Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разводье с.

năboire revărsare de ape viitură

развозиться л.

a se hîrjoni a se zbengui

развозка ж.

distribuire transportare livrare expediere

разволноваться л.

a se nelinişti a se emoționa a se îngrijora

разворовать л.

a tîlhări a fura a delapida

разворот м.

cîrnitură viraj cotitură

разворотить л.

a răscoli a dărâma a împrăștia a înșira

разворотливый л.

descurcăreţ întreprinzător

разворошить л.

a răscoli a răvăşi

разворчаться л.

a bodogăni a bombăni

разврат м.

destrăbălare desfrânare

развратить л.

a destrăbăla a desfrâna a perverti

развратник м.

stricat desfrânat destrăbălat depravat

развращение с.

destrăbălare desfrânare pervertire

развьючить л.

a da jos încărcătura a lua samarul

развязать л.

a dezlega a dezlănţui (războiul) a desface a declanşa (războiul)

развязка ж.

dezlănţuire încrucişare sfîrşit declanşare intersecţie deznodământ

развязно ч.

necuviincios obraznic lipsit de politeţe

развязный л.

necuviincios obraznic ireverenţios

развязывание с.

dezlegare declanşare slobozire eliberare

разгадать л.

a pricepe a ghici a descifra

разгадка ж.

dezlegare rezolvare

разгадывание с

dezlegare rezolvare

разгар м.

toi punct culminant

разгиб м.

îndreptare: îndoitură dezdoire cută

разгильдяй м.

gură-cască indolent neglijent dezordonat

разглагольствовать л.

a pălăvrăgi a flecări

разглагольствование с.

vorbăraie flecăreală palavre perorare

разгладить л.

a călca a netezi

разгласить л.

a dezvălui a răspîndi zvonuri a divulga a colporta

разглашение с.

dezvăluire divulgare

разглядеть л.

a desluşi a distinge

разглядывать л.

a privi cu atenţie

разгневанный л.

mîniat înfuriat

разгневить л.

a mînia a înfuria

разговаривать л.

a vorbi a conversa a discuta

разговор м.

discuţie conversaţie

разговориться л.

a intra în vorbă a lega o conversaţie

разговорник м.

îndreptar ghid de conversaţie

разговорный к)

vorbită (limbă)

разговорчивый л.

vorbăreţ limbut

разгон м.

avînt elan

разгонный л.

de împrăştiere de distanţare

разгореться л.

a lua foc a se dezlănţui a se aprinde a se încinge

разгородить л.

a îngrădi a separa

разгорячиться л.

a se înfierbînta a se înflăcăra a se aprinde

разграбить л.

a prăda a jefui

разграбление с.

prădare jefuire

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "работать"

  Rusă

  Moldo/Română

  заработать л. заработать

  a obține a se pune în mișcare (tehn.) a câștiga a funcţiona (un mecanism) a cîştiga a dobândi

  выработать л. выработать

  a fabrica (ind.)

  доработать л. доработать

  a isprăvi a finisa a pune la punct a perfecționa

  уработаться л. уработаться

  a se istovi a se slei

  сработать л. сработать

  a face a confecţiona a produce

  сработаться л. сработаться

  a se toci a munci în armonie a se uza a munci în comun

  работать л. работать

  a lucra a munci

  разработать л. разработать

  a întocmi a elabora a cerceta

  переработать л. переработать

  a munci în plus a prelucra

  подзаработать л. подзаработать

  a cîştiga adăugător a câştiga suplimentar

  подработать л. подработать

  a lucra adăugător a munci suplimentar

  приработать л. приработать

  a cîştiga pe deasupra a câştiga suplimentar

  проработать л. проработать

  a lucra un timp a cerceta a critica a munci o perioadă a studia a supune unui frecuş a examina

  обработать л. обработать

  a prelucra

  отработать л. отработать

  a lucra în contul unei datorii a se achita prin muncă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter