Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

обозрение с.

trecere în revistă

обои н.

tapete tapet hîrtie de tapetat

обойма ж.

încărcător (mil.) ramă (tehn.) arsenal cadru (tehn.)

обойти л.

a înconjura a ocoli a se feri a evita

оболванить л.

a păcăli a tâmpi a prosti a înșela

оболгать л.

a huli a defăima a cleveti a calomnia

оболочка ж.

coajă înveliş tegument

оболтус м.

neghiob imbecil tontălău nerod

обольститель м.

cuceritor ademenitor seducător

обольстить л.

a cuceri a ademeni a seduce

обольщение с.

cucerire seducere

обомлеть л.

a încremeni a înlemni

обоняние с.

miros simţ olfactiv

оборванец м.

golan coate-goale

оборвать л.

a tăia (vorba) a rupe a curma

оборвыш м.

zdrenţăros ferfeniţos

обормот м.

derbedeu haimana pierde-vară trândav

оборот м.

circuit rotaţie rulaj turaţie

оборотень м.

strigoi moroi

оборотливый л.

descurcăreţ întreprinzător

оборотный л.

circulant (capital)

оборудование с.

utilaj echipament

оборудовать л.

a înzestra a dota a utila a echipa

обоснование с.

întemeiere temei bază motivare

обосновать л.

a baza a argumenta

обосноваться л.

a se statornici a se instala

обособить л.

a răzleţi a separa a delimnita

обособление с.

răzleţire separare delimitare

обособленно ч.

răzleț izolat separat stingher

обочина ж.

acostament

обоюдный л.

comun reciproc

образ м.

înfăţişare icoană chip imagine

образец м.

model exemplu pildă mostră

образина ж.

pocitură pocitanie urîţenie arătare

образный л.

bogat în imagini plastic expresiv

образование с.

înfiinţare învăţămînt constituire formare constituire educaţie instruire

образованный л.

învăţat cult instruit

образовать л.

a înfiinţa a constitui a forma

образумиться л.

a se cuminţi a-i veni mintea la cap

образцовый л.

pilduitor exemplar

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter