Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

наверное ч.

probabil pesemne fără îndoială se vede că... se pare că...

наверняка ч.

fără îndoială cu siguranţă

наверстать л.

a pagina a recăpăta ceva a recupera

навертеть л.

a înşuruba a învîrti a roti

наверх л.

sus deasupra în sus

наверху ч.

în partea de sus deasupra

навес м.

şopron streşină şură acoperiş

навеселе ч.

beat (fig.) cherchelit afumat (fig.) cu chef

навесить л.

a anina a agăţa a atârna

навесной л.

suspendat aninat prins fixat

навет м.

hulă calomnie

наветчик м.

hulitor calomniator

навечно ч.

pe veci pentru totdeauna

навешать л.

a agăța multe de toate a pregăti ceva cîntărind a pregăti ceva cântărind

навеять л.

a adia a inspira (fig.) a spulbera a insufla (fig.) a sufla a trezi (fig.) a vântura a produce (fig.)

навзничь ч.

pe spate cu faţa în sus

навзрыд ч.

cu sughiţuri

навидаться л.

a vedea multe a trece prin multe

нависать л.

a se îndoi a se apleca a se înclina a atârna

навислый л.

aninat atârnat înclinat lăsat în jos

нависнуть л.

a se înclina a se apleca a atârna

навлечь л.

a atrage a determina a pricinui a cauza

наводка ж.

îndreptare (mil.) ţintire (mil.) ochire (mil.) orientare (mil.)

наводнение с.

potopire inundare revărsare

наводнить л.

a potopi a inunda

наводняться л.

a fi potopit a fi inundat

наводчик м.

ţintaş informator al hoţilor ochitor

навоз м.

bălegar gunoi de grajd

навозить л.

a gunoi a îngrăşa (pământul)

навозник м.

gîndac de bălegar gândac de bălegar

навой м.

înfășurare sul pe care se înfăşoară urzeala învelire cilindru de urzeală (la războiul de ţesut)

наволочка ж.

faţă de pernă

навонять л.

a împuţi a strica aerul

наворожить л.

a ghici a prezice a vrăji a fermeca

наворотить л.

a pune de-a valma a arunca în dezordine

наворочать л.

a îngrămădi a strânge

наворошить л.

a răscoli a răvăşi a scormoni a scotoci

навостриться л.

a căpăta îndemînare a deveni iscusit

навредить л.

a păgubi a prejudicia a face rău

навряд ч.

de necrezut puţin probabil îdoielnic

навсегда ч.

pe vecie pentru totdeauna

навстречу ч.

înaintea în întâmpinarea

навыворот ч.

de-a-ndoaselea anapoda distorsionat

навык м.

deprindere dexteritate

навытяжку ч.

a sta smirnă a sta (în poziţie de)

навьючить л.

a încărca a samariza a tecărui

навязать л.

a sili (fig.) a impune a vîrî pe gît (fig.)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter