Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

раздосадованный л.

supărat înciudat mînios înfuriat

раздосадовать л.

a supăra a înciuda a mînia a înfuria

раздражающий л.

iritant supărător enervant

раздражение с.

supărare nervozitate iritare

раздраженный л.

supărat enervat iritat

раздражить л.

a supăra a enerva a irita

раздразнить л.

a întărîta a stârni

раздробить л.

a zdrobi a parcela a bucăţi a sfărâma

раздробление с.

zdrobire fracționare fărâmiţare

раздувание с.

aţîţare aprindere

раздувание с.

înflare umflare

раздувать л.

a înfla a umfla a fîlfîi a flutura

раздумать л.

a se răzgîndi a-şi schimba părerea

раздумывать л.

a sta pe gînduri a reflecta

раздумье с.

îngîndurare meditaţie

раздутие с.

înflare umflare

раздуть л.

a aţîţa a sufla a înfla (fig.) a aprinde a exagera (fig.) a mări (fig.)

раздуться л.

a se înfla a se balona

разжалобить л.

a stîrni mila cuiva a înduioşa

разжалование с.

degradare retrogradare

разжаловать л.

a degrada a retrograda

разжатие с.

descleştare desfacere

разжать л.

a descleşta a desface

разжевать л.

a ruguma a rumega

разжевывание с.

rugumare rumegare

разжечь л.

a aţîţa a aprinde

разжигание с.

aţîţare aprindere dezlănţuire declanșare

разжижение с.

subţiere rarefiere rărire diluare

разжиреть л.

a se îngrăşa a se încăla

разжиться л.

a se pricopsi a se căpătui

раззадорить л.

a întărîta a ambiționa

раззадориться л.

a se întărîta a se ambiționa

раззвонить л.

a trage clopotele (fig.) a bate toba (fig.)

разиня ж.

căscat gură-cască tontălău

разительный л.

izbitor frapant

разить л.

a duhni a puţi

разлад м.

dezbinare discordie

разладить л.

a deranja a deregla

разлепить л.

a descleia a dezlipi

разлет м.

avînt elan

разлететься л.

a se împrăştia a zbura în toate părţile

разлечься л.

a se tologi a se tolăni

разлив м.

puhoire revărsare vărsare inundare

разливка ж.

turnare îmbuteliere vărsare

разлить л.

a turna a îmbutelia a vărsa

различаться л.

a se deosebi a se distinge

различие с.

deosebire diferenţă

различить л.

a deosebi a distinge a desluşi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "работать"

  Rusă

  Moldo/Română

  заработать л. заработать

  a obține a se pune în mișcare (tehn.) a câștiga a funcţiona (un mecanism) a cîştiga a dobândi

  выработать л. выработать

  a fabrica (ind.)

  доработать л. доработать

  a isprăvi a finisa a pune la punct a perfecționa

  уработаться л. уработаться

  a se istovi a se slei

  сработать л. сработать

  a face a confecţiona a produce

  сработаться л. сработаться

  a se toci a munci în armonie a se uza a munci în comun

  работать л. работать

  a lucra a munci

  разработать л. разработать

  a întocmi a elabora a cerceta

  переработать л. переработать

  a munci în plus a prelucra

  подзаработать л. подзаработать

  a cîştiga adăugător a câştiga suplimentar

  подработать л. подработать

  a lucra adăugător a munci suplimentar

  приработать л. приработать

  a cîştiga pe deasupra a câştiga suplimentar

  проработать л. проработать

  a lucra un timp a cerceta a critica a munci o perioadă a studia a supune unui frecuş a examina

  обработать л. обработать

  a prelucra

  отработать л. отработать

  a lucra în contul unei datorii a se achita prin muncă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter