Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

пава ж.

păuniţă (ornit.)

павиан м.

pavian (zool.)

павильон м.

foișor construcţie uşoară pentru comercializarea mărfurilor pavilion (de expoziţie) umbrar (în parcuri) încăpere predestinată comerțului (la iarmaroace) hală (de expoziţie) amplasat în parc

павлин м.

păun (ornit.)

паводковый л.

de puhoaie de viitură

паводок м.

puhoi viitură

паголенки н.

tureatcă carâmb

пагуба ж.

pagubă prejudiciu daună

пагубно ч.

păgubitor nefast dăunător

пагубный л.

păgubitor nefast vătămător

падалица ж.

căzătură (din pomi fructiferi) sămuraslă fructe căzute din pom

падаль ж.

mortăciune om decăzut (fig.) stârv om depravat (fig.) hoit stricat (fig.)

паданец м.

fruct căzut

падать л.

a cădea a se prăvăli a pica a se prăbuşi

падеж м.

caz (gram.)

падеж м.

bolişte (a vitelor) molimă mortalitate (a vitelor) epizootie

падение с.

năruire micşorare prăbuşire diminuare (a preţului) prăvălire scădere picare coborâre (a preţului)

падина ж.

văiugă padină vâlcea

падкий л.

ahotnic ahtiat

падла ж.

om mîrşav

падун м.

duruitoare (pe un curs de apă) cascadă

падучая ж.

boală-rea epilepsie

падчерица ж.

fiică vitregă fiastră

паек м.

tain raţie (de alimente) provizie

пажитник м.

sulcină molotru sulfină

пажить ж.

pajişte luncă peluză

паз м.

scobitură canelură

пазуха ж.

sîn adîncitură sân cavitate spaţiu gol

паинька м.

copil cuminte ascultător

пай м.

cotă-parte aport social contribuţie

пайка ж.

tain raţie

пайщик м.

cooperator asociat

пак м.

pac câmp de gheaţă banchiză

пакгауз м.

magazie depozit

пакет м.

pachet colet

пакетизировать л.

a împacheta a bricheta a balota

пакетирование с.

pachetaj brichetare balotare

пакетоукладка ж.

pachetaj brichetare

паклить л.

a astupa cu buci a călăfătui cu cîlţi

пакля ж.

buci cîlţi zgrebeni

паковка ж.

împachetare ambalare

паковать л.

a împacheta a ambala

пакостить л.

a mînji a strica a face un rău a murdări a distruge a cauza neplăceri a măscări

пакостливый л.

păgubitor dăunător

пакость ж.

pacoste infamie mîrşăvie

пакт м.

înţelegere pact tratat

пал м.

pojar de stepă incendiu de stepă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "пагубно"

  Rusă

  Moldo/Română

  пагубно ч. пагубно

  păgubitor nefast dăunător

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter