Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

издавна ч.

de cînd lumea din vechime dintotdeauna

издали ч.

din depărtare de la distanţă

издание с.

ediţie publicaţie

издать л.

a edita a publica

издевательство с.

batjocură zeflemisire bătaie de joc persiflare

издеваться л.

a lua în rîs a zeflemisi

изделие с.

produs articol

издергать л.

a smulge a enerva a destrăma a irita a rupe în bucăţi a scoate din sărite a sfâşia a exaspera

издревле ч.

de cînd lumea din moşi-strămoşi din vechime

изжарить л.

a prăji a frige

изжога ж.

jig arsuri la stomac jigăraie piroză

излечение с.

lecuire tămăduire vindecare

излечимый л.

care poate fi lecuit vindecabil curabil

излечить л.

a lecui a tămădui a vindeca

излишек м.

prisos surplus prisosinţă excedent

излишество с.

abuz exces exagerare

излишне ч.

de prisos în plus peste măsură

изловчиться л.

a izbuti a reuși a face ceva cu dibăcie a se descurca

излом м.

crăpare cotitură (al unui rîu) ruptură frângere sinuozitate rupere cot (al unui rîu) frîntură fisură meandru spărtură fractură

излучатель м.

radiator (tehn.) emiţător de raze (tehn.)

излучать л.

a răspîndi a emana a iradia

излучение с.

radiaţie emanare iradiere

излучина ж.

cîrnitură meandru cotitură sinuozitate

излюбленный л.

drag preferat iubit favorit

измазать л.

a mînji a murdari

измазаться л.

a se mînji a se murdări

измалевать л.

a boi a vopsi a zugrăvi

измарать л.

a mîzgăli a păta a mînji a murdari

измельчение с.

fărîmițare mărunţire sfărmare

измельчить л.

a fărîma a mărunţi a sfărâma

измена ж.

trădare

изменение с.

schimbare modificare

изменить л.

a primeni a înşela a preface a schimba a trăda a modifica

изменник м.

necredincios trădător infidel

изменчивость ж.

nestatornicie variabilitate

изменчивый л.

nestatornic variabil

изменяемый л.

schimbător flexibil

измерение с.

măsurare (acţiunea de a~) dimensiune

измеримый л.

care poate fi măsurat măsurabil

измеритель м.

aparat de măsurat unitate de măsură indice normă standard

измождение с.

istovire extenuare

изможденный л.

istovit extenuat

изморить л.

a istovi a extenua a chinui a tortura

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter