Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

накапливать л.

a agonisi a aduna a acumula

накаркать л.

a soroci a cobi a meni

накат м.

acoperire (cu ceva) îndesare podină ungere (cu vopsea, clei) nivelare duşumea oarbă bătătorire netezire

накатанный л.

îndesat nivelat bătătorit netezit

накатать л.

a da de-a dura a bătuci a scrie repede a rostogoli a compune la repezeală a nivela a bătători

накачать л.

a pompa a umfla

накачивание с.

pompare umflare

накачка ж.

pompare umflare

накидать л.

a zvîrli a arunca

накидка ж.

mantie pelerină

накинуть л.

a arunca peste ceva a acoperi ceva

накинуться л.

a se năpusti a se repezi

накипь ж.

spumă (la fiertură,supă) piatră de cazan depunere de roci (geol.) calcar concreţiune (geol.)

наклад м.

pagubă pierdere

накладка ж.

ceva suprapus greşeală (fig.) garnitură eroare (fig.) adăugat aplicaţie

накладная ж.

factură fraht

наклеить л.

a încleia (în ceva) a lipi

накликать л.

a soroci a cobi a meni a rău

наклон м.

coastă înclinare pantă aplecare povîrniş

наклонение с.

înclinare mod al verbului (gram.) aplecare

наклонить л.

a înclina a apleca

наклониться л.

a se înclina a se apleca

наклонно ч.

înclinat aplecat

наклонность ж.

înclinaţie deprinderi obişnuinţă atracţie apucături predispoziţie obicei

наковальня ж.

ilău nicovală

наколдовать л.

a vrăji a face farmece

наколоть л.

a tăia (porci) a prinde (cu ace) a sparge lemne a fixa (cu ace) a sacrifica (porci) a despica (lemne)

наконец ч.

în sfîrşit în cele din urmă

наконечник м.

vîrf capăt extremitate ascuţită sfârşit

накопить л.

a agonisi a strânge a îngrămădi a stoca

накопиться л.

a se îngrămădi a se acumula

накопление с.

îngrămădire acumulare agonisire

накормить л.

a hrăni a alimenta

накоротке ч.

aproape în scurtă vreme la o distanţă mică în scurt timp

накостылять л.

a cotonogi a chelfăni a ciomăgi

накрасить л.

a boi a vopsi

накраситься л.

a se sulemeni a se farda

накрасть л.

a agonisi prin tîlhării a dobândi prin furt

накрахмаленный л.

crohmolit apretat scrobit

накрахмалить л.

a crohmoli a apreta a scorbi

накрепко ч.

strîns foarte tare

накрест ч.

cruciş în cruce

накричать л.

a se stropşi a striga a se răsti

накромсать л.

a bucăţi a ciopârţi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter