Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

набавить л.

a adăuga (preţurile) a spori (preţurile) a ridica (preţurile) a majora (preţurile)

набавлять л.

a adăuga a majora a ridica a spori

набавочный л.

adăugător suplimentar adiţional

набалдашник м.

măciulie cap de baston

набат м.

clopot de alarmă

набег м.

năvală incursiune atac

набегаться л.

a obosi alergînd

набедренный л.

purtat pe şolduri purtat pe coapse

набежать л.

fugind a se îngrămădi a se izbi de ceva a se acumula a da buzna a năvăli

набелиться л.

a se sulemeni a se sulemeni cu alb a se farda cu alb

набело ч.

pe curat

набережная ж.

chei debarcader

набивание с.

îndesare bătătorire

набивка ж.

îndesare umplere

набитый л.

ticsit umplut cu vârf îndesat

набить л.

a îndesa a umple cu vârf a ticsi

наблюдение с.

urmărire observare supraveghere

набожность ж.

cucernicie evlavie

набожный л.

cucernic evlavios

набойка ж.

ţesătură imprimată flec imprimeu

набойщик м.

imprimator (text.)

набок ч.

pe o coastă pe o parte

наболевший л.

dureros sensibil

наболтать л.

a îndruga a adăuga a spune multe amestecînd a flecări

наболтаться л.

a pălăvrăgi a trăncăni a sporovăi a flecări în voie

набор м.

primire complet admitere set angajare trusă recrutare garnitură

наборонить л.

a boroni a grăpa

наборщик м.

culegător zeţar

набраниться л.

a se sfădi îndelung a se certa mult

набрать л.

a primi (comenzi) a strînge a angaja a culege (tipogr.) a lua a zeţui (tipogr.) a recruta a aduna a prelua

набраться л.

a se îngrămădi a prinde la… (~curaj) a căpăta (~cunoștințe) a se acumula a fi cuprins de… a dobândi

набросать л.

a zvîrli a schiţa a arunca a contura

наброситься л.

a se năpusti a se repezi

наброска ж.

zvîrlire schițare aruncare conturare

набросок м.

proiect sumar schiță de desen concepţie

набрюшный л.

de pe pîntece abdominal de pe burtă

набухание с.

înflare umflare creştere dilatare

набычиться л.

a se încrunta a se îmbufna

наваждение с.

drăcie drăcovenie minunăţie vrăjitorie

навалить л.

a pune de-a valma a arunca a pune grămadă

навалиться л.

a da buzna a tăbărî a da năvală a se repezi

навалом ч.

de-a valma în vrav în vraf

навар м.

strat de grăsime (la suprafaţa unei fierturi) bulion cîştig (fig.) supă de carne: profit (fig.)

навеки ч.

pentru totdeauna pe veci

навербовать л.

a angaja a înrola a recruta

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "навалить"

  Rusă

  Moldo/Română

  навалить л. навалить

  a pune de-a valma a arunca a pune grămadă

  навалиться л. навалиться

  a da buzna a tăbărî a da năvală a se repezi

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter