Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

образчик м.

model exemplu pildă mostră

обрамить л.

a înrăma a încadra

обрамление с.

înrămare încadrare

обрамлять л.

a înrăma a încadra

обрасти л.

a se acoperi (…) a creşte a se dezvolta

обратить л.

a înturna a întoarce

обратиться л.

a se înturna a se înturna spre… a se adresa a se întoarce spre… a recurge la… a apela

обратно ч.

îndărăt înapoi

обращение с.

schimbare chemare purtare transformare adresare atitudine apel comportament

обрез м.

muchie (la cărți) puşcă cu țeava scurtă margine carabină

обрезание с.

tăiere împrejur circumcizie

обрезать л.

a scurta a reteza a tăia

обрезка ж.

tăiere (a viei) curăţire (a viei)

обрезок м.

rămăşiţă bucată (tăiată) aşchie

обременение с.

încărcare împovărare copleşire

обременять л.

a greva a împovăra a copleşi

обрести л.

a dobîndi a obţine

обречение с.

ursire sortire predestinare

обреченный л.

osîndit predestinat sortit condamnat

обречь л.

a osîndi a predestina a sorti

обрисовать л.

a schiţa a contura

обрисовка ж.

schiţare conturare

обрить л.

a rade a bărbieri

обриться л.

a se rade a se bărbieri

оброк м.

dajdie dijmă boieresc

обрубка ж.

tăiere (de crăci) curăţire (de crăci)

обрубок м.

ciot trunchi butuc buştean

обругать л.

a sudui a carta a ocărî a înjura

обрушенный л.

năruit dărâmat

обрушить л.

a nărui a dărâma

обрушиться л.

a se nărui a se dărâma

обрыв м.

rupere hău coastă abruptă ruptură prăpastie precipițiu

обрывистый л.

prăpăstios abrupt

обрывок м.

capăt bucată fragment

обрывочный л.

răzleţ fragmentar

обрызгать л.

a stropi a împroşca

обрыскать л.

a cutreiera a hoinări a străbate a colinda

обрюзгший л.

buhăit buget buhav

обряд м.

datină ceremonie obicei ritual

обрядить л.

a găti a îmbrăca a dichisi

обрядиться л.

a se împopoţona a se dichisi

обсервация ж.

observare supraveghere

обскакать л.

a întrece a depăşi a lăsa în urmă

обследование с.

investigare cercetare

обслуживание с.

deservire servire

обслужить л.

a servi a deservi

обсохнуть л.

a se zbici a se usca

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter