Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

раб м.

sclav cuvîntul este comun rob cuvîntul este comun

раба ж.

sclavă cuvîntul este comun roabă cuvîntul este comun

рабовладелец м.

stăpînitor de robi cuvîntul este comun

рабат м.

scădere cuvîntul este moldovenesc rabat cuvîntul este comun reducere cuvîntul este romînesc

рабатка ж.

strat de flori cuvîntul este comun

рабовладельческий л.

sclavagist cuvîntul este comun

раболепие с.

slugărnicie cuvîntul este moldovenesc servilism cuvîntul este romînesc

раболепно ч.

smerit cuvîntul este moldovenesc slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc umil cuvîntul este romînesc

раболепный л.

înjositor cuvîntul este moldovenesc slugarnic cuvîntul este moldovenesc umilitor cuvîntul este romînesc servil cuvîntul este romînesc

раболепствовать л.

a se înjosi cuvîntul este moldovenesc a slugărnici cuvîntul este moldovenesc a fi servil cuvîntul este romînesc a se căciuli cuvîntul este romînesc

работа ж.

muncă cuvîntul este comun lucru cuvîntul este comun

работать л.

a munci cuvîntul este comun a lucra cuvîntul este comun

работник м.

muncitor cuvîntul este comun lucrător cuvîntul este comun

работница ж.

muncitoare cuvîntul este comun lucrătoare cuvîntul este comun

работодатель м.

patron cuvîntul este comun angajator cuvîntul este comun

работорговец м.

negustor de sclavi cuvîntul este comun

работорговля ж.

comerţ cu sclavi cuvîntul este comun

работоспособность ж.

capacitate de muncă cuvîntul este comun

работоспособный

apt de muncă cuvîntul este comun

работяга м.

silitor cuvîntul este moldovenesc harnic cuvîntul este comun muncitor cuvîntul este comun vrednic cuvîntul este romînesc

рабочий м.

muncitor cuvîntul este comun

рабски ч.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc servil cuvîntul este romînesc

рабство с.

sclavie cuvîntul este comun robie cuvîntul este comun

рабствовать л.

a robi cuvîntul este comun a fi rob cuvîntul este comun

рабыня ж.

sclavă cuvîntul este comun roabă cuvîntul este comun

равенство с.

paritate cuvîntul este comun egalitate cuvîntul este comun

раввин м.

rabin cuvîntul este comun

равнение с.

aliniere (mil.) cuvîntul este comun egalitate (tehn.) cuvîntul este comun

равнина ж.

cîmpie cuvîntul este moldovenesc stepă cuvîntul este romînesc şes cuvîntul este romînesc

равнинный л.

de cîmpie cuvîntul este moldovenesc de şes cuvîntul este romînesc de stepă cuvîntul este romînesc

равно ч.

egal cuvîntul este comun la fel cuvîntul este comun

равнобедренный л.

isoscel (geom.) cuvîntul este comun

равновесие с.

cumpănă cuvîntul este comun echilibru cuvîntul este romînesc

равнодействующая ж.

rezultantă (fiz.) cuvîntul este comun

равноденствие с.

echinocţiu cuvîntul este comun

равнодушие с.

nepăsare cuvîntul este moldovenesc indiferenţa cuvîntul este romînesc

равнодушно ч.

cu nepăsare cuvîntul este moldovenesc cu indiferenţă cuvîntul este romînesc

равнодушный л.

nepăsător cuvîntul este moldovenesc indiferent cuvîntul este romînesc

равнозначность ж.

sinonimie (lingv.) cuvîntul este comun echivalenţă cuvîntul este comun

равнозначный л.

echivalent cuvîntul este comun

равномерно ч.

uniform cuvîntul este moldovenesc regulat cuvîntul este romînesc

равномерность ж.

uniformitate cuvîntul este moldovenesc regularitate cuvîntul este romînesc

равномерный л.

uniform cuvîntul este moldovenesc regulat cuvîntul este romînesc

равноправие с.

egalitate în drepturi cuvîntul este comun

равноправный

cu drepturi egale cuvîntul este comun

равносильный л.

la fel de puternic cuvîntul este comun

равносторонний л.

echilateral (mat.) cuvîntul este comun

равноценный л.

echivalent cuvîntul este comun

равный л.

la fel cuvîntul este comun egal cuvîntul este comun

равнять л.

a compara cuvîntul este moldovenesc a egala cuvîntul este comun a nivela cuvîntul este romînesc a confrunta cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "работа"

  Rusă

  Moldo/Română

  доработать л. доработать

  a pune la punct cuvîntul este moldovenesc a isprăvi cuvîntul este moldovenesc a perfecționa cuvîntul este romînesc a finisa cuvîntul este romînesc

  невыработанный л. невыработанный

  neepuizat (despre zăcăminte) cuvîntul este comun

  необработанный л. необработанный

  neprelucrat cuvîntul este moldovenesc brut cuvîntul este romînesc nefinisat cuvîntul este romînesc

  неразработанный л. неразработанный

  1. neprelucrat cuvîntul este moldovenesc neelaborat cuvîntul este romînesc
  2. nefolosit cuvîntul este comun neexploatat cuvîntul este romînesc

  обработать л. обработать

  a prelucra cuvîntul este comun

  отработать л. отработать

  a lucra în contul unei datorii cuvîntul este moldovenesc a se achita prin muncă cuvîntul este romînesc

  переработать л. переработать

  1. a munci în plus cuvîntul este comun
  2. a prelucra cuvîntul este comun

  подзаработать л. подзаработать

  a cîştiga adăugător cuvîntul este moldovenesc a câştiga suplimentar cuvîntul este romînesc

  подработать л. подработать

  a lucra adăugător cuvîntul este moldovenesc a munci suplimentar cuvîntul este romînesc

  приработать л. приработать

  a cîştiga pe deasupra cuvîntul este comun

  проработать л. проработать

  1. a lucra un timp cuvîntul este moldovenesc a munci o perioadă cuvîntul este romînesc
  2. a cerceta cuvîntul este moldovenesc a studia cuvîntul este romînesc a examina cuvîntul este comun
  3. a critica cuvîntul este moldovenesc a supune unui frecuş cuvîntul este romînesc

  работа ж. работа

  muncă cuvîntul este comun lucru cuvîntul este comun

  работать л. работать

  a munci cuvîntul este comun a lucra cuvîntul este comun

  разработать л. разработать

  a întocmi cuvîntul este moldovenesc a elabora cuvîntul este comun a cerceta cuvîntul este romînesc

  сработанность ж. сработанность

  spirit de echipă cuvîntul este moldovenesc coeziune în muncă cuvîntul este romînesc

  сработать л. сработать

  a produce cuvîntul este moldovenesc a face cuvîntul este moldovenesc a confecţiona cuvîntul este romînesc

  сработаться л. сработаться

  1. a se toci cuvîntul este moldovenesc a se uza cuvîntul este romînesc
  2. a munci în armonie cuvîntul este moldovenesc a munci în comun cuvîntul este romînesc

  уработаться л. уработаться

  a se istovi cuvîntul este moldovenesc a se slei cuvîntul este romînesc

  выработать л. выработать

  1. a face cuvîntul este moldovenesc a crea cuvîntul este comun
  2. a alcătui cuvîntul este moldovenesc a întocmi cuvîntul este moldovenesc a elabora cuvîntul este romînesc
  3. a epuiza (min.) cuvîntul este comun

  заработать л. заработать

  1. a cîştiga cuvîntul este moldovenesc a obține cuvîntul este moldovenesc a dobândi cuvîntul este romînesc
  2. a se pune în mișcare cuvîntul este moldovenesc a funcţiona (un mecanism) cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter