Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

маникюрша ж.

manichiuristă

манить л.

a atrage a ademeni a ispiti

манифест м.

manifest declaraţie

манифестация ж.

demonstraţie manifestaţie defilare

манишка ж.

manişcă plastron

мания ж.

patimă manie

манка ж.

nadă griş momeală crupe de griş

манкирование с.

nesocotire neglijare ignorare

манкировать л.

a nesocoti a neglija a ignora

манкурт м.

mancurt renegat

манник м.

rourică (bot.) mană-de-apă (bot.)

маншон м.

manşon mufă

манящий л.

ispititor ademenitor atrăgător

маразм м.

decădere marasm senilitate

марал м.

maral (zool.) specie de cerbi (zool.)

марание с.

mînjire murdărire mîzgăleală zmângăleală

маратель м.

mîzgălitor zmângălitor

марать л.

a mînji a murdări a mîzgăli a zmângăli

мараться л.

a se mînji a se murdări

марашка ж.

pată şpis

марганцовка ж.

marganţovcă permanganat de potasiu permanganat

маргинал м.

depăşit marginal retardat

марево с.

miraj pîclă văl de ceaţă iluzie fata morgana

марийцы н.

mari (popor)

марионетка ж.

păpuşă marionetă

марка ж.

marcă timbru

маркиза

marchiză

маркизет м.

marchizet (textil.)

маркирование с.

însemnare marcare jalonare

маркировать л.

a însemna a marca a înregistra

марля ж.

tifon pansament bandaj (pentru bandaj) faşă (pentru bandaj)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter