Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

кусаться л.

a muşca a se muşca reciproc (fig.) a fi prea scump (fig.) a se ataca cu vorbe răutăcioase a avea preţ piperat (fig.)

кусачки н.

cleşte de tăiat sîrmă cleşte de tăiat sârmă

кусище с.

dărăb bucătoi halcă

кусок м.

hrincă felie

кусочек м.

fărmătură bucăţică feliuţă

куст м.

tufă arbust

кустарник м.

tufiş lăstăriş arborete

кустарный л.

meşteşugăresc artizanat

кустарщина ж.

cîrpăceală muncă neorganizată

кустарь м.

meseriaş meşteşugar

кустистый л.

tufos stufos des

кутать л.

a încotoşmăna a înfofoli a înfăşura a înveli

кутеж м.

beţie chef

кутерьма ж.

harababură învălmăşeală

кутила м.

beţivan petrecăreț chefliu

кутить л.

a chili a petrece a chefui

кутузка ж.

dubă zdup arest

кухня ж.

cuhne bucătărie

кухонный л.

de cuhne de bucătărie

куцый л.

fără coadă mărginit berc limitat ciunt

кучер м.

vizitiu surugiu birjar

кучерская ж.

camera vizitiilor Încăpere pentru birjari

кучерской л.

de vizitiu de birjar

кучный л.

des concentrat

куш м.

bănet miza la jocul de cărţi sumă mare de bani

кушак м.

chimir cingătoare brîu centură şerpar tisău

кушанье с.

mîncare bucate

кушать л.

a mînca a ospăta

кушетка ж.

sofa canapea

кювет м.

şanţ de scurgere rigolă

кюре с.

preot catolic

кюрий м

curiu (chim.) zcuriu (chim.)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter