Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

навязаться л.

a sîcîi a se băga insistent a inoportuna

навязнуть л.

a se grămădi a-i fi lehamite (fig.) a se aduna a-i fi silă (fig.)

навязчиво ч.

sîcîitor insistent

навязчивость ж.

sîcîială insistenţă

навязчивый ч.

sîcîitor obsedant

нагадать л.

a ghici a prezice

нагадить л.

a se băliga a face rău (fig.) a se murdări a provoca neplăceri (fig.)

нагайка ж.

biciuşcă cravaşă

нагар м.

muc ars zgură scrum

нагишом ч.

gol-goluţ în pielea goală

нагладить л.

a călca (cu fierul de călcat) a netezi

наглеть л.

a se obrăznici a deveni impertinent

наглец м.

insolent impertinent

нагло ч.

cu obrăznicie cu insolenţă

наглость ж.

obrăznicie insolenţă neobrăzare impertinenţă

наглый л.

neruşinat impertinent obraznic insolent

наглядно ч.

grăitor evident limpede sugestiv

наглядный л.

convingător evident grăitor sugestiv

нагнать л.

a ajunge din urmă a recîștiga a recupera a egala (din urmă) a recăpăta a prinde (din urmă)

нагнетание

injectare transfuzie

нагноение с.

purulenţă supuraţie

нагнуть л.

a înclina a apleca

нагнуться л.

a se înclina a se apleca

наговор м.

vrajă defăimare descîntec calomnie

наговорить л.

a îndruga a trăncăni a pălăvrăji

нагой л.

gol nud

наголодаться л.

a flămînzi a trage foame

нагоняй м.

dojană săpuneală mustrare perdaf

нагорный л.

de munte montan

нагородить л.

a împrejmui a îngrămădi a pălăvrăgi a îngrădi a pune grămadă a spune verzi şi uscate (fig.) a îndruga

нагорье с.

podiş platou

нагота ж.

goliciune nuditate

наготове ч.

de-a gata pregătit

награбить л.

a jefui a prăda

награда ж.

decoraţie distincţie

наградить л.

a decora a recompensa a premia a gratifica

награждение с.

decorare gratificare

нагрев м.

încălzire

нагреватель м.

încălzitor sursă de încălzire

нагреть л.

a încălzi a amăgi (fig.) a înşela (fig.) a pungăși (fig.) a escroca (fig.)

нагрешить л.

a greşi a păcătui

нагромождение с.

îngrămădire înghesuire

нагромоздить л.

a grămădi a pune una peste alta

нагрудник м.

pieptar platoşă

нагрузить л.

a încărca a împovăra (fig.)

нагрузка ж.

sarcină încărcătură obligaţie

нагрянуть л.

a da buzna a veni pe neaşteptate

над

deasupra peste

надавить л.

a stoarce a apăsa a presa

надбавка ж.

mărire majorare adăugare sporire

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter