Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

награда ж.

decoraţie cuvîntul este moldovenesc distincţie cuvîntul este romînesc

награбить л.

a jefui cuvîntul este comun a prăda cuvîntul este comun

наготове ч.

de-a gata cuvîntul este moldovenesc pregătit cuvîntul este romînesc

нагота ж.

goliciune cuvîntul este comun nuditate cuvîntul este romînesc

нагорье с.

podiş cuvîntul este moldovenesc platou cuvîntul este romînesc

нагородить л.

a împrejmui cuvîntul este moldovenesc a îndruga cuvîntul este moldovenesc a pălăvrăgi cuvîntul este moldovenesc a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a spune verzi şi uscate (fig.) cuvîntul este romînesc a pune grămadă cuvîntul este romînesc a îngrădi cuvîntul este romînesc

нагорный л.

de munte cuvîntul este moldovenesc montan cuvîntul este romînesc

нагоняй м.

dojană cuvîntul este moldovenesc mustrare cuvîntul este moldovenesc perdaf cuvîntul este romînesc săpuneală cuvîntul este romînesc

наголодаться л.

a flămînzi cuvîntul este moldovenesc a trage foame cuvîntul este romînesc

нагой л.

gol cuvîntul este comun nud cuvîntul este romînesc

наговорить л.

a îndruga cuvîntul este moldovenesc a pălăvrăji cuvîntul este moldovenesc a trăncăni cuvîntul este romînesc

наговор м.

defăimare cuvîntul este moldovenesc descîntec cuvîntul este moldovenesc vrajă cuvîntul este romînesc calomnie cuvîntul este romînesc

нагнуться л.

a se înclina cuvîntul este moldovenesc a se apleca cuvîntul este romînesc

нагнуть л.

a înclina cuvîntul este moldovenesc a apleca cuvîntul este romînesc

нагноение с.

purulenţă cuvîntul este moldovenesc supuraţie cuvîntul este romînesc

нагнетание

injectare cuvîntul este comun transfuzie cuvîntul este comun

нагнать л.

a ajunge din urmă cuvîntul este moldovenesc a recăpăta cuvîntul este moldovenesc a recîștiga cuvîntul este moldovenesc a egala cuvîntul este comun a recupera cuvîntul este romînesc a prinde (din urmă) cuvîntul este romînesc

наглядный л.

grăitor cuvîntul este moldovenesc convingător cuvîntul este comun sugestiv cuvîntul este romînesc evident cuvîntul este romînesc

наглядно ч.

grăitor cuvîntul este moldovenesc limpede cuvîntul este comun sugestiv cuvîntul este romînesc evident cuvîntul este romînesc

наглый л.

obraznic cuvîntul este moldovenesc neruşinat cuvîntul este comun insolent cuvîntul este romînesc impertinent cuvîntul este romînesc

наглость ж.

obrăznicie cuvîntul este moldovenesc neobrăzare cuvîntul este moldovenesc impertinenţă cuvîntul este romînesc insolenţă cuvîntul este romînesc

нагло ч.

cu obrăznicie cuvîntul este moldovenesc cu insolenţă cuvîntul este romînesc

наглец м.

(om) necuviincios cuvîntul este moldovenesc obraznic cuvîntul este moldovenesc impertinent cuvîntul este romînesc insolent cuvîntul este romînesc

наглеть л.

a se obrăznici cuvîntul este moldovenesc a deveni impertinent cuvîntul este romînesc

нагладить л.

a călca (cu fierul de călcat) cuvîntul este moldovenesc a netezi cuvîntul este romînesc

нагишом ч.

gol-goluţ cuvîntul este comun în pielea goală cuvîntul este comun

нагар м.

muc ars cuvîntul este moldovenesc zgură cuvîntul este comun scrum cuvîntul este romînesc

нагайка ж.

biciuşcă cuvîntul este comun cravaşă cuvîntul este romînesc

нагадить л.

a se băliga cuvîntul este moldovenesc a face rău cuvîntul este moldovenesc a provoca neplăceri (fig.) cuvîntul este romînesc a se murdări cuvîntul este romînesc

нагадать л.

a ghici cuvîntul este moldovenesc a prezice cuvîntul este comun

навязчивый ч.

sîcîitor cuvîntul este moldovenesc obsedant cuvîntul este romînesc

навязчивость ж.

sîcîială cuvîntul este moldovenesc insistenţă cuvîntul este comun

навязчиво ч.

sîcîitor cuvîntul este moldovenesc insistent cuvîntul este comun

навязнуть л.

a se grămădi cuvîntul este moldovenesc a-i fi lehamite cuvîntul este moldovenesc a-i fi silă (fig.) cuvîntul este romînesc a se aduna cuvîntul este romînesc

навязаться л.

a sîcîi cuvîntul este moldovenesc a inoportuna cuvîntul este romînesc a se băga insistent cuvîntul este romînesc

навязать л.

a sili cuvîntul este moldovenesc a vîrî pe gît (fig.) cuvîntul este moldovenesc a impune cuvîntul este romînesc

навьючить л.

a încărca cuvîntul este moldovenesc a tecărui cuvîntul este romînesc a samariza cuvîntul este romînesc

навытяжку ч.

a sta smirnă cuvîntul este moldovenesc a sta (în poziţie de ) drepţi cuvîntul este romînesc

навык м.

deprindere cuvîntul este moldovenesc dexteritate cuvîntul este romînesc

навыворот ч.

de-a-ndoaselea cuvîntul este moldovenesc anapoda cuvîntul este comun distorsionat cuvîntul este romînesc

навстречу ч.

înaintea cuvîntul este moldovenesc în întâmpinarea cuvîntul este romînesc

навсегда ч.

pe vecie cuvîntul este moldovenesc pentru totdeauna cuvîntul este comun

навряд ч.

de necrezut cuvîntul este moldovenesc îdoielnic cuvîntul este moldovenesc puţin probabil cuvîntul este romînesc

навредить л.

a păgubi cuvîntul este moldovenesc a face rău cuvîntul este moldovenesc a prejudicia cuvîntul este romînesc

навостриться л.

a căpăta îndemînare cuvîntul este moldovenesc a deveni iscusit cuvîntul este romînesc

наворошить л.

a răscoli cuvîntul este moldovenesc a scormoni cuvîntul este moldovenesc a scotoci cuvîntul este romînesc a răvăşi cuvîntul este romînesc

наворочать л.

a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a strânge cuvîntul este romînesc

наворотить л.

a pune de-a valma cuvîntul este moldovenesc a arunca în dezordine cuvîntul este comun

наворожить л.

a ghici cuvîntul este moldovenesc a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc a prezice cuvîntul este comun

наворовать л.

a fura mult cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter