Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

надругательство с.

siluire batjocorire profanare

надругаться л.

a-şi bate joc a profana

надрыв м.

istovire crestătură zbucium sufletesc (fig.) epuizare ruptură stare depresivă (fig.)

надрывать л.

a zdruncina a sfâşia

надрываться л.

a munci din răsputeri a se speti

надрывный л.

zbuciumat isteric

надсада ж.

opintire spetire încordare extenuare

надсадно ч.

cu încordare din răsputeri

надсадный л.

istovitor chinuitor încordat extenuant

надсечка ж.

crestătură incizie

надсечь л.

a cresta a face o incizie

надставка ж.

înnăditură lungire adaus

надстроить л.

a clădi deasupra a supraetaja

надстройка ж.

construcţie suprapusă construcţie supraetajată

надтреснутый л.

plesnit crăpat fisurat

надтреснуть л.

a plesni (o palmă) a crăpa a fisura

надувательство с.

amăgire înşelăciune

надувной л.

pneumatic gonflabil

надуманный л.

scornit imaginat închipuit nefiresc

надумать л.

a scorni a se hotărî a inventa a se decide a născoci

надутый л.

îngîmfat umflat înflat emfatic

надуть л.

a înfla a troieni (viscolul) a amăgi a aduce a pompa a înşela a umfla a sufla

надуться л.

a se îmbufna a se bosumfla

надышаться л.

a răsufla cu nesaţ a respira în voie

наедине ч.

între patru ochi în doi

наезд м.

ciocnire tamponare izbire coliziune

наездить л.

a străbate a parcurge

наездник м.

călăraş călăreţ jocheu

наездом ч.

în trecere

наезжать л.

a veni din cînd în cînd a face naveta

наезженный л.

bătătorit practicabil carosabil

наем м.

închiriere arendare locaţie

наемник м.

năimit mercenar lefegiu

наемный м.

năimit simbriaș tocmit salariat

наемщик м.

năimitor patron

наесться л.

a se ghiftui a se îndopa

наехать л.

a călca pe cineva/ ceva a veni a se izbi de ceva/cineva a sosi în număr mare a se aduna

нажаловаться л.

a se jelui a reclama a se plînge

нажарить л.

a prăji a frige

нажариться л.

a se prăji a se frige

нажатие с.

apăsare presare

нажать л.

a apăsa a presa

нажевать л.

a ruguma a rumega

нажива ж.

cîştig uşor (peior.) nadă îmbogăţire (peior.) momeală

наживить л.

a pune nadă a pune momeală

наживка ж.

nadă momeală

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "наброска"

  Rusă

  Moldo/Română

  наброска ж. наброска

  zvîrlire schițare aruncare conturare

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter