Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

пасть ж.

gură (la animale) bot (la animale)

пастьба ж.

păscut păşunare

пасха ж.

pască (culin.) cozonac de Paşti

пасынкование с.

odrăslire copilire plivire lăstărire puire

пасынок м.

fiu vitreg om oropsit lăstar secundar (agr.) fiastru persoană necăjită copileţ (agr.)

пасынки н.

lăstari secundari copileţi

пасьянс м.

pasienţă

пат м.

pat (la jocul de şah)

патент м.

patentă licență brevet autorizație

патентование с.

patentare licenţiere brevetare

патентованный л.

patentat brevetat

патентовать л.

a patenta a breveta

патерналист м.

protector epitrop tutore

патина ж.

cocleală patină

патиссон м.

bostan turcesc patison dovleac alb

патлатый л.

pletos păros miţos

патока ж.

melasă glucoză alimentară

патримоний м.

bunuri avere patrimoniu bogăţie

патрон м.

stăpîn cartuş patron proprietar

патронташ м.

cartuşieră

патрубок м.

racord ramificaţie ştuţ tubular niplu

патруль м.

strajă patrulă

пауза ж.

întrerupere repaus pauză antract recreaţie suspensie

паук м.

păianjen

пауперизация ж.

sărăcire pauperizare

паутина ж.

păienjeniş reţea (fig.) plasă (fig.) fileu (fig.)

пафос м.

patos emfază

пах м.

vintre regiune inghinală

пахарь м.

plugar agricultor

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter