Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

обесценить л.

a devaloriza cuvîntul este moldovenesc a deprecia cuvîntul este romînesc

обесчестить л.

a necinsti cuvîntul este moldovenesc a dezonora cuvîntul este romînesc

обет м.

legământ cuvîntul este comun

обещание с.

făgăduială cuvîntul este moldovenesc promisiune cuvîntul este romînesc

обещать л.

a făgădui cuvîntul este moldovenesc a promite cuvîntul este romînesc

обжалование с.

jalbă cuvîntul este moldovenesc plîngere cuvîntul este comun reclamaţie cuvîntul este romînesc

обжаловать л.

a face recurs cuvîntul este moldovenesc a ataca în instanţă (jur.) cuvîntul este romînesc

обжаренный л.

prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este comun

обжаривание с.

prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este comun

обжарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este comun

обжариться л.

a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este comun

обжарка ж.

prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este comun

обжать л.

a stoarce cuvîntul este moldovenesc a scurge cuvîntul este comun

обжечь л.

a frige cuvîntul este comun a arde cuvîntul este comun

обжечься л.

a se frige cuvîntul este comun

обжиг м.

ardere cuvîntul este comun calcinare cuvîntul este romînesc

обжимки н.

rămăşiţe cuvîntul este moldovenesc tescovină cuvîntul este moldovenesc reziduuri cuvîntul este romînesc boştină cuvîntul este romînesc

обжиться л.

a se obișnui cuvîntul este moldovenesc a se deprinde cuvîntul este romînesc

обжорство с.

nesaţ cuvîntul este moldovenesc lăcomie cuvîntul este moldovenesc voracitate cuvîntul este romînesc

обжулить л.

a păcăli cuvîntul este moldovenesc a amăgi cuvîntul este moldovenesc a înşela cuvîntul este romînesc a şmecheri cuvîntul este comun

обзавестись л.

a agonisi cuvîntul este moldovenesc a face rost cuvîntul este moldovenesc a înjgheba cuvîntul este romînesc a-şi procura cuvîntul este romînesc

обзор м.

trecere în revistă cuvîntul este comun

обивка ж.

căptuşire cuvîntul este moldovenesc capitonare cuvîntul este romînesc

обида ж.

obidă cuvîntul este moldovenesc supărare cuvîntul este comun jignire cuvîntul este romînesc

обидеть л.

a obijdui cuvîntul este moldovenesc a supăra cuvîntul este comun a jigni cuvîntul este romînesc

обидно ч.

obijduitor cuvîntul este moldovenesc jignitor cuvîntul este romînesc

обидчивый л.

supărăcios cuvîntul este moldovenesc susceptibil cuvîntul este romînesc

обилие с.

belşug cuvîntul este moldovenesc abundenţă cuvîntul este romînesc

обильный л.

îmbelşugat cuvîntul este moldovenesc abundent cuvîntul este romînesc

обиняк м.

child cuvîntul este moldovenesc aluzie cuvîntul este romînesc

обирала м.

jecmănitor cuvîntul este romînesc jefuitor cuvîntul este comun

обитаемый л.

locuit cuvîntul este moldovenesc populat cuvîntul este romînesc

обитать л.

a trăi cuvîntul este moldovenesc a sălăşlui cuvîntul este moldovenesc a locui cuvîntul este romînesc a domicilia cuvîntul este romînesc

обитель ж.

sălaș cuvîntul este moldovenesc locaş cuvîntul este moldovenesc mănăstire cuvîntul este comun refugiu (fig.) cuvîntul este romînesc locuință cuvîntul este romînesc

обить л.

a căptuşi cuvîntul este moldovenesc a capitona cuvîntul este romînesc

обиход м.

obicei cuvîntul este moldovenesc uz cuvîntul este romînesc uzanţă cuvîntul este romînesc

обиходный л.

obişnuit cuvîntul este moldovenesc uzual cuvîntul este romînesc

обкатать л.

a rula cuvîntul este moldovenesc a tăvălugi cuvîntul este moldovenesc a da prin ceva cuvîntul este comun a tăvăli cuvîntul este comun a netezi cuvîntul este romînesc a roda cuvîntul este romînesc

обкрутить л.

a învîrti cuvîntul este moldovenesc a înfăşura cuvîntul este comun a încolăci cuvîntul este romînesc

облава ж.

hăituire cuvîntul este moldovenesc razie cuvîntul este comun goană (vânătorească) cuvîntul este romînesc

облагодетельствовать л.

a copleşi cu binefaceri cuvîntul este comun

облагораживание с.

înnobilare cuvîntul este comun

облагоразумиться л.

a se cuminţi cuvîntul este moldovenesc a se astâmpăra cuvîntul este romînesc

облагородить л.

a înnobila cuvîntul este comun

обладание с.

stăpînire cuvîntul este moldovenesc oblăduire cuvîntul este moldovenesc posedare cuvîntul este romînesc

обладатель м.

stăpîn cuvîntul este moldovenesc oblăduitor cuvîntul este moldovenesc posesor cuvîntul este romînesc

обладать л.

a stăpîni cuvîntul este moldovenesc a oblădui cuvîntul este moldovenesc a deţine cuvîntul este romînesc a avea cuvîntul este romînesc

облазить л.

a cotrobăi cuvîntul este moldovenesc a scotoci cuvîntul este moldovenesc a cutreiera cuvîntul este romînesc

облако с.

nour cuvîntul este moldovenesc nor cuvîntul este comun

облапать л.

a pipăi cuvîntul este moldovenesc a pune mîna cuvîntul este comun a atinge (peior.) cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "обаяние"

  Rusă

  Moldo/Română

  обаяние с. обаяние

  farmec cuvîntul este moldovenesc gingăşie cuvîntul este moldovenesc fascinaţie cuvîntul este romînesc graţie cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter