Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

надоедливый л.

morocănos cuvîntul este moldovenesc sîcîitor cuvîntul este moldovenesc cicălitor cuvîntul este romînesc plicticos cuvîntul este comun

надобный л.

trebuitor cuvîntul este moldovenesc necesar cuvîntul este romînesc

надобность ж.

trebuinţă cuvîntul este moldovenesc necesitate cuvîntul este romînesc

надо л.

trebuie cuvîntul este moldovenesc este necesar cuvîntul este romînesc

надменный л.

îngîmfat cuvîntul este moldovenesc arogant cuvîntul este romînesc trufaş cuvîntul este romînesc

надменность ж.

îngîmfare cuvîntul este moldovenesc aroganţă cuvîntul este romînesc

надменно ч.

cu îngîmfare cuvîntul este moldovenesc arogant cuvîntul este romînesc

надломить л.

a frînge cuvîntul este moldovenesc a fractura cuvîntul este romînesc

надлом м.

frîngere cuvîntul este moldovenesc fracturare cuvîntul este romînesc

надлежащий л.

cuvenit cuvîntul este moldovenesc corespunzător cuvîntul este romînesc

надлежать л.

a trebui cuvîntul este moldovenesc a fi necesar cuvîntul este romînesc

надкусить л.

a muşca din ceva cuvîntul este comun

надкостница ж.

periost (med.) cuvîntul este comun

надколоться л.

a se despica cuvîntul este moldovenesc a se crăpa cuvîntul este romînesc

надколоть л.

a despica cuvîntul este moldovenesc a împunge cuvîntul este moldovenesc a inţepa cuvîntul este romînesc a crăpa cuvîntul este romînesc

надкол м.

despicare cuvîntul este moldovenesc împunsătură cuvîntul este moldovenesc înţepare cuvîntul este romînesc crăpare cuvîntul este romînesc

надзор м.

pază cuvîntul este comun supraveghere cuvîntul este comun control cuvîntul este comun

надзиратель м.

temnicer cuvîntul este moldovenesc supraveghetor cuvîntul este comun gardian cuvîntul este romînesc

надеяться л.

a nădăjdui cuvîntul este moldovenesc a spera cuvîntul este comun

надеть л.

a îmbrăca cuvîntul este comun a încălţa cuvîntul este comun

надергать л.

a smulge cuvîntul este moldovenesc a scoate cuvîntul este romînesc

наделить л.

a împărţi cuvîntul este moldovenesc a atribui cuvîntul este moldovenesc a înzestra cuvîntul este romînesc a distribui cuvîntul este romînesc

наделение с.

împărţire cuvîntul este moldovenesc atribuire cuvîntul este moldovenesc dotare cuvîntul este romînesc înzestrare cuvîntul este romînesc

наделать л.

a săvîrşi cuvîntul este moldovenesc a comite cuvîntul este romînesc

надел м.

împroprietărire cuvîntul este moldovenesc lot dat în folosinţă cuvîntul este comun înzestrare cuvîntul este romînesc

надежный л.

de nădejde cuvîntul este moldovenesc sigur cuvîntul este comun rezistent cuvîntul este romînesc

надежность ж.

trăinicie cuvîntul este moldovenesc siguranță cuvîntul este comun fiabilitate cuvîntul este romînesc

надежно ч.

de nădejde cuvîntul este moldovenesc trainic cuvîntul este moldovenesc rezistent cuvîntul este romînesc durabil cuvîntul este comun

надежда ж.

nădejde cuvîntul este moldovenesc speranţă cuvîntul este romînesc

надевание с.

îmbrăcare cuvîntul este comun încălţare cuvîntul este comun

надгробие с.

piatră de mormînt cuvîntul este moldovenesc piatră funerară cuvîntul este romînesc

надворье с.

ogradă cuvîntul este moldovenesc curte cuvîntul este romînesc

надворный л.

de/din ogradă cuvîntul este moldovenesc de/din curte cuvîntul este romînesc

надвое ч.

în două cuvîntul este comun

надводный л.

de deasupra apei cuvîntul este moldovenesc de suprafaţă cuvîntul este romînesc

надбавка ж.

mărire cuvîntul este moldovenesc adăugare cuvîntul este moldovenesc sporire cuvîntul este romînesc majorare cuvîntul este romînesc

надавить л.

a stoarce cuvîntul este moldovenesc a apăsa cuvîntul este comun a presa cuvîntul este romînesc

над

deasupra cuvîntul este moldovenesc peste cuvîntul este romînesc

нагрянуть л.

a da buzna cuvîntul este moldovenesc a veni pe neaşteptate cuvîntul este romînesc

нагрузка ж.

sarcină cuvîntul este comun încărcătură cuvîntul este comun obligaţie cuvîntul este romînesc

нагрузить л.

a încărca cuvîntul este comun a împovăra (fig.) cuvîntul este comun

нагрудник м.

pieptar cuvîntul este comun platoşă cuvîntul este romînesc

нагромоздить л.

a grămădi cuvîntul este moldovenesc a pune una peste alta cuvîntul este romînesc

нагромождение с.

îngrămădire cuvîntul este moldovenesc înghesuire cuvîntul este romînesc

нагрешить л.

a greşi cuvîntul este moldovenesc a păcătui cuvîntul este comun

нагреть л.

a pungăși cuvîntul este moldovenesc a amăgi cuvîntul este moldovenesc a încălzi cuvîntul este comun a escroca (fig.) cuvîntul este romînesc a înşela cuvîntul este romînesc

нагреватель м.

încălzitor cuvîntul este comun sursă de încălzire cuvîntul este comun

нагрев м.

încălzire cuvîntul este comun

награждение с.

decorare cuvîntul este moldovenesc gratificare cuvîntul este romînesc

наградить л.

a decora cuvîntul este moldovenesc a premia cuvîntul este moldovenesc a gratifica cuvîntul este romînesc a recompensa cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter