Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

мавзолей м.

mausoleu cuvîntul este comun

мавританцы н.

mauritani cuvîntul este comun

маг м.

vrăjitor cuvîntul este moldovenesc mag cuvîntul este comun magician cuvîntul este romînesc

магазин м.

dugheană cuvîntul este moldovenesc magazin cuvîntul este comun prăvălie cuvîntul este romînesc

магарыч м.

aldămaş cuvîntul este comun

магистр м.

magistru cuvîntul este comun

магистраль ж.

magistrală cuvîntul este comun

магистральный л.

magistral cuvîntul este comun

магистрат м.

magistrat cuvîntul este comun

магистратура ж.

magistratură cuvîntul este comun

магический л.

magic cuvîntul este comun

магия ж.

magie cuvîntul este comun

магнат м.

magnat cuvîntul este comun

магнезия ж.

sare amară cuvîntul este moldovenesc magnezie cuvîntul este comun

магнетизм м.

magnetism cuvîntul este comun

магнетический л.

magnetic cuvîntul este comun

магний м.

magneziu (chim.) cuvîntul este comun

магнит м.

magnet cuvîntul este comun

магнитить л.

a magnetiza cuvîntul este comun

магнитофон м.

magnetofon cuvîntul este comun

магнолия ж.

magnolie cuvîntul este comun

магометанин м.

mahomedan cuvîntul este comun

мадам ж.

madam cuvîntul este comun doamnă cuvîntul este comun

мадера ж.

vin de madera cuvîntul este comun

мадонна ж.

maica domnului cuvîntul este comun madonă cuvîntul este comun

мадьяры н.

maghiari cuvîntul este comun

маета ж.

trudă cuvîntul este moldovenesc bătaie de cap cuvîntul este comun muncă grea cuvîntul este romînesc străduință cuvîntul este romînesc

мажара ж.

haraba cuvîntul este moldovenesc car mare cuvîntul este romînesc

мажоритарный л.

majoritar cuvîntul este comun

мажорный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc major cuvîntul este comun principal cuvîntul este romînesc

мазанка ж.

căsoaie cuvîntul este moldovenesc casă de lut cuvîntul este romînesc

мазанье с.

muruire cuvîntul este moldovenesc ungere cuvîntul este comun

мазать л.

a murui cuvîntul este moldovenesc a da greș cuvîntul este moldovenesc a unge cuvîntul este comun a rata cuvîntul este romînesc var) cuvîntul este romînesc a lipi (cu lut cuvîntul este romînesc

мазаться л.

a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se murdări cuvîntul este romînesc

мазила ж.

mîzgălitor cuvîntul este moldovenesc care dă greş cuvîntul este moldovenesc ghinionist cuvîntul este comun care ratează cuvîntul este romînesc pictor neprofesionist cuvîntul este romînesc

мазилка ж.

periuţă de zugrav cuvîntul este moldovenesc bidinea cuvîntul este romînesc

мазница ж.

dohotniţă cuvîntul este moldovenesc păcorniţă cuvîntul este romînesc

мазнуть л.

a boi cuvîntul este moldovenesc a spoi cuvîntul este moldovenesc a unge cuvîntul este comun a vopsi cuvîntul este romînesc a sulemeni cuvîntul este romînesc

мазня ж.

mîzgăleală cuvîntul este moldovenesc zmângăleală cuvîntul este romînesc

мазок м.

trăsătură de penel cuvîntul este moldovenesc tuşă cuvîntul este romînesc

мазохист м.

masochist cuvîntul este comun

мазурик м.

pungaș cuvîntul este moldovenesc potlogar cuvîntul este comun escroc cuvîntul este romînesc

мазурка ж.

mazurcă cuvîntul este comun

мазут м.

mazut cuvîntul este moldovenesc păcură cuvîntul este comun

мазь ж.

unsori cuvîntul este moldovenesc unguent cuvîntul este comun alifie cuvîntul este romînesc

маис м.

păpuşoi cuvîntul este moldovenesc porumb cuvîntul este romînesc

майка ж.

maiou cuvîntul este moldovenesc tricou cuvîntul este romînesc

майдан м.

medean cuvîntul este moldovenesc piaţă cuvîntul este moldovenesc maidan cuvîntul este romînesc

майолика ж.

majolică cuvîntul este comun

майонез м.

maioneză cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "маг"

  Rusă

  Moldo/Română

  автомагистраль ж. автомагистраль

  autostradă cuvîntul este moldovenesc autoban cuvîntul este romînesc

  биомагнетизм м. биомагнетизм

  biomagnetism cuvîntul este comun

  бумага ж. бумага

  hîrtie cuvîntul este comun

  бумагомарание с. бумагомарание

  tămînjire cuvîntul este moldovenesc mâzgălire cuvîntul este romînesc

  бумагомаратель м. бумагомаратель

  mîzgălitor de hîrtie cuvîntul este moldovenesc scriitoraş cuvîntul este moldovenesc grafoman cuvîntul este romînesc

  демагог м. демагог

  demagog cuvîntul este comun

  демагогия ж. демагогия

  demagogie cuvîntul este comun

  фантасмагория ж. фантасмагория

  fantasmagorie cuvîntul este comun

  колымага ж. колымага

  1. rădvan cuvîntul este moldovenesc trăsură cu arcuri cuvîntul este romînesc
  2. harabă cuvîntul este moldovenesc harabaie (iron.) cuvîntul este romînesc

  маг м. маг

  vrăjitor cuvîntul este moldovenesc mag cuvîntul este comun magician cuvîntul este romînesc

  магазин м. магазин

  dugheană cuvîntul este moldovenesc magazin cuvîntul este comun prăvălie cuvîntul este romînesc

  магарыч м. магарыч

  aldămaş cuvîntul este comun

  магистр м. магистр

  magistru cuvîntul este comun

  магистраль ж. магистраль

  magistrală cuvîntul este comun

  магистральный л. магистральный

  magistral cuvîntul este comun

  магистрат м. магистрат

  magistrat cuvîntul este comun

  магистратура ж. магистратура

  magistratură cuvîntul este comun

  магический л. магический

  magic cuvîntul este comun

  магия ж. магия

  magie cuvîntul este comun

  магнат м. магнат

  magnat cuvîntul este comun

  магнезия ж. магнезия

  sare amară cuvîntul este moldovenesc magnezie cuvîntul este comun

  магнетизм м. магнетизм

  magnetism cuvîntul este comun

  магнетический л. магнетический

  magnetic cuvîntul este comun

  магний м. магний

  magneziu (chim.) cuvîntul este comun

  магнит м. магнит

  magnet cuvîntul este comun

  магнитить л. магнитить

  a magnetiza cuvîntul este comun

  магнитофон м. магнитофон

  magnetofon cuvîntul este comun

  магнолия ж. магнолия

  magnolie cuvîntul este comun

  магометанин м. магометанин

  mahomedan cuvîntul este comun

  намагничивание с. намагничивание

  magnetizare cuvîntul este comun

  размагнитить л. размагнитить

  a demagnetiza cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter