Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

обагрение с.

împurpurare

обагрить л.

a împurpura

обагриться л.

a se împurpura

обалделый л.

buimac năuc zăpăcit

обалдение с.

buimăcire năucire zăpăcire

обалдеть л.

a se buimăci a se năuci a zăpăci

обалдуй м.

neghiob gogoman imbecil

обанкротиться л.

a da faliment a nu izbuti (fig.) a suferi fiasco a eşua (fig.)

обаяние с.

gingăşie graţie farmec fascinaţie

обаятельный л.

fermecător fascinant

обвал м.

năruire dărâmare prăbuşire surpare

обвалить л.

a prăbuşi a surpa a nărui a dărâma

обвалиться л.

a se prăbuşi a se surpa a se nărui a se dărâma

обвальный л.

de năruire de surpare

обвалять л.

a tăvăli a da prin ceva

обваляться л.

a se mînji a se tăvăli a se murdări

обведение с.

împrejmuire conturare înconjurare trasare (a unui cerc, contur) îngrădire

обвернуть л.

a înveli a înfăşura

обвесить л.

a amăgi (la cîntar) a înşela (la cântar)

обветшалый л.

jerpelit dărăpănat învechit

обвинение с.

învinuire acuzare inculpare

обвинительный л.

de învinuire de acuzare de inculpare

обвинить л.

a învinui a acuza a inculpa

обвиняемый м.

învinuit acuzat inculpat

обвислый л.

pleoştit lăbărțat

обвить л.

a încolăci a înfăşura a cuprinde

обвод м.

îngrădire conturare încercuire

обволакивание с.

învăluire acoperire

обволочь л.

a învălui a acoperi

обворовать л.

a jefui a jecmăni

обворожительный л.

încîntător fascinant

обворожить л.

a încînta a fascina

обвыкнуть л.

a se obişnui a se conforma a se deprinde

обвязать л.

a lega a înfăşura

обвязка ж.

legare înfăşurare

обвялить л.

a usca a deshidrata

обгадить л.

a măscări a murdări a scîrnăvi a pângări

обглодать л.

a roade un ciolan a roade un os

обгон м.

depăşire

обгорелый л.

pîrjolit ars

обгореть л.

a se pîrli a arde

обделать л.

a prelucra a face a modela a făţui a aranja a fasona

обделить л.

a nedreptăţi a dezavantaja a înşela

обделка ж.

prelucrare finisaj

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "обвинительный"

  Rusă

  Moldo/Română

  обвинительный л. обвинительный

  de învinuire de acuzare de inculpare

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter