Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

облыжный л.

amăgitor fals neadevărat neîntemeiat

облыселый л.

pleşuv chel

облысение с.

pleşuvire chelie calviţie

облысеть л.

a pleşuvi a cheli

обляпать л.

a mînji a păta a murdări

обмазать л.

a murui a vărui a unge

обмакнуть л.

a întinge a muia

обман м.

amăgeală înșelăciune fraudă

обмануть л.

a amăgi a înşela a frauda

обманный л.

amăgitor înşelător fraudulos

обманчивый л.

fals înșelător iluzoriu

обманщик м.

şarlatan coțcar

обмарать л.

a mînji a murdări a măscări

обмараться л.

a se mînji a se murdări a se măscări

обмежевать л.

a hotărnici a mărgini

обмеление с.

mîlire înnămolire

обмелеть л.

a se mîli a nămoli

обменный л.

de/pentru schimb

обмер м.

măsurare

обмереть л.

a încremeni a sta în loc a înlemni

обмести л.

a mătura

обметка ж.

tivire tighelire

обмирание с.

încremenire înlemnire

обмозговать л.

a medita a reflecta a chibzui a cugeta

обмол м.

rîşnire măcinare

обмолвиться л.

a scăpa o vorbă

обмолот м.

treierat îmblătit

обмолотить л.

a treiera a îmblăti

обмораживание с.

degerare îngheţare

обморозить л.

a degera a îngheţa

обморок м.

leşin sincopă

обмотать л.

a înfăşura a încolăci

обмотка ж.

învălătucire bobinare depănare

обмундирование с.

uniformă echipament

обмуровать л.

a feţui a căptuşi cu şamotă

обмуровка ж.

feţuire muruire căptuşire

обмусолить л.

a mozoli a îmbăla

обмыть л.

a scălda a îmbăia

обмякнуть л.

a se înmuia

обнадеживание с.

încurajare îmbărbătare

обнадежить л.

a încuraja a îmbărbăta a da nădejde a da speranţe

обнаженность ж.

goliciune nuditate

обнаженный л.

gol dezgolit nud

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "охлопки"

  Rusă

  Moldo/Română

  охлопки н. охлопки

  pacişe

  охлопки н. охлопки

  pacişe câlţi

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter