Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

облазить л.

a scotoci a cutreiera a cotrobăi

облако с.

nour nor

облапать л.

a pipăi (peior.) a pune mâna (peior.) a pune mîna (peior.) a atinge (peior.)

обласкать л.

a alinta a dezmierda a mîngîia

область ж.

regiune sferă domeniu ramură tărâm

облачение с.

odăjdii veşminte

облачить л.

a pune odăjdii a înveşmânta

облачиться л.

a-şi pune odăjdiile a se înveşmânta

облачность ж.

înnourare nebulozitate

облачный л.

înnourat noros

облаять л.

a hămăi a ocărî (fig.) a lătra a certa (fig.)

облегчение с.

înlesnire uşurare facilitare

облегчить л.

a uşura a alina a facilita a potoli a domoli a atenua

облезлый л.

pleşuv ponosit (fig.) chel jerpelit (fig.) năpîrlit fără pene ros (fig.)

облезть л.

a năpîrli a cheli a pleşuvi a-si pierde blana

облепиха ж.

cătină albă

облесить л.

a împăduri

облет м.

survolare

облететь л.

a zbura (deasupra, în jur) a se răspîndi (zvonul~) a face un raid a se împrăştia

обливание с.

udare duş stropire

облигация ж.

obligaţiune

облик м.

chip aparenţă înfăţişare aspect

облинять л.

a se decolora (textil.) a năpîrli a-şi schimba blana penele

облицевать л.

a căptuşi a acoperi a fățui a placa

облицовка ж.

căptuşire acoperire fățuire placaj

обличать л.

a oblici a descoperi a blama a dezvălui a da în vileag a arăta a demasca

обличение с.

oblicire demascare

обличье с.

chip înfăţişare exterior

облобызать л.

a pupa a săruta

обложение с.

impozitare impunere taxare

обложить л.

a împrejura a încercui a înconjura a asedia

обложиться л.

a se înconjura a se baricada

обложка ж.

învelitoare copertă scoarţă

облокотить л.

a se propti cu coatele a se sprijini în coate

облом м.

fărmare rupere sfărîmare frântură

обломать л.

a fărma a rupe a sfărîma a frânge

обломка ж.

fărmare rupere spargere

обломок м.

bucată urmă ciob vestigiu ţandără rămăşiţă frântură reminiscenţă

облупиться л.

a se coşi a se coji a se jupi a se jupui

облупленный л.

coşit cojit jupit jupuit

облучок м.

sidelcă capră (la trăsură)

облущить л.

a dezghioca a decortica

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "обагрить"

  Rusă

  Moldo/Română

  обагрить л. обагрить

  a împurpura

  обагриться л. обагриться

  a se împurpura

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter