Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

лихо ч.

semeţ cuvîntul este moldovenesc mîndru cuvîntul este moldovenesc voinicește cuvîntul este romînesc bărbăteşte cuvîntul este romînesc

лихоимец м.

şperţar cuvîntul este moldovenesc ciubucar cuvîntul este romînesc

лихоимство с.

luare de mită cuvîntul este moldovenesc şperţuială cuvîntul este moldovenesc venalitate cuvîntul este romînesc

лихой л.

semeţ cuvîntul este moldovenesc răutăcios cuvîntul este comun îndrăzneţ cuvîntul este comun brav cuvîntul este romînesc

лихолетье с.

vremuri de cumpănă cuvîntul este comun intemperii cuvîntul este romînesc

лихорадить л.

a simți friguri cuvîntul este comun a avea frisoane cuvîntul este romînesc

лихорадка ж.

friguri cuvîntul este comun frisoane cuvîntul este romînesc

лихорадочно ч.

înfrigurat cuvîntul este comun agitat cuvîntul este romînesc febril cuvîntul este romînesc

лихорадочный л.

de friguri cuvîntul este comun febril cuvîntul este romînesc

лихость ж.

semeție cuvîntul este moldovenesc bravură cuvîntul este romînesc

лицевой л.

al feţei cuvîntul este moldovenesc facial cuvîntul este romînesc

лицедей м.

om prefăcut cuvîntul este moldovenesc actor cuvîntul este comun impostor cuvîntul este romînesc ipocrit cuvîntul este romînesc

лицедейство с.

prefăcătorie cuvîntul este moldovenesc ipocrizie cuvîntul este romînesc

лицедействовать л.

a se preface cuvîntul este moldovenesc a fi făţarnic cuvîntul este moldovenesc a fi ipocrit cuvîntul este romînesc

лицезреть л.

a privi cuvîntul este moldovenesc a contempla cuvîntul este romînesc

лицеист м.

licean cuvîntul este moldovenesc liceist cuvîntul este romînesc

лицей м.

liceu cuvîntul este comun

лицемерие с.

făţărnicie cuvîntul este moldovenesc ipocrizie cuvîntul este romînesc

лицемерить л.

a fi făţarnic cuvîntul este moldovenesc a fi ipocrit cuvîntul este romînesc

лицемерно ч.

făţarnic cuvîntul este moldovenesc ipocrit cuvîntul este romînesc

лицемерный л.

făţarnic cuvîntul este moldovenesc ipocrit cuvîntul este romînesc

лицензировать л.

a elibera o licenţă cuvîntul este comun a obţine o licenţă cuvîntul este comun

лицензия ж.

licenţă cuvîntul este comun

лицеприятие с.

părtinire cuvîntul este comun parţialitate cuvîntul este comun

лицеприятно ч.

părtinitor cuvîntul este comun cu parţialitate cuvîntul este comun

лицеприятный л.

părtinitor cuvîntul este comun favorabil cuvîntul este comun

лицо с.

faţă cuvîntul este moldovenesc chip cuvîntul este comun figură cuvîntul este romînesc

личико с.

feţişoară cuvîntul este moldovenesc mutrișoară cuvîntul este romînesc

личинка ж.

larvă cuvîntul este comun

лично ч.

personal cuvîntul este comun în persoană cuvîntul este comun

личность ж.

personalitate cuvîntul este comun persoană cuvîntul este comun om cuvîntul este comun

личный л.

personal cuvîntul este comun propriu cuvîntul este comun

лишай м.

pecingine cuvîntul este moldovenesc psoriazis cuvîntul este romînesc eczemă cuvîntul este romînesc

лишайник м.

lichen (bot.) cuvîntul este comun

лишение с.

lipsire cuvîntul este moldovenesc privaţiune cuvîntul este romînesc

лишенный л.

lipsit de… cuvîntul este moldovenesc privat de… cuvîntul este romînesc

лишить л.

a lipsi de… cuvîntul este moldovenesc a priva de… cuvîntul este romînesc

лишний л.

de prisos cuvîntul este moldovenesc în plus cuvîntul este romînesc

лишь

numai cuvîntul este moldovenesc abia cuvîntul este romînesc doar cuvîntul este romînesc

лоб м.

frunte cuvîntul este comun

лобби с.

lobby cuvîntul este comun

лобзание с.

pupare cuvîntul este comun sărutare cuvîntul este comun

лобзать л.

a pupa cuvîntul este comun a săruta cuvîntul este comun

лобзик м.

ferăstrău de traforaj cuvîntul este comun

лобный л.

de frunte cuvîntul este moldovenesc frontal cuvîntul este romînesc

лобовой л.

din faţă cuvîntul este comun

лобок м.

pubis cuvîntul este moldovenesc muntele Venerei (anat.) cuvîntul este romînesc

лоботряс м.

dugliş cuvîntul este moldovenesc chiulangiu cuvîntul este moldovenesc pierde-vară cuvîntul este romînesc

ловелас м.

bărbat uşuratic cuvîntul este moldovenesc afemeiat cuvîntul este moldovenesc craidon cuvîntul este romînesc crai cuvîntul este romînesc

ловец м.

pescar cuvîntul este comun vînător cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "лак"

  Rusă

  Moldo/Română

  бурлак м. бурлак

  odgonar cuvîntul este moldovenesc edecar cuvîntul este romînesc

  флакон м. флакон

  sticluţă cuvîntul este moldovenesc flacon cuvîntul este comun

  галактика ж. галактика

  galactică cuvîntul este moldovenesc galaxie cuvîntul este romînesc

  кулак м. кулак

  pumn cuvîntul este comun

  лак м. лак

  lac cuvîntul este moldovenesc lustru cuvîntul este romînesc

  лакать л. лакать

  a lipăi cuvîntul este moldovenesc a bea (despre animale) cuvîntul este moldovenesc a licăi cuvîntul este romînesc

  лакей м. лакей

  slugă cuvîntul este moldovenesc lacheu cuvîntul este comun valet cuvîntul este romînesc

  лакированный л. лакированный

  lăcuit cuvîntul este moldovenesc dat cu lac cuvîntul este romînesc

  лакировать л. лакировать

  a lăcui cuvîntul este moldovenesc a da cu lac cuvîntul este romînesc

  лакировка ж. лакировка

  lăcuire cuvîntul este moldovenesc lustruire cuvîntul este romînesc

  лакировщик м. лакировщик

  lăcuitor cuvîntul este moldovenesc poleitor cuvîntul este romînesc

  лакмус м. лакмус

  lacmus cuvîntul este moldovenesc turnesol cuvîntul este comun

  лакомка ж. лакомка

  gurmand cuvîntul este comun

  лакомый л. лакомый

  gustos cuvîntul este comun delicios cuvîntul este romînesc

  лаконично ч. лаконично

  laconic cuvîntul este moldovenesc concis cuvîntul este comun succint cuvîntul este romînesc

  лактоза ж. лактоза

  lactoză cuvîntul este moldovenesc lactobioză cuvîntul este romînesc

  лактация ж. лактация

  alăptare cuvîntul este moldovenesc lactaţie cuvîntul este romînesc

  лакуна ж. лакуна

  1. lacună cuvîntul este moldovenesc gol cuvîntul este comun omisiune cuvîntul este romînesc
  2. deficienţă cuvîntul este moldovenesc carenţă (med.) cuvîntul este romînesc

  малаксер м. малаксер

  amestecător cuvîntul este comun malaxor cuvîntul este comun

  налакаться л. налакаться

  1. a lipăi cuvîntul este moldovenesc a licăi cuvîntul este romînesc
  2. a se îmbăta criţă cuvîntul este comun

  наплакаться л. наплакаться

  a-şi uşura inima (plîngînd) cuvîntul este moldovenesc a plânge mult cuvîntul este romînesc

  невыплаканный л. невыплаканный

  nealinat cuvîntul este moldovenesc nepotolit cuvîntul este romînesc

  обволакивание с. обволакивание

  învăluire cuvîntul este moldovenesc acoperire cuvîntul este romînesc

  облако с. облако

  nour cuvîntul este moldovenesc nor cuvîntul este comun

  оплакать л. оплакать

  a jeli cuvîntul este moldovenesc a boci cuvîntul este comun a deplânge cuvîntul este romînesc

  оплакивание с. оплакивание

  bocet cuvîntul este moldovenesc plâns cuvîntul este romînesc

  плакальщица ж. плакальщица

  bocitoare cuvîntul este comun

  плакат м. плакат

  placat cuvîntul este moldovenesc placardă cuvîntul este romînesc afiş cuvîntul este romînesc

  плакать л. плакать

  1. a plînge cuvîntul este comun
  2. a jeli cuvîntul este moldovenesc a regreta cuvîntul este romînesc a deplânge cuvîntul este comun

  плакетка ж. плакетка

  plachetă cuvîntul este comun

  плакировка ж. плакировка

  placare cuvîntul este moldovenesc placaj cuvîntul este comun

  плакса ж. плакса

  scîncit cuvîntul este moldovenesc smiorcăit cuvîntul este moldovenesc plângăreţ cuvîntul este romînesc

  плаксивый л. плаксивый

  (om) scîncitor cuvîntul este moldovenesc smiorcăit cuvîntul este moldovenesc plîngăreț cuvîntul este comun

  плакучая л. плакучая

  (salcie) plîngătoare cuvîntul este comun

  поплакаться л. поплакаться

  a se văicăra cuvîntul este moldovenesc a se plînge cuvîntul este comun a se lamenta cuvîntul este romînesc

  проплакать л. проплакать

  a plînge cuvîntul este comun a boci cuvîntul este comun

  проплакаться л. проплакаться

  a-şi răcori sufletul cuvîntul este moldovenesc a-şi vărsa amarul (fig.) cuvîntul este romînesc

  профилактика ж. профилактика

  profilaxie cuvîntul este comun

  профилакторий м. профилакторий

  dispensar cuvîntul este moldovenesc preventoriu cuvîntul este romînesc

  расплакаться л. расплакаться

  a răbufni în plîns cuvîntul este comun a începe să plîngă cuvîntul este comun

  салака ж. салака

  scrumbie cuvîntul este moldovenesc hering cuvîntul este comun

  шлак м. шлак

  zgură cuvîntul este moldovenesc reziduuri cuvîntul este romînesc

  всплакнуть л. всплакнуть

  a lăcrima cuvîntul este comun

  выплакать л. выплакать

  a se căina cuvîntul este moldovenesc a deplânge cuvîntul este romînesc

  заплакать л. заплакать

  a plînge cuvîntul este comun

  злаки н. злаки

  grîne cuvîntul este moldovenesc păioase cuvîntul este moldovenesc cereale cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter