Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

паркетчик м.

parchetar lucrător de parchete

паркование с.

parcare parching parcaj

парламентарий м.

deputat parlamentar

парламентер м.

sol trimis împuternicit delegat

парная ж.

sală de aburi

парник м.

răsadniţă seră

парниковый л.

de răsadniţă de seră

парнишка м.

flăcăuandru băieţandru

парной л.

proaspăt (lapte)

парный л.

cu pereche împerecheat par îngemănat cu soţ

паровик м.

cazan cu aburi motor cu aburi

паровоз м.

locomotivă (cu aburi)

парогенератор м.

generator de aburi

пароконденсатор м.

condensator de aburi

паром м.

bac pod plutitor ponton

паромный л.

cu pod plutitor dotat cu bac

паромщик м.

brudar podar brudnic

паропровод м.

conductă de aburi

пароходство с.

companie de navigaţie

парта ж.

bancă (şcolară)

партия ж.

partid partidă (sport) lot de mărfuri rol (muz.) căsătorie mariaj partiţie (muz.) arie (muz.)

партнер м.

partener coechipier

парус м.

pînză de corabie velă

парусина ж.

pînză aspră doc

парусник м.

corabie cu pînze navă cu vele

парцелла ж.

postată parcelă lot

парцелляция ж.

împărţire parcelare

парча ж.

brocart (textil) brocat (textil)

парша ж.

rapăn favus chelbe

паршивец м.

parşiv secătură

паршивый л.

netrebnic răpănos

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "падаль"

  Rusă

  Moldo/Română

  падаль ж. падаль

  mortăciune om decăzut (fig.) stârv om depravat (fig.) hoit stricat (fig.)

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter