Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

изморозь ж.

promoroacă cuvîntul este comun

изморось ж.

bură cuvîntul este moldovenesc burniţa cuvîntul este moldovenesc ploaie măruntă cuvîntul este comun

измотанный л.

istovit cuvîntul este moldovenesc extenuat cuvîntul este romînesc

измотать л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a extenua cuvîntul este romînesc

измочаленный л.

istovit cuvîntul este moldovenesc sleit de puteri cuvîntul este moldovenesc extenuat cuvîntul este romînesc

измочалить л.

a istovi cuvîntul este moldovenesc a slei de puteri cuvîntul este moldovenesc a extenua cuvîntul este romînesc

измывательство с.

batjocură cuvîntul este moldovenesc persiflare cuvîntul este romînesc

измываться л.

a batjocori cuvîntul este moldovenesc a persifla cuvîntul este romînesc

измышление с.

născocire cuvîntul este moldovenesc scornire cuvîntul este moldovenesc plăsmuire cuvîntul este romînesc invenţie cuvîntul este romînesc

измышлять л.

a scorni cuvîntul este moldovenesc a inventa cuvîntul este romînesc

изнанка ж.

dosală cuvîntul este moldovenesc partea din dos cuvîntul este comun revers cuvîntul este romînesc

изнасилование с.

siluire cuvîntul este moldovenesc necinstire cuvîntul este moldovenesc pângărire cuvîntul este romînesc violare cuvîntul este romînesc

изнасиловать л.

a silui cuvîntul este moldovenesc a impune cu forţa cuvîntul este moldovenesc a viola cuvîntul este romînesc

изначально ч.

de la bun început cuvîntul este moldovenesc iniţial cuvîntul este romînesc de la origini cuvîntul este romînesc

изнашивание с.

uzare cuvîntul este comun

изнеженный л.

plăpînd cuvîntul este moldovenesc alintat cuvîntul este moldovenesc gingaş cuvîntul este romînesc cocolit cuvîntul este romînesc

изнежить л.

a alinta cuvîntul este moldovenesc a cocoli cuvîntul este romînesc

изнеможение с.

sleire cuvîntul este moldovenesc vlăguire cuvîntul este moldovenesc epuizare cuvîntul este romînesc

изнемочь л.

a se slei cuvîntul este moldovenesc a nu mai avea puteri cuvîntul este moldovenesc a fi extenuat cuvîntul este romînesc

изничтожить л.

a distruge cuvîntul este moldovenesc a nimici cuvîntul este moldovenesc a extermina cuvîntul este romînesc

износ м.

ponosire cuvîntul este moldovenesc uzură cuvîntul este comun

износить л.

a jerpeli cuvîntul este moldovenesc a ponosi cuvîntul este moldovenesc a uza cuvîntul este comun a rupe purtând cuvîntul este comun

изношенный л.

ponosit cuvîntul este moldovenesc uzat cuvîntul este comun tocit cuvîntul este romînesc

изнурение с.

istovire cuvîntul este moldovenesc secătuire cuvîntul este moldovenesc epuizare cuvîntul este romînesc extenuare cuvîntul este romînesc

изнуренный л.

stors cuvîntul este moldovenesc trudit cuvîntul este moldovenesc extenuat cuvîntul este romînesc

изнурительный л.

istovitor cuvîntul este moldovenesc extenuant cuvîntul este romînesc

изнутри ч.

pe dinăuntru cuvîntul este moldovenesc din interior cuvîntul este romînesc

изнывать л.

a se chinui cuvîntul este comun a suferi cuvîntul este romînesc

изобилие с.

prisosinţă cuvîntul este moldovenesc belşug cuvîntul este moldovenesc abundenţă cuvîntul este romînesc

изобиловать л.

a fi îndeajuns cuvîntul este moldovenesc a abunda cuvîntul este romînesc

изобильный л.

îmbelşugat cuvîntul este moldovenesc abundent cuvîntul este romînesc

изобличать л.

a vădi cuvîntul este moldovenesc a dezvălui cuvîntul este moldovenesc a descoperi cuvîntul este romînesc a scoate la iveală cuvîntul este romînesc

изобличение с.

dare în vileag cuvîntul este moldovenesc dezvăluire cuvîntul este moldovenesc demascare cuvîntul este romînesc

изобличитель м.

cel care dă ceva în vileag cuvîntul este moldovenesc demascator cuvîntul este romînesc

изображение с.

imagine cuvîntul este comun

изобразительный л.

plastic cuvîntul este comun

изобразить л.

a înfăţişa cuvîntul este moldovenesc a exprima cuvîntul este moldovenesc a reda cuvîntul este romînesc a prezenta artistic cuvîntul este comun

изобрести л.

a născoci cuvîntul este moldovenesc a inventa cuvîntul este comun

изобретатель м.

inovator cuvîntul este moldovenesc inventator cuvîntul este comun plăsmuitor cuvîntul este romînesc

изобретение с.

născocire cuvîntul este moldovenesc inovaţie cuvîntul este comun invenţie cuvîntul este comun

изоглосса ж.

isoglosă (lingv.) cuvîntul este comun

изогнутый л.

îndoit cuvîntul este moldovenesc arcuit cuvîntul este moldovenesc curbat cuvîntul este romînesc încovoiat cuvîntul este romînesc

изогнуться л.

a se arcui cuvîntul este moldovenesc a se îndoi cuvîntul este moldovenesc a se curba cuvîntul este romînesc a se încovoia cuvîntul este romînesc

изодранный л.

ferfenițat cuvîntul este moldovenesc jupit cuvîntul este comun jerpelit cuvîntul este romînesc zdrenţuit cuvîntul este romînesc

изолирование с.

despărţire cuvîntul este moldovenesc izolare cuvîntul este comun separare cuvîntul este romînesc

изолировать л.

a despărţi cuvîntul este moldovenesc a izola cuvîntul este comun a separa cuvîntul este romînesc

изолятор м.

izolator cuvîntul este comun

изоляция ж.

despărţire cuvîntul este moldovenesc izolare cuvîntul este comun separare cuvîntul este romînesc

изотопы н.

izotopi cuvîntul este comun

изощрение с.

subtilizare cuvîntul este moldovenesc rafinare cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter