Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

инородный л.

corp străin

иносказание с.

tîlc alegorie parabolă

иностранец м.

cetăţean străin

иноязычный л.

de altă limbă

инспектировать л.

a controla a inspecta

инспекция ж.

control inspecţie

инстанция ж.

organ de resort instanţă organ competent

инстинкт м.

simţ instinct

Инструкция ж.

regulament instrucţiune

Инструмент м.

instrument unealtă

Инсулин м.

insulină

Инсульт м.

apoplexie ictus

интеграл м.

integrală (mat.)

интеллект м.

judecată minte intelect rațiune cuget

интендант м.

intendent administrator

интенсивность ж.

mărime intensitate

интервал м.

răstimp interval distanţă

интервент м.

cotropitor ocupant intervenţionist

интервенция ж.

năvălire amestec intervenţie imixiune ingerinţă

интерес м.

atenţie folos cîştig interes profit

интересоваться л.

a întreba a se interesa

интернат м.

scoală-internat azil

интернационализмы н.

internaţionalisme internaţionalizme

интернирование с.

arest internare arestare

интерпретация ж.

tălmăcire interpretare explicare

интерпретатор м.

tălmăcitor interpretator exeget

интерпретировать л.

a tălmăci a interpreta a explica

интерьер м.

interior pictură de interior

интимный л.

lăuntric intim

интоксикация ж.

otrăvire intoxicare

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter