Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

иностранный л.

străin cuvîntul este comun extern cuvîntul este comun

иноходец м.

buiestraş cuvîntul este comun

иноязычный л.

de altă limbă cuvîntul este comun

инсектициды н.

insecticide cuvîntul este comun

инсинуация ж.

insinuare cuvîntul este comun

инспектирование с.

control cuvîntul este comun inspectare cuvîntul este comun

инспектировать л.

a controla cuvîntul este comun a inspecta cuvîntul este comun

инспекция ж.

control cuvîntul este comun inspecţie cuvîntul este comun

инстанция ж.

organ de resort cuvîntul este moldovenesc instanţă cuvîntul este comun organ competent cuvîntul este romînesc

инстинкт м.

simţ cuvîntul este moldovenesc instinct cuvîntul este comun

инстинктивно ч.

instinctiv cuvîntul este comun

инструкция ж.

regulament cuvîntul este moldovenesc instrucţiune cuvîntul este romînesc

инструмент м.

instrument cuvîntul este comun unealtă cuvîntul este comun

инструментарий м.

instrumentar cuvîntul este comun

инсулин м.

insulină cuvîntul este comun

инсульт м.

apoplexie cuvîntul este comun ictus cuvîntul este comun

инсценировать л.

a înscena cuvîntul este comun

интеграл м.

integrală (mat.) cuvîntul este comun

интеграция ж.

integrare cuvîntul este comun

интегрировать л.

a integra cuvîntul este comun

интеллект м.

judecată cuvîntul este moldovenesc minte cuvîntul este moldovenesc intelect cuvîntul este comun cuget cuvîntul este romînesc rațiune cuvîntul este romînesc

интеллигент м.

intelectual cuvîntul este comun

интеллигенция ж.

intelectualitate cuvîntul este comun

интендант м.

intendent cuvîntul este comun administrator cuvîntul este comun

интенсивность ж.

intensitate cuvîntul este comun

интенсивный л.

intens cuvîntul este comun

интервал м.

răstimp cuvîntul este moldovenesc interval cuvîntul este comun distanţă cuvîntul este romînesc

интервент м.

cotropitor cuvîntul este moldovenesc ocupant cuvîntul este comun intervenţionist cuvîntul este romînesc

интервенция ж.

năvălire cuvîntul este comun amestec cuvîntul este comun intervenţie cuvîntul este comun ingerinţă cuvîntul este romînesc imixiune cuvîntul este romînesc

интервидение с.

interviziune cuvîntul este comun

интервью с.

interviu cuvîntul este comun

интерес м.

cîştig cuvîntul este moldovenesc folos cuvîntul este comun interes cuvîntul este comun profit cuvîntul este romînesc atenţie cuvîntul este romînesc

интересный л.

interesant cuvîntul este comun

интересовать л.

a interesa cuvîntul este comun

интересоваться л.

a întreba cuvîntul este moldovenesc a se interesa cuvîntul este comun

интернат м.

scoală-internat cuvîntul este comun azil cuvîntul este comun

интернационал м.

internaţională cuvîntul este comun

интернационализмы н.

internaţionalisme cuvîntul este comun

интернационалист м.

internaţionalist cuvîntul este comun

интернирование с.

arest cuvîntul este comun internare cuvîntul este comun arestare cuvîntul este comun

интерпретация ж.

tălmăcire cuvîntul este moldovenesc interpretare cuvîntul este comun explicare cuvîntul este romînesc

интерпретатор м.

tălmăcitor cuvîntul este moldovenesc interpretator cuvîntul este comun exeget cuvîntul este romînesc

интерпретировать л.

a tălmăci cuvîntul este moldovenesc a interpreta cuvîntul este comun a explica cuvîntul este romînesc

интерьер м.

interior cuvîntul este comun pictură de interior cuvîntul este comun

интимность ж.

intimitate cuvîntul este comun

интимный л.

intim cuvîntul este comun

интоксикация ж.

otrăvire cuvîntul este moldovenesc intoxicare cuvîntul este romînesc

интрига ж.

uneltire cuvîntul este moldovenesc intrigă cuvîntul este comun sforărie cuvîntul este romînesc

интриган м.

uneltitor cuvîntul este moldovenesc intrigant cuvîntul este comun

интриговать л.

a unelti cuvîntul este moldovenesc a intriga cuvîntul este comun a complota cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter