Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

пчеловод м.

prisăcar cuvîntul este moldovenesc apicultor cuvîntul este comun

пчеловодство с.

albinărit cuvîntul este moldovenesc apicultură cuvîntul este comun

пчельник м.

prisacă cuvîntul este moldovenesc stupărie cuvîntul este romînesc

пшеница ж.

grîu cuvîntul este comun

пшено с.

crupe de mălai cuvîntul este moldovenesc crupe de mei cuvîntul este romînesc

пыж м.

dop cuvîntul este comun

пыжиться л.

a se opinti cuvîntul este moldovenesc a se screme cuvîntul este romînesc

пыл м.

înflăcărare cuvîntul este moldovenesc ardoare cuvîntul este romînesc elan cuvîntul este romînesc

пылать л.

a arde în flăcări cuvîntul este comun

пылесос м.

aspirator cuvîntul este comun

пылинка ж.

firicel de colb cuvîntul este moldovenesc particulă de praf cuvîntul este romînesc

пылить л.

a face colb cuvîntul este moldovenesc a ridica praf cuvîntul este romînesc

пылиться л.

a se colbăi cuvîntul este moldovenesc a se prăfui cuvîntul este romînesc

пылища ж.

colbăraie cuvîntul este moldovenesc prăfăraie cuvîntul este romînesc

пылкий л.

înfocat cuvîntul este moldovenesc aprins cuvîntul este romînesc

пылко ч.

cu înfocare cuvîntul este moldovenesc cu ardoare cuvîntul este romînesc

пыль ж.

colb cuvîntul este moldovenesc pulbere cuvîntul este romînesc praf cuvîntul este romînesc

пыльник м.

manta de colb cuvîntul este moldovenesc anteră (bot.) cuvîntul este comun manta de praf cuvîntul este romînesc

пыльный л.

colbăit cuvîntul este moldovenesc prăfuit cuvîntul este romînesc

пыльца ж.

polen cuvîntul este comun

пырей м.

pipirău cuvîntul este moldovenesc chirău cuvîntul este moldovenesc răgălie cuvîntul este romînesc pir cuvîntul este romînesc

пырнуть л.

a înjunghia cuvîntul este moldovenesc a străpunge cuvîntul este romînesc

пытать л.

a chinui cuvîntul este comun a căzni cuvîntul este romînesc a tortura cuvîntul este romînesc

пытаться л.

a încerca cuvîntul este moldovenesc a se strădui cuvîntul este romînesc

пытка ж.

chin cuvîntul este comun supliciu cuvîntul este romînesc tortură cuvîntul este romînesc

пытливый л.

iscoditor cuvîntul este moldovenesc curios cuvîntul este romînesc

пышка ж.

durdulie (femeie cuvîntul este moldovenesc copil) cuvîntul este moldovenesc gogoaşă cuvîntul este comun persoană corpolentă cuvîntul este romînesc

пышно ч.

bogat cuvîntul este comun somptuos cuvîntul este romînesc

пышный л.

fastuos cuvîntul este moldovenesc somptuos cuvîntul este romînesc

пьедестал м.

piedestal cuvîntul este moldovenesc postament cuvîntul este romînesc

пьющий л.

chilaci cuvîntul este moldovenesc beţiv cuvîntul este moldovenesc beţivan cuvîntul este romînesc băutor cuvîntul este romînesc

пьянеть л.

a se chili cuvîntul este moldovenesc a se îmbăta cuvîntul este comun a se chercheli cuvîntul este romînesc

пьяница м.

beţiv cuvîntul este comun

пьянка ж.

beţie cuvîntul este comun

пьяный л.

beat cuvîntul este comun

пядь ж.

palmă (de pămînt) cuvîntul este moldovenesc şchioapă cuvîntul este romînesc

пялить л.

a se holba cuvîntul este moldovenesc a privi ţintă cuvîntul este romînesc

пята ж.

călcîi cuvîntul este comun

пятак м.

pitac cuvîntul este moldovenesc monedă de cinci copeici cuvîntul este romînesc

пятерка ж.

grup de cinci cuvîntul este comun cinci cuvîntul este comun

пятерня ж.

palmă cuvîntul este comun

пятилетие с.

5 ani (aniversare) cuvîntul este comun

пятилетка ж.

cincinal cuvîntul este comun

пятиться л.

a se da îndărăt cuvîntul este moldovenesc a se da înapoi cuvîntul este romînesc

пятиугольник м.

pentagon cuvîntul este comun

пятнать л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a păta cuvîntul este comun a murdări cuvîntul este romînesc

пятнистый л.

bălţat cuvîntul este moldovenesc cu pete cuvîntul este romînesc

пятница ж.

vineri cuvîntul este comun

пятно с.

pată cuvîntul este comun

падёж м.

boliște cuvîntul este moldovenesc mortalitate cuvîntul este comun epizootie cuvîntul este romînesc molimă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "падать"

  Rusă

  Moldo/Română

  падать л. падать

  1. a cădea cuvîntul este moldovenesc a pica cuvîntul este romînesc
  2. a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

  припадать л. припадать

  1. a aligni cuvîntul este moldovenesc a şchiopăta cuvîntul este romînesc
  2. a se strînge lîngă… cuvîntul este moldovenesc a se lipi de… cuvîntul este romînesc

  впадать л. впадать

  a se vărsa cuvîntul este moldovenesc a curge în… cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter