Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

изморозь ж.

promoroacă

изморось ж.

bură ploaie măruntă burniţa

измотанный л.

istovit extenuat

измотать л.

a istovi a extenua

измочаленный л.

istovit extenuat sleit de puteri

измочалить л.

a istovi a extenua a slei de puteri

измывательство с.

batjocură persiflare

измываться л.

a batjocori a persifla

измышление с.

născocire invenţie scornire plăsmuire

измышлять л.

a scorni a inventa

изнанка ж.

dosală revers partea din dos

изнасилование с.

siluire violare necinstire pângărire

изнасиловать л.

a silui a viola a impune cu forţa

изначально ч.

de la bun început de la origini iniţial

изнеженный л.

plăpînd cocolit alintat gingaş

изнежить л.

a alinta a cocoli

изнеможение с.

sleire epuizare vlăguire

изнемочь л.

a se slei a fi extenuat a nu mai avea puteri

изничтожить л.

a distruge a extermina a nimici

износ м.

ponosire uzură

износить л.

a jerpeli a ponosi a uza a rupe purtând

изношенный л.

ponosit uzat tocit

изнурение с.

istovire extenuare secătuire epuizare

изнуренный л.

stors extenuat trudit

изнурительный л.

istovitor extenuant

изнутри ч.

pe dinăuntru din interior

изнывать л.

a se chinui a suferi

изобилие с.

prisosinţă abundenţă belşug

изобиловать л.

a fi îndeajuns a abunda

изобильный л.

îmbelşugat abundent

изобличать л.

a vădi a scoate la iveală a dezvălui a descoperi

изобличение с.

dare în vileag demascare dezvăluire

изобличитель м.

cel care dă ceva în vileag demascator

изобразить л.

a înfăţişa a reda a exprima a prezenta artistic

изобрести л.

a născoci a inventa

изобретатель м.

inovator inventator plăsmuitor

изобретение с.

născocire invenţie inovaţie

изоглосса ж.

isoglosă (lingv.)

изогнутый л.

îndoit încovoiat arcuit curbat

изогнуться л.

a se arcui a se încovoia a se îndoi a se curba

изодранный л.

jupit zdrenţuit ferfenițat jerpelit

изолирование с.

despărţire izolare separare

изолировать л.

a despărţi a izola a separa

изоляция ж.

despărţire izolare separare

изощрение с.

subtilizare rafinare

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter