Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

накрошить л.

a face fărmături cuvîntul este comun

накрутить л.

a învîrti cuvîntul este moldovenesc a răsuci cuvîntul este comun a roti cuvîntul este romînesc a suci cuvîntul este comun

накрыть л.

a înveli cuvîntul este moldovenesc a surprinde cuvîntul este moldovenesc a prinde la locul faptei (fig.) cuvîntul este romînesc a acoperi cuvîntul este romînesc

накупить л.

a cumpăra (multe) cuvîntul este moldovenesc a achiziționa cuvîntul este romînesc

накурить л.

a fuma mult cuvîntul este comun a face fumăraie cuvîntul este comun

накуренный л.

îmbâcsit de fum cuvîntul este comun

накуролесить л.

a face pozne cuvîntul este moldovenesc a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a face boroboaţe cuvîntul este romînesc

накусать л.

a muşca în multe locuri cuvîntul este comun

накутать л.

a îmbodoli cuvîntul este moldovenesc a încotoşmăna cuvîntul este comun a înfofoli cuvîntul este romînesc

накутаться л.

a se încotoşmăna cuvîntul este comun

накушаться л.

a se sătura cuvîntul este comun

наладить л.

a pune ceva pe roate (fig.) cuvîntul este moldovenesc a pune la punct cuvîntul este romînesc

наладка ж.

potrivire cuvîntul este moldovenesc reglare cuvîntul este comun ajustare cuvîntul este romînesc

наладчик м.

reglor cuvîntul este moldovenesc ajustor cuvîntul este romînesc

налакаться л.

a lipăi cuvîntul este moldovenesc a se îmbăta criţă cuvîntul este comun a licăi cuvîntul este romînesc

налгать л.

a minciuni cuvîntul este comun a minţi cuvîntul este romînesc

налево ч.

la stînga cuvîntul este comun

налегке ч.

fără chilotă cuvîntul este moldovenesc fără bagaje cuvîntul este romînesc

наледь ж.

gheţuş cuvîntul este moldovenesc polei cuvîntul este romînesc

належать л.

a amorţi cuvîntul este moldovenesc a înţepeni (culcat) cuvîntul este romînesc

налезть л.

a se aburca cuvîntul este moldovenesc a se sui cuvîntul este moldovenesc a se cocoţa cuvîntul este romînesc a se căţăra cuvîntul este comun

налепить л.

a încleia cuvîntul este moldovenesc a lipi cuvîntul este romînesc

налет м.

atac cuvîntul este moldovenesc cocleală cuvîntul este moldovenesc raid cuvîntul este moldovenesc patină cuvîntul este romînesc incursiune cuvîntul este romînesc agresiune cuvîntul este romînesc

налететь л.

a se năpusti cuvîntul este moldovenesc a năvăli cuvîntul este comun a tăbărî cuvîntul este romînesc

налетчик м.

tîlhar cuvîntul este moldovenesc spărgător cuvîntul este romînesc

налечь л.

a se opinti cuvîntul este moldovenesc a se pune pe... cuvîntul este comun a se lăsa greu cuvîntul este romînesc a se sili (fig.) cuvîntul este comun

налив м.

turnare cuvîntul este moldovenesc umplere cuvîntul este romînesc

наливка ж.

lichior cuvîntul este comun

нализаться л.

a se chili cuvîntul este moldovenesc a se chercheli cuvîntul este romînesc

налим м.

mihalţ cuvîntul este moldovenesc mîntuş cuvîntul este moldovenesc mihoală (iht.) cuvîntul este romînesc midhoc cuvîntul este romînesc

налипнуть л.

a se prinde cuvîntul este moldovenesc a se încleia cuvîntul este moldovenesc a se lipi cuvîntul este romînesc

налитой л.

mustos cuvîntul este moldovenesc zemos cuvîntul este romînesc

налить л.

a turna cuvîntul este comun

налиться л.

a se pîrgui cuvîntul este moldovenesc a se împle cuvîntul este moldovenesc a curge cuvîntul este comun a pătrunde cuvîntul este comun a da în copt cuvîntul este romînesc a se umple cuvîntul este romînesc

налицо ч.

de faţă cuvîntul este moldovenesc prezent cuvîntul este comun există cuvîntul este romînesc este cuvîntul este romînesc

наличие с.

prezenţă cuvîntul este comun existenţă cuvîntul este romînesc

наличность ж.

bani-gheaţă cuvîntul este moldovenesc numerar cuvîntul este comun cash cuvîntul este romînesc

наличный л.

peşin cuvîntul este moldovenesc în numerar cuvîntul este comun cash cuvîntul este romînesc

наловчиться л.

a se deprinde cuvîntul este moldovenesc a căpăta îndemânare cuvîntul este romînesc

налог м.

bir cuvîntul este moldovenesc impozit cuvîntul este comun dare cuvîntul este romînesc

налогоплательщик м.

contribuabil cuvîntul este comun

наложение с.

punere cuvîntul este moldovenesc aplicare cuvîntul este romînesc

наложить л.

a pune cuvîntul este moldovenesc a aplica cuvîntul este romînesc

наложница ж.

ţiitoare cuvîntul este moldovenesc concubină cuvîntul este romînesc

наломать л.

a strica cuvîntul este moldovenesc a rupe cuvîntul este comun a sparge cuvîntul este romînesc

налущить л.

a dezghioca cuvîntul este moldovenesc a decoji cuvîntul este moldovenesc a decortica cuvîntul este romînesc

налюбоваться л.

a se desfăta privind cuvîntul este moldovenesc a admira îndelung cuvîntul este comun

наляпать л.

a face ceva de mîntuială cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a păta cuvîntul este comun a murdări cuvîntul este romînesc a cârpăci cuvîntul este romînesc

намагничивание с.

magnetizare cuvîntul este comun

намазать л.

a unge cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "наброска"

  Rusă

  Moldo/Română

  наброска ж. наброска

  1. zvîrlire cuvîntul este moldovenesc aruncare cuvîntul este comun
  2. schițare cuvîntul este moldovenesc conturare cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter