Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

надводный л.

de deasupra apei de suprafaţă

надвое ч.

în două

надворный л.

de/din ogradă de/din curte

надворье с.

ogradă curte

надгробие с.

piatră de mormînt piatră funerară

надевание с.

îmbrăcare încălţare

надежда ж.

nădejde speranţă

надежно ч.

de nădejde rezistent trainic durabil

надежность ж.

siguranţă trăinicie fiabilitate

надежный л.

de nădejde sigur rezistent

надел м.

împroprietărire lot dat în folosinţă înzestrare

наделать л.

a săvîrşi a comite

наделение с.

împărţire înzestrare atribuire dotare

наделить л.

a împărţi a distribui a atribui a înzestra

надергать л.

a smulge a scoate

надеть л.

a îmbrăca a încălţa

надеяться л.

a nădăjdui a spera

надзиратель м.

temnicer supraveghetor gardian

надзор м.

pază supraveghere control

надкол м.

despicare crăpare împunsătură înţepare

надколоть л.

a despica a crăpa a împunge a inţepa

надколоться л.

a se despica a se crăpa

надкусить л.

a muşca din ceva

надлежать л.

a trebui a fi necesar

надлежащий л.

cuvenit corespunzător

надлом м.

frîngere fracturare

надломить л.

a frînge a fractura

надменно ч.

cu îngîmfare arogant

надменность ж.

îngîmfare aroganţă

надменный л.

îngîmfat trufaş arogant

надо л.

trebuie este necesar

надобность ж.

trebuinţă necesitate

надобный л.

trebuitor necesar

надоедливый л.

morocănos plicticos sîcîitor cicălitor

надоесть л.

a bate la cap a plictisi a cicăli

надолбить л.

a dăltui a scobi

надолго ч.

pe multă vreme pentru timp îndelungat

надомник м.

care munceşte acasă meseriaş la domiciliu

надорвать л.

a rupe (un plic, pachet) a-şi vătăma un organ (fig.) a produce un rău fizic (fig.)

надорваться л.

a-şi zdruncina sănătatea a se surmena

надоумить л.

a da un sfat a sugera o idee

надписать л.

a semna a scrie a consemna în scris

надпись ж.

inscripţie

надпочечный л.

suprarenal (med.)

надрать л.

a curăţi de coajă a jupui

надрез м.

tăietură crestare incizie

надрезать л.

a tăia a cresta a face o incizie

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter