Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

раб м.

sclav cuvîntul este comun rob cuvîntul este comun

раба ж.

sclavă cuvîntul este comun roabă cuvîntul este comun

рабовладелец м.

stăpînitor de robi cuvîntul este comun

рабат м.

scădere cuvîntul este moldovenesc rabat cuvîntul este comun reducere cuvîntul este romînesc

рабатка ж.

strat de flori cuvîntul este comun

рабовладельческий л.

sclavagist cuvîntul este comun

раболепие с.

slugărnicie cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

раболепно ч.

smerit cuvîntul este moldovenesc slugarnic cuvîntul este moldovenesc umil cuvîntul este romînesc servil cuvîntul este romînesc

раболепный л.

înjositor cuvîntul este moldovenesc slugarnic cuvîntul este moldovenesc umilitor cuvîntul este romînesc servil cuvîntul este romînesc

раболепствовать л.

a se înjosi cuvîntul este moldovenesc a slugărnici cuvîntul este moldovenesc a fi servil cuvîntul este romînesc a se căciuli cuvîntul este romînesc

работа ж.

muncă cuvîntul este comun lucru cuvîntul este comun

работать л.

a munci cuvîntul este comun a lucra cuvîntul este comun

работник м.

muncitor cuvîntul este comun lucrător cuvîntul este comun

работница ж.

muncitoare cuvîntul este comun lucrătoare cuvîntul este comun

работодатель м.

patron cuvîntul este comun angajator cuvîntul este comun

работорговец м.

negustor de sclavi cuvîntul este comun

работорговля ж.

comerţ cu sclavi cuvîntul este comun

работоспособность ж.

capacitate de muncă cuvîntul este comun

работоспособный

apt de muncă cuvîntul este comun

работяга м.

silitor cuvîntul este moldovenesc muncitor cuvîntul este comun harnic cuvîntul este comun vrednic cuvîntul este romînesc

рабочий м.

muncitor cuvîntul este comun

рабски ч.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

рабство с.

sclavie cuvîntul este comun robie cuvîntul este comun

рабствовать л.

a robi cuvîntul este comun a fi rob cuvîntul este comun

рабыня ж.

sclavă cuvîntul este comun roabă cuvîntul este comun

равенство с.

paritate cuvîntul este comun egalitate cuvîntul este comun

раввин м.

rabin cuvîntul este comun

равнение с.

aliniere (mil.) cuvîntul este comun egalitate (tehn.) cuvîntul este comun

равнина ж.

cîmpie cuvîntul este moldovenesc stepă cuvîntul este romînesc şes cuvîntul este romînesc

равнинный л.

de cîmpie cuvîntul este moldovenesc de şes cuvîntul este romînesc de stepă cuvîntul este romînesc

равно ч.

egal cuvîntul este comun la fel cuvîntul este comun

равнобедренный л.

isoscel (geom.) cuvîntul este comun

равновесие с.

cumpănă cuvîntul este comun echilibru cuvîntul este romînesc

равнодействующая ж.

rezultantă (fiz.) cuvîntul este comun

равноденствие с.

echinocţiu cuvîntul este comun

равнодушие с.

nepăsare cuvîntul este moldovenesc indiferenţa cuvîntul este romînesc

равнодушно ч.

cu nepăsare cuvîntul este moldovenesc cu indiferenţă cuvîntul este romînesc

равнодушный л.

nepăsător cuvîntul este moldovenesc indiferent cuvîntul este romînesc

равнозначность ж.

sinonimie (lingv.) cuvîntul este comun echivalenţă cuvîntul este comun

равнозначный л.

echivalent cuvîntul este comun

равномерно ч.

uniform cuvîntul este moldovenesc regulat cuvîntul este romînesc

равномерность ж.

uniformitate cuvîntul este moldovenesc regularitate cuvîntul este romînesc

равномерный л.

uniform cuvîntul este moldovenesc regulat cuvîntul este romînesc

равноправие с.

egalitate în drepturi cuvîntul este comun

равноправный

cu drepturi egale cuvîntul este comun

равносильный л.

la fel de puternic cuvîntul este comun

равносторонний л.

echilateral (mat.) cuvîntul este comun

равноценный л.

echivalent cuvîntul este comun

равный л.

la fel cuvîntul este comun egal cuvîntul este comun

равнять л.

a compara cuvîntul este moldovenesc a egala cuvîntul este comun a confrunta cuvîntul este romînesc a nivela cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "раб"

  Rusă

  Moldo/Română

  барабашка ж. барабашка

  spiriduş cuvîntul este moldovenesc gogoriţă cuvîntul este romînesc spiritul casei cuvîntul este romînesc

  барабан м. барабан

  dobă cuvîntul este comun tobă cuvîntul este comun

  барабанить л. барабанить

  a răpăi cuvîntul este moldovenesc a bate toba cuvîntul este comun

  барабанный й) барабанный

  de tambur cuvîntul este romînesc de tobă cuvîntul este comun

  барабанщик м. барабанщик

  doboşar cuvîntul este comun tambur cuvîntul este romînesc toboşar cuvîntul este comun

  безработица ж. безработица

  lipsa locurilor de muncă cuvîntul este moldovenesc şomaj cuvîntul este comun

  безработный л. безработный

  fără lucru cuvîntul este moldovenesc şomer cuvîntul este comun

  чернорабочий м. чернорабочий

  salahor cuvîntul este moldovenesc muncitor necalificat cuvîntul este romînesc

  деревообрабатывающий л. деревообрабатывающий

  de prelucrare a lemnului cuvîntul este comun

  домработница ж. домработница

  fată în casă cuvîntul este moldovenesc îngrijitoare cuvîntul este comun menajeră cuvîntul este romînesc

  доработать л. доработать

  a pune la punct cuvîntul este moldovenesc a isprăvi cuvîntul este moldovenesc a finisa cuvîntul este romînesc a perfecționa cuvîntul este romînesc

  доработка ж. доработка

  isprăvire a unei munci cuvîntul este moldovenesc finisare cuvîntul este romînesc

  граб м. граб

  carpen (bot.) cuvîntul este comun

  грабеж м. грабеж

  tîlhărie cuvîntul este moldovenesc prădăciune cuvîntul este comun jaf cuvîntul este comun

  грабитель м. грабитель

  tîlhar cuvîntul este moldovenesc prădător cuvîntul este comun

  грабить л. грабить

  a tîlhări cuvîntul este moldovenesc a prăda cuvîntul este comun a jefui cuvîntul este comun

  грабли н. грабли

  greblă cuvîntul este comun

  храбреть л. храбреть

  a prinde la curaj cuvîntul este comun

  храбрец м. храбрец

  curajos cuvîntul este comun (om) viteaz cuvîntul este comun temerar cuvîntul este romînesc

  храбриться л. храбриться

  a-şi face curaj cuvîntul este comun

  храбро ч. храбро

  cu vitejie cuvîntul este moldovenesc curajos cuvîntul este comun fără frică cuvîntul este romînesc

  храбрость ж. храбрость

  neînfricare cuvîntul este moldovenesc curaj cuvîntul este comun temeritate cuvîntul este romînesc

  храбрый л. храбрый

  neînfricat cuvîntul este moldovenesc curajos cuvîntul este comun temerar cuvîntul este romînesc

  карабин м. карабин

  1. carabină cuvîntul este comun
  2. cîrlig cuvîntul este comun

  карабкаться л. карабкаться

  a se aburca cuvîntul este moldovenesc a se căţăra cuvîntul este comun

  кольраби ж. кольраби

  gulie cuvîntul este moldovenesc caralambă cuvîntul este romînesc calarabă cuvîntul este romînesc

  контрабанда ж. контрабанда

  contrabandă cuvîntul este comun

  контрабас м. контрабас

  contrabas cuvîntul este comun

  кораблекрушение с. кораблекрушение

  naufragiu cuvîntul este comun

  корабль м. корабль

  vapor cuvîntul este moldovenesc corabie cuvîntul este comun navă cuvîntul este romînesc

  лесоразработка ж. лесоразработка

  explorare forestieră cuvîntul este comun

  медработник м. медработник

  lucrător medical cuvîntul este comun

  металлообработка ж. металлообработка

  prelucrarea metalelor cuvîntul este comun

  механообработка ж. механообработка

  prelucrare mecanică cuvîntul este comun

  мирабель ж. мирабель

  corcoduş cuvîntul este comun

  награбить л. награбить

  a jefui cuvîntul este comun a prăda cuvîntul este comun

  невыработанный л. невыработанный

  neepuizat (despre zăcăminte) cuvîntul este comun

  необработанный л. необработанный

  neprelucrat cuvîntul este moldovenesc nefinisat cuvîntul este romînesc brut cuvîntul este romînesc

  неработящий л. неработящий

  chiulangiu cuvîntul este moldovenesc leneş cuvîntul este comun

  нерабочий л. нерабочий

  nelucrător cuvîntul este moldovenesc de odihnă cuvîntul este comun de repaus cuvîntul este romînesc

  неразработанный л. неразработанный

  1. neprelucrat cuvîntul este moldovenesc neelaborat cuvîntul este romînesc
  2. nefolosit cuvîntul este comun neexploatat cuvîntul este romînesc

  обработать л. обработать

  a prelucra cuvîntul este comun

  обработка ж. обработка

  prelucrare cuvîntul este comun

  ограбить л. ограбить

  a tîlhări cuvîntul este moldovenesc a prăda cuvîntul este comun

  ограбление с. ограбление

  tîlhărie cuvîntul este moldovenesc jaf cuvîntul este comun prădăciune cuvîntul este comun

  отработать л. отработать

  a lucra în contul unei datorii cuvîntul este moldovenesc a se achita prin muncă cuvîntul este romînesc

  отработка ж. отработка

  prelucrare cuvîntul este moldovenesc şlefuire cuvîntul este romînesc

  парабола ж. парабола

  istorioară alegorică cuvîntul este moldovenesc parabolă cuvîntul este comun

  переработать л. переработать

  1. a munci în plus cuvîntul este comun
  2. a prelucra cuvîntul este comun

  переработка ж. переработка

  prelucrare cuvîntul este comun

  побарабанить л. побарабанить

  a bate doba cuvîntul este comun a bate toba cuvîntul este comun

  подзаработать л. подзаработать

  a cîştiga adăugător cuvîntul este moldovenesc a câştiga suplimentar cuvîntul este romînesc

  подработать л. подработать

  a lucra adăugător cuvîntul este moldovenesc a munci suplimentar cuvîntul este romînesc

  подработка ж. подработка

  cîştig adăugător cuvîntul este moldovenesc câştig suplimentar cuvîntul este romînesc

  покарабкаться л. покарабкаться

  a se aburca cuvîntul este moldovenesc a se căţăra cuvîntul este comun

  поработитель м. поработитель

  înrobitor cuvîntul este moldovenesc asupritor cuvîntul este moldovenesc cotropitor cuvîntul este romînesc

  поработить л. поработить

  a înrobi cuvîntul este moldovenesc a asupri cuvîntul este moldovenesc a aservi cuvîntul este romînesc a subjuga cuvîntul este romînesc

  порабощение с. порабощение

  înrobire cuvîntul este moldovenesc asuprire cuvîntul este moldovenesc aservire cuvîntul este romînesc subjugare cuvîntul este romînesc

  похрабриться л. похрабриться

  a-şi face curaj cuvîntul este comun

  прабабка ж. прабабка

  străbunică cuvîntul este comun

  приработать л. приработать

  a cîştiga pe deasupra cuvîntul este comun

  приработок м. приработок

  cîştig adăugător cuvîntul este comun

  проработать л. проработать

  1. a lucra un timp cuvîntul este moldovenesc a munci o perioadă cuvîntul este romînesc
  2. a cerceta cuvîntul este moldovenesc a studia cuvîntul este romînesc a examina cuvîntul este comun
  3. a critica cuvîntul este moldovenesc a supune unui frecuş cuvîntul este romînesc

  раб м. раб

  sclav cuvîntul este comun rob cuvîntul este comun

  раба ж. раба

  sclavă cuvîntul este comun roabă cuvîntul este comun

  рабовладелец м. рабовладелец

  stăpînitor de robi cuvîntul este comun

  рабат м. рабат

  scădere cuvîntul este moldovenesc rabat cuvîntul este comun reducere cuvîntul este romînesc

  рабатка ж. рабатка

  strat de flori cuvîntul este comun

  рабовладельческий л. рабовладельческий

  sclavagist cuvîntul este comun

  раболепие с. раболепие

  slugărnicie cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

  раболепно ч. раболепно

  smerit cuvîntul este moldovenesc slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc umil cuvîntul este romînesc

  раболепный л. раболепный

  înjositor cuvîntul este moldovenesc slugarnic cuvîntul este moldovenesc umilitor cuvîntul este romînesc servil cuvîntul este romînesc

  раболепствовать л. раболепствовать

  a se înjosi cuvîntul este moldovenesc a slugărnici cuvîntul este moldovenesc a se căciuli cuvîntul este romînesc a fi servil cuvîntul este romînesc

  работа ж. работа

  muncă cuvîntul este comun lucru cuvîntul este comun

  работать л. работать

  a munci cuvîntul este comun a lucra cuvîntul este comun

  работник м. работник

  muncitor cuvîntul este comun lucrător cuvîntul este comun

  работница ж. работница

  muncitoare cuvîntul este comun lucrătoare cuvîntul este comun

  работодатель м. работодатель

  patron cuvîntul este comun angajator cuvîntul este comun

  работорговец м. работорговец

  negustor de sclavi cuvîntul este comun

  работорговля ж. работорговля

  comerţ cu sclavi cuvîntul este comun

  работоспособность ж. работоспособность

  capacitate de muncă cuvîntul este comun

  работоспособный работоспособный

  apt de muncă cuvîntul este comun

  работяга м. работяга

  silitor cuvîntul este moldovenesc harnic cuvîntul este comun muncitor cuvîntul este comun vrednic cuvîntul este romînesc

  рабочий м. рабочий

  muncitor cuvîntul este comun

  рабски ч. рабски

  slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

  рабство с. рабство

  sclavie cuvîntul este comun robie cuvîntul este comun

  рабствовать л. рабствовать

  a robi cuvîntul este comun a fi rob cuvîntul este comun

  рабыня ж. рабыня

  sclavă cuvîntul este comun roabă cuvîntul este comun

  разграбить л. разграбить

  a prăda cuvîntul este comun a jefui cuvîntul este comun

  разграбление с. разграбление

  prădare cuvîntul este comun jefuire cuvîntul este comun

  разнорабочий л. разнорабочий

  salahor cuvîntul este comun

  разработать л. разработать

  a întocmi cuvîntul este moldovenesc a elabora cuvîntul este comun a cerceta cuvîntul este romînesc

  разработка ж. разработка

  întocmire cuvîntul este moldovenesc elaborare cuvîntul este comun cercetare cuvîntul este romînesc

  расхрабриться л. расхрабриться

  a-şi face curaj cuvîntul este comun

  сграбастать л. сграбастать

  a înhăţa cuvîntul este moldovenesc a înşfăca cuvîntul este romînesc

  солеразработки н. солеразработки

  ocnă cuvîntul este moldovenesc salină cuvîntul este romînesc

  срабатывание с. срабатывание

  dezlănţuire cuvîntul este moldovenesc declanşare cuvîntul este romînesc

  сработанность ж. сработанность

  spirit de echipă cuvîntul este moldovenesc coeziune în muncă cuvîntul este romînesc

  сработать л. сработать

  a produce cuvîntul este moldovenesc a face cuvîntul este moldovenesc a confecţiona cuvîntul este romînesc

  сработаться л. сработаться

  1. a se toci cuvîntul este moldovenesc a se uza cuvîntul este romînesc
  2. a munci în armonie cuvîntul este moldovenesc a munci în comun cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter