Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

накануне ч.

în ajun cuvîntul este comun

накапливать л.

a agonisi cuvîntul este moldovenesc a aduna cuvîntul este comun a acumula cuvîntul este romînesc

накаркать л.

a meni cuvîntul este moldovenesc a soroci cuvîntul este moldovenesc a cobi cuvîntul este romînesc

накат м.

podină cuvîntul este moldovenesc îndesare cuvîntul este moldovenesc acoperire (cu ceva) cuvîntul este moldovenesc bătătorire cuvîntul este comun duşumea oarbă cuvîntul este romînesc netezire cuvîntul este romînesc nivelare cuvîntul este comun clei) cuvîntul este comun ungere(cu vopsea cuvîntul este comun

накатанный л.

îndesat cuvîntul este moldovenesc bătătorit cuvîntul este comun netezit cuvîntul este romînesc nivelat cuvîntul este comun

накатать л.

a scrie repede cuvîntul este moldovenesc a bătuci cuvîntul este moldovenesc a da de-a dura cuvîntul este moldovenesc a nivela cuvîntul este comun a compune la repezeală cuvîntul este romînesc a rostogoli cuvîntul este romînesc a bătători cuvîntul este comun

накачать л.

a pompa cuvîntul este moldovenesc a umfla cuvîntul este romînesc

накачивание с.

pompare cuvîntul este moldovenesc umflare cuvîntul este romînesc

накачка ж.

pompare cuvîntul este moldovenesc umflare cuvîntul este romînesc

накидать л.

a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a arunca cuvîntul este comun

накидка ж.

mantie cuvîntul este moldovenesc pelerină cuvîntul este romînesc

накинуть л.

a arunca peste ceva cuvîntul este comun a acoperi ceva cuvîntul este romînesc

накинуться л.

a se năpusti cuvîntul este moldovenesc a se repezi cuvîntul este romînesc

накипь ж.

depunere de roci cuvîntul este moldovenesc piatră de cazan cuvîntul este moldovenesc spumă (la fiertură cuvîntul este comun supă) cuvîntul este comun concreţiune (geol.) cuvîntul este romînesc calcar cuvîntul este romînesc

наклад м.

pagubă cuvîntul este moldovenesc pierdere cuvîntul este romînesc

накладка ж.

greşeală cuvîntul este moldovenesc adăugat cuvîntul este moldovenesc ceva suprapus cuvîntul este moldovenesc garnitură cuvîntul este romînesc eroare (fig.) cuvîntul este romînesc aplicaţie cuvîntul este romînesc

накладная ж.

factură cuvîntul este moldovenesc fraht cuvîntul este romînesc

наклеить л.

a încleia cuvîntul este moldovenesc a lipi cuvîntul este romînesc

наклепать л.

a nitui cuvîntul este comun

наклепка ж.

nituitură cuvîntul este comun

накликать л.

a meni a rău cuvîntul este moldovenesc a soroci cuvîntul este moldovenesc a cobi cuvîntul este romînesc

наклон м.

înclinare cuvîntul este moldovenesc povîrniş cuvîntul este moldovenesc coastă cuvîntul este moldovenesc pantă cuvîntul este romînesc aplecare cuvîntul este romînesc

наклонение с.

înclinare cuvîntul este moldovenesc mod al verbului (gram.) cuvîntul este comun aplecare cuvîntul este romînesc

наклонить л.

a înclina cuvîntul este moldovenesc a apleca cuvîntul este romînesc

наклониться л.

a se înclina cuvîntul este moldovenesc a se apleca cuvîntul este romînesc

наклонно ч.

înclinat cuvîntul este moldovenesc aplecat cuvîntul este romînesc

наклонность ж.

apucături cuvîntul este moldovenesc deprinderi cuvîntul este moldovenesc înclinaţie cuvîntul este moldovenesc atracţie cuvîntul este comun obicei cuvîntul este romînesc obişnuinţă cuvîntul este romînesc predispoziţie cuvîntul este romînesc

наковальня ж.

ilău cuvîntul este moldovenesc nicovală cuvîntul este romînesc

наколдовать л.

a vrăji cuvîntul este moldovenesc a face farmece cuvîntul este romînesc

наколенник м.

genunchieră cuvîntul este comun

наколоть л.

a tăia cuvîntul este moldovenesc a prinde cuvîntul este moldovenesc a despica (lemne) cuvîntul este moldovenesc a tăia cuvîntul este moldovenesc a (se) împunge cuvîntul este moldovenesc a (se) înţepa cuvîntul este romînesc a sacrifica (porci) cuvîntul este romînesc a sparge lemne cuvîntul este romînesc a fixa (cu ace) cuvîntul este comun

наконец ч.

în sfîrşit cuvîntul este moldovenesc în cele din urmă cuvîntul este romînesc

наконечник м.

capăt cuvîntul este moldovenesc vîrf cuvîntul este moldovenesc sfârşit cuvîntul este romînesc extremitate ascuţită cuvîntul este romînesc

накопить л.

a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a agonisi cuvîntul este moldovenesc a stoca cuvîntul este romînesc

накопиться л.

a se îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a se acumula cuvîntul este romînesc

накопление с.

agonisire cuvîntul este moldovenesc îngrămădire cuvîntul este moldovenesc acumulare cuvîntul este romînesc

накоптить л.

a afuma cuvîntul este comun

накормить л.

a hrăni cuvîntul este comun a alimenta cuvîntul este romînesc

накоротке ч.

în scurtă vreme cuvîntul este moldovenesc aproape cuvîntul este comun în scurt timp cuvîntul este romînesc la o distanţă mică cuvîntul este romînesc

накостылять л.

a ciomăgi cuvîntul este moldovenesc a cotonogi cuvîntul este moldovenesc a chelfăni cuvîntul este romînesc

накрапывать л.

a bureza cuvîntul este comun

накрасить л.

a boi cuvîntul este moldovenesc a vopsi cuvîntul este romînesc

накраситься л.

a se sulemeni cuvîntul este moldovenesc a se farda cuvîntul este romînesc

накрасть л.

a agonisi prin tîlhării cuvîntul este moldovenesc a dobândi prin furt cuvîntul este romînesc

накрахмаленный л.

scrobit cuvîntul este moldovenesc crohmolit cuvîntul este moldovenesc apretat cuvîntul este romînesc

накрахмалить л.

a scorbi cuvîntul este moldovenesc a crohmoli cuvîntul este moldovenesc a apreta cuvîntul este romînesc

накрепко ч.

strîns cuvîntul este moldovenesc foarte tare cuvîntul este romînesc

накрест ч.

cruciş cuvîntul este moldovenesc în cruce cuvîntul este romînesc

накричать л.

a se stropşi cuvîntul este moldovenesc a striga cuvîntul este comun a se răsti cuvîntul este romînesc

накромсать л.

a bucăţi cuvîntul este moldovenesc a ciopârți cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "набивание"

  Rusă

  Moldo/Română

  набивание с. набивание

  bătătorire cuvîntul este comun îndesare cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter