Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

обесточить л.

a întrerupe un circuit electric a deconecta de la curentul electric

обесценение с.

devalorizare depreciere

обесценить л.

a devaloriza a deprecia

обесчестить л.

a necinsti a dezonora

обет м.

legământ

обещание с.

făgăduială promisiune

обещать л.

a făgădui a promite

обжалование с.

jalbă reclamaţie plîngere

обжаловать л.

a face recurs (jur.) a ataca în instanţă (jur.)

обжаренный л.

prăjit fript

обжаривание с.

prăjire frigere

обжарить л.

a prăji a frige

обжариться л.

a se prăji a se frige

обжарка ж.

prăjire frigere

обжать л.

a stoarce a scurge

обжечь л.

a arde a frige

обжиг м.

ardere calcinare

обжимки н.

tescovină boştină rămăşiţe reziduuri

обжиться л.

a se obișnui a se deprinde

обжорство с.

lăcomie voracitate nesaţ

обжулить л.

a amăgi a înşela a păcăli a şmecheri

обзавестись л.

a face rost a-şi procura a agonisi a înjgheba

обзор м.

trecere în revistă

обивка ж.

căptuşire capitonare

обида ж.

obidă supărare jignire

обидеть л.

a obijdui a supăra a jigni

обидно ч.

obijduitor jignitor

обидчивый л.

supărăcios susceptibil

обилие с.

belşug abundenţă

обильный л.

îmbelşugat abundent

обиняк м.

child aluzie

обирала м.

jefuitor jecmănitor

обитаемый л.

locuit populat

обитать л.

a sălăşlui a domicilia a trăi a locui

обитель ж.

mănăstire locaş (fig.) locuință (fig.) sălaș (fig.) refugiu (fig.)

обить л.

a căptuşi a capitona

обиход м.

obicei uzanţă uz

обиходный л.

obişnuit uzual

обкатать л.

a tăvăli a tăvălugi a rula a netezi a roda a da prin ceva

обкрутить л.

a învîrti a înfăşura a încolăci

облава ж.

hăituire razie (vânătorească) goană (vânătorească)

облагоразумиться л.

a se cuminţi a se astâmpăra

обладание с.

oblăduire posedare stăpînire

обладатель м.

oblăduitor posesor stăpîn

обладать л.

a oblădui a avea a stăpîni a deţine

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter