesc

изглодать л.

a măcina cuvîntul este comun a roade cuvîntul este comun

изгнание с.

alungare cuvîntul este moldovenesc izgonire cuvîntul este comun exilare cuvîntul este romînesc expulzare cuvîntul este romînesc

изгнанник м.

surghiunit cuvîntul este moldovenesc izgonit cuvîntul este comun exilat cuvîntul este romînesc

изгнать л.

a izgoni cuvîntul este comun a expulza cuvîntul este romînesc

изголовье с.

căpătîi cuvîntul este comun

изгородь ж.

îngrăditură cuvîntul este moldovenesc gard cuvîntul este comun

изготовить л.

a găti cuvîntul este moldovenesc a confecționa cuvîntul este comun a prepara cuvîntul este romînesc

изготовление с.

confecționare cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter