Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

парковать л.

a parca cuvîntul este comun

парковка ж.

parcare cuvîntul este comun

парламент м.

parlament cuvîntul este comun

парламентарий м.

parlamentar cuvîntul este comun deputat cuvîntul este comun

парламентер м.

împuternicit cuvîntul este moldovenesc sol cuvîntul este moldovenesc delegat cuvîntul este romînesc trimis cuvîntul este romînesc

парная ж.

sală de aburi cuvîntul este comun

парник м.

răsadniţă cuvîntul este moldovenesc seră cuvîntul este comun

парниковый л.

de răsadniţă cuvîntul este moldovenesc de seră cuvîntul este comun

парнишка м.

flăcăuandru cuvîntul este moldovenesc băieţandru cuvîntul este romînesc

парной л.

proaspăt (lapte) cuvîntul este comun

парный л.

împerecheat cuvîntul este moldovenesc cu pereche cuvîntul este moldovenesc îngemănat cuvîntul este romînesc cu soţ cuvîntul este romînesc par cuvîntul este romînesc

паровать л.

a aburi cuvîntul este comun

паровик м.

cazan cu aburi cuvîntul este comun motor cu aburi cuvîntul este comun

паровоз м.

locomotivă (cu aburi) cuvîntul este comun

парогенератор м.

generator de aburi cuvîntul este comun

пародировать л.

a parodia cuvîntul este comun

пародист м.

parodist cuvîntul este comun

пародия ж.

parodie cuvîntul este comun

пародонтоз м.

paradontoză cuvîntul este comun

пароконденсатор м.

condensator de aburi cuvîntul este comun

пароконный л.

cu doi cai cuvîntul este comun

пароксизм м.

paroxism cuvîntul este comun

пароль м.

parolă cuvîntul este comun

паром м.

pod plutitor cuvîntul este moldovenesc ponton cuvîntul este comun bac cuvîntul este romînesc

паромный л.

cu pod plutitor cuvîntul este moldovenesc dotat cu bac cuvîntul este romînesc

паромщик м.

brudnic cuvîntul este moldovenesc brudar cuvîntul este moldovenesc podar cuvîntul este romînesc

парообразование с.

formare de aburi cuvîntul este comun

пароохладитель м.

răcitor de abur cuvîntul este comun

паропровод м.

conductă de aburi cuvîntul este comun

пароход м.

vapor cuvîntul este comun

пароходство с.

companie de navigaţie cuvîntul este comun

парта ж.

bancă (şcolară) cuvîntul este comun

партер м.

parter cuvîntul este comun

партизан м.

partizan cuvîntul este comun

партикулярный л.

particular cuvîntul este comun

партитура ж.

partitură cuvîntul este comun

партия ж.

căsătorie cuvîntul este moldovenesc partidă (sport) cuvîntul este comun partid cuvîntul este comun arie (muz.) cuvîntul este comun partiţie cuvîntul este comun rol cuvîntul este comun lot de mărfuri cuvîntul este comun mariaj cuvîntul este romînesc

партнер м.

partener cuvîntul este moldovenesc coechipier cuvîntul este romînesc

парус м.

pînză de corabie cuvîntul este moldovenesc velă cuvîntul este romînesc

парусина ж.

pînză aspră cuvîntul este moldovenesc doc cuvîntul este romînesc

парусник м.

corabie cu pînze cuvîntul este moldovenesc navă cu vele cuvîntul este romînesc

парфюмерия ж.

parfumerie cuvîntul este comun

парцелла ж.

postată cuvîntul este moldovenesc parcelă cuvîntul este comun lot cuvîntul este romînesc

парцелляция ж.

împărţire cuvîntul este moldovenesc parcelare cuvîntul este comun

парча ж.

brocart (textil) cuvîntul este comun

парша ж.

chelbe cuvîntul este moldovenesc rapăn cuvîntul este moldovenesc favus cuvîntul este romînesc

паршивец м.

parşiv cuvîntul este moldovenesc secătură cuvîntul este romînesc

паршивый л.

netrebnic cuvîntul este moldovenesc răpănos cuvîntul este comun

пас м.

pasă cuvîntul este comun

пасека ж.

prisacă cuvîntul este moldovenesc stupărie cuvîntul este romînesc stupină cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "паинька"

  Rusă

  Moldo/Română

  паинька м. паинька

  ascultător cuvîntul este comun copil cuminte cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter