Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

наживной л.

pricopsit dobândit agonisit

нажим м.

apăsare presare

нажитое с.

avere bunuri adunate

нажить л.

a agonisi a aduna avere a câştiga

нажиться л.

a agonisi a se înavuţi a se pricopsi

нажраться л.

a se ghiftui a se îndopa

назавтра ч.

adăuza a doua zi

назад ч.

îndărăt înapoi

название с.

denumire titlu

названный л.

de suflet înfiat adoptiv

назвать л.

a da nume a pofti a numi a invita a chema

назваться л.

a-şi spune numele a se prezenta

наземный л.

pămîntesc terestru

наземь ч.

jos la/pe pământ

назидание с.

sfat povaţă îndrumare

назидательный л.

de îndrumare povăţuitor

назло ч.

înadins în ciudă

назначение с.

numire prescriere (med.) fixare (~a termenului) menire desemnare prescripţie (med.) stabilire destinaţie

назначить л.

numi a prescrie a fixa a desemna a stabili

назойливо ч.

supărător cicălitor

назойливый л.

supărător cicălitor

назревший л.

pîrguit arzător copt actual

назреть л.

a se pîrgui a deveni actual (fig.) a se coace

называться л.

a se chema a se numi

назубок ч.

pe de rost foarte bine

назубрить л.

a zimţui a face zimţi

наиболее ч.

cel mai deosebit extrem de

наибольший л.

cel mai mare/mai mult cel mai mare/mult

наивный л.

naiv nevinovat

наивысший л.

cel mai înalt

наигранность ж.

prefăcătorie artificialitate

наигранный л.

prefăcut afectat silit artificial

наиграть л.

a cînta (la un instrument) a interpreta

наиграться л.

a se juca destul a se juca în voie

наизнанку ч.

de-a-ndoaselea pe dos

наизусть ч.

pe de rost pe dinafară

наименее ч.

cel mai puţin

наискось ч.

de-a curmezişul pieziş

наихудший л.

cel mai rău

наймит м.

năimit simbriaş lefegiu mercenar

найти л.

a găsi

наказ м.

poruncă ordin îndrumare dispoziţie

наказание с.

pedeapsă osîndă sancţiune

наказать л.

a pedepsi a porunci a sancţiona a ordona

накал м.

înfierbîntare incandescenţă

накаленный л.

încins incandescent

накаливание с.

încălzire incandescenţă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "наброска"

  Rusă

  Moldo/Română

  наброска ж. наброска

  zvîrlire schițare aruncare conturare

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter