Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

норматив м.

normativ normă standard

нормирование с.

normare reglementare

нормированный л.

normat reglementat

норов м.

nărav îndărătnicie încăpăţinare

норовистый л.

nărăvaş năbădăios încăpăţinat îndărătnic

норовить л.

a nărăvi a aspira a năzui a tinde

носилки н.

targă bancardă

носитель м.

purtător exponent

носить л.

a duce a purta

носки н.

colţuni şosete

нота ж.

veste notă

нотариус м.

notar public

нотация ж.

probozire notație mustrare

ночевать л.

a mînea a rămâne peste noapte

ночевка ж.

mas rămânere pe noapte

ночлег м.

loc de mas loc de înnoptare

ночник м.

lampă de noapte veioză

ночница ж.

fluture de noapte liliac (zool.)

ночнушка ж.

cămaşă de noapte pijama

ночь ж.

noapte

ноша ж.

sarcină povară încărcătură

ношенный л.

ponosit purtat uzat

ноющий л.

înăbuşit

ноябрь м.

noiembrie

нрав м.

caracter

нравиться л.

a plăcea a fi pe plac

нуга ж.

halva nuga alviţă

нудный л.

pîclişit anost

нужда ж.

sărăcie mizerie

нуждаемость ж.

trebuinţă necesitate

нуждаться л.

a îndura sărăcie a trăi în mizerie

нужник м.

ieşitoare latrină

нуклеин м.

nucleină

нумерация ж.

paginare numerotare

нутро с.

măruntaie intestine

ныне ч.

azi în prezent

нырок м.

cufundar bodârlău

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "наброска"

  Rusă

  Moldo/Română

  наброска ж. наброска

  zvîrlire schițare aruncare conturare

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter