Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

путный л.

priceput cuminte judicios

путч м.

lovitură de stat puci

путы н.

piedică (la cal)

путь м.

drum cale direcţie

пухлый л.

durduliu grăsuliu

пухнуть л.

a se înfla a se umfla

пуховик м.

saltea de puf

пуховка ж.

pămătuf puf (pentru pudră)

пучение с.

înflare balonare

пучина ж.

vîrtej de apă vâltoare

пучиться л.

a se înfla a se balona

пучок м.

smoс legătură mănunchi braţ

пушинка ж.

fulg de omăt fulg de nea

пушистый л.

pufos cu puf lânos

пушкинист м.

puşkinist specialist în studierea creaţiei lui A. Puşkin

пушкиноведение с.

puşkinologie studierea operei lui A. Puşkin

пушок м.

pufuşor puf

пуща ж.

codri străvechi pădure virgină

пчела ж.

albină

пчеловод м.

prisăcar apicultor

пчеловодство с.

albinărit apicultură

пчельник м.

prisacă stupărie

пшеница ж.

grîu grâu

пшено с.

crupe de mălai crupe de mei

пыжиться л.

a se opinti a se screme

пыл м.

înflăcărare elan ardoare

пылать л.

a arde în flăcări

пылесос м.

aspirator

пылинка ж.

firicel de colb particulă de praf

пылить л.

a face colb a ridica praf

пылиться л.

a se colbăi a se prăfui

пылища ж.

colbăraie prăfăraie

пылкий л.

înfocat aprins

пылко ч.

cu înfocare cu ardoare

пыль ж.

colb praf pulbere

пыльник м.

anteră (bot.) manta de colb manta de praf

пыльный л.

colbăit prăfuit

пырей м.

chirău pir pipirău răgălie

пырнуть л.

a înjunghia a străpunge

пытать л.

a chinui a tortura a căzni

пытаться л.

a încerca a se strădui

пытка ж.

chin tortură supliciu

пытливый л.

iscoditor curios

пышка ж.

gogoaşă durdulie (femeie, copil) persoană corpolentă

пышно ч.

bogat somptuos

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "падать"

  Rusă

  Moldo/Română

  впадать л. впадать

  a se vărsa

  падать л. падать

  a cădea a se prăvăli a pica a se prăbuşi

  припадать л. припадать

  a aligni a se strînge lîngă… a şchiopăta a se lipi de…

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter