Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

индейцы н.

indieni (pieile roşi)

индивидуальный л.

particular individual

индийцы н.

indieni (din India)

индифферентность ж.

nepăsare indiferență

индифферентный л.

nepăsător indiferent

индульгенция ж.

indulgenţă (ist.)

индусы н.

hinduşi

индюшатина ж.

carne de curcan

иней м.

promoroacă brumă

инертность ж.

indiferenţă nepăsare inerţie indolenţă impasibilitate

инжир д)

smochin smochină

инициалы н.

iniţiale (litere ~)

инкассатор м.

încasator perceptor

инкассация ж.

încasare (a banilor) percepere

инки н.

incaşi

инкогнито ч.

pe ascuns incognito tăinuit

инкриминировать л.

a învinui a incrimina a învinovăţi a imputa

инкрустация ж.

încrustare gravare

иногда ч.

cîte odată uneori

инок м.

călugăr

инокиня ж.

călugăriţă

инокулировать л.

a hultui a vaccina a inocula a altoi

инокуляция ж.

hultuire vaccinare inoculare altoire

иноплеменный л.

de alt neam străin

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter