Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

набраться л.

a se îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a căpăta (~cunoștințe) cuvîntul este moldovenesc a prinde la… (~curaj) cuvîntul este moldovenesc a dobândi cuvîntul este romînesc a fi cuprins de… cuvîntul este romînesc a se acumula cuvîntul este romînesc

набрать л.

a primi (comenzi) cuvîntul este moldovenesc a culege cuvîntul este moldovenesc a angaja cuvîntul este moldovenesc a strînge cuvîntul este moldovenesc a aduna cuvîntul este comun a prelua cuvîntul este romînesc a lua cuvîntul este romînesc a zeţui (tipogr.) cuvîntul este romînesc a recruta cuvîntul este romînesc

набраниться л.

a se sfădi îndelung cuvîntul este comun a se certa mult cuvîntul este romînesc

наборщик м.

culegător cuvîntul este moldovenesc zeţar cuvîntul este romînesc

наборонить л.

a boroni cuvîntul este moldovenesc a grăpa cuvîntul este romînesc

набор м.

primire cuvîntul este moldovenesc trusă cuvîntul este moldovenesc complet cuvîntul este moldovenesc angajare cuvîntul este moldovenesc set cuvîntul este romînesc recrutare cuvîntul este romînesc admitere cuvîntul este romînesc garnitură cuvîntul este romînesc

наболтаться л.

a pălăvrăgi cuvîntul este moldovenesc a sporovăi cuvîntul este moldovenesc a flecări în voie cuvîntul este romînesc a trăncăni cuvîntul este romînesc

наболтать л.

a îndruga cuvîntul este moldovenesc a spune multe cuvîntul este comun amestecînd cuvîntul este comun a adăuga cuvîntul este comun a flecări cuvîntul este romînesc

наболеть л.

a durea cuvîntul este comun

наболевший л.

dureros cuvîntul este moldovenesc sensibil cuvîntul este romînesc

набок ч.

pe o coastă cuvîntul este moldovenesc pe o parte cuvîntul este romînesc

набойщик м.

imprimator (text.) cuvîntul este comun

набойка ж.

ţesătură imprimată cuvîntul este moldovenesc flec cuvîntul este comun imprimeu cuvîntul este romînesc

набожный л.

cucernic cuvîntul este moldovenesc evlavios cuvîntul este romînesc

набожность ж.

cucernicie cuvîntul este moldovenesc evlavie cuvîntul este romînesc

наблюдение с.

urmărire cuvîntul este moldovenesc observare cuvîntul este comun supraveghere cuvîntul este romînesc

наблюдать л.

a observa cuvîntul este comun

наблюдатель м.

observator cuvîntul este comun

набить л.

a îndesa cuvîntul este moldovenesc a ticsi cuvîntul este moldovenesc a umple cu vârf cuvîntul este romînesc

набитый л.

ticsit cuvîntul este moldovenesc îndesat cuvîntul este moldovenesc umplut cu vârf cuvîntul este romînesc

набивка ж.

îndesare cuvîntul este moldovenesc umplere cuvîntul este romînesc

набивание с.

bătătorire cuvîntul este comun îndesare cuvîntul este romînesc

набережная ж.

chei cuvîntul este moldovenesc debarcader cuvîntul este romînesc

набело ч.

pe curat cuvîntul este comun

набелиться л.

a se sulemeni cu alb cuvîntul este moldovenesc a se farda cu alb cuvîntul este romînesc

набекрень ч.

pe o ureche cuvîntul este comun

набежать л.

a da buzna cuvîntul este moldovenesc a se îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a năvăli cuvîntul este comun a se acumula cuvîntul este romînesc a se izbi de ceva cuvîntul este romînesc

набедренный л.

purtat pe şolduri cuvîntul este moldovenesc purtat pe coapse cuvîntul este romînesc

набегаться л.

a obosi alergînd cuvîntul este comun

набег м.

atac cuvîntul este moldovenesc năvală cuvîntul este comun incursiune cuvîntul este romînesc

набат м.

clopot de alarmă cuvîntul este comun

набалдашник м.

măciulie cuvîntul este moldovenesc cap de baston cuvîntul este romînesc

набавочный л.

adăugător cuvîntul este moldovenesc adiţional cuvîntul este romînesc suplimentar cuvîntul este romînesc

набавлять л.

a adăuga cuvîntul este moldovenesc a ridica cuvîntul este moldovenesc a spori cuvîntul este romînesc a majora cuvîntul este romînesc

наиграться л.

a se juca în voie cuvîntul este comun

наизнанку ч.

de-a-ndoaselea cuvîntul este moldovenesc pe dos cuvîntul este romînesc

наизусть ч.

pe de rost cuvîntul este moldovenesc pe dinafară cuvîntul este romînesc

наилучший л.

cel mai bun cuvîntul este comun

наименее ч.

cel mai puţin cuvîntul este comun

наименьший л.

cel mai mic cuvîntul este comun

наискось ч.

de-a curmezişul cuvîntul este moldovenesc pieziş cuvîntul este romînesc

наихудший л.

cel mai rău cuvîntul este comun

наймит м.

năimit cuvîntul este moldovenesc lefegiu cuvîntul este moldovenesc mercenar cuvîntul este romînesc simbriaş cuvîntul este romînesc

найти л.

a găsi cuvîntul este comun

наказ м.

poruncă cuvîntul este moldovenesc îndrumare cuvîntul este moldovenesc dispoziţie cuvîntul este romînesc ordin cuvîntul este romînesc

наказание с.

osîndă cuvîntul este moldovenesc pedeapsă cuvîntul este comun sancţiune cuvîntul este romînesc

наказать л.

a pedepsi cuvîntul este moldovenesc a porunci cuvîntul este moldovenesc a ordona cuvîntul este romînesc a sancţiona cuvîntul este romînesc

накал м.

înfierbîntare cuvîntul este moldovenesc incandescenţă cuvîntul este romînesc

накаленный л.

încins cuvîntul este moldovenesc incandescent cuvîntul este romînesc

накаливание с.

încălzire cuvîntul este comun incandescenţă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "наброска"

  Rusă

  Moldo/Română

  наброска ж. наброска

  1. zvîrlire cuvîntul este moldovenesc aruncare cuvîntul este comun
  2. schițare cuvîntul este moldovenesc conturare cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter