Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

равняться л.

a se alinia (mil.) a se egala (mat.) a ţine pasul (fig.) a urma exemplul (fig.)

рагу с.

iahnie tocană papricaş

радение с.

osîrdie sârguinţă străduinţă zel

радетель м.

ocrotitor (înv. și iron.) protector (înv. și iron.)

радеть л.

a purta de grijă a proteja (pe cineva)

ради

pentru de dragul cu scopul în numele…

радивый л.

străduitor sârguincios silitor zelos

радий м.

radiu (chim.)

радикал м.

radical (mat.) radicalist (pol.)

радио с.

aparat de radio radiofonie

радикально ч.

total radical din temelie

радиола ж.

aparat de radio cu pick-up

радиопостановка ж.

teatru la microfon teatru radiofonic

радировать

a transmite prin radio

радист м.

radist radiooperator

радостно ч.

cu bucurie radios

радостность ж.

veselie bucurie exuberanţă

радостный л.

vesel bucuros radios

радость ж.

bucurie veselie desfătare

радуга ж.

curcubeu

радужка ж.

iris (anat.)

радужно ч.

voios vesel radios

радужный л.

de curcubeu voios multicolor luminos îmbucurător optimist

радушие с.

bunăvoinţă cordialitate

радушно ч.

călduros cordial

радушный л.

primitor ospitalier binevoitor cordial

раж м.

mînie furie iritare agitaţie

раз м.

dată oară

разбавить

a subţia a dilua

разбавка ж.

subţiere diluare

разбавление с.

subţiere diluare

разбазарить л.

a irosi a risipi

разбаловать л.

a alinta a răsfăţa

разбаловаться л.

a se alinta a se răsfăţa

разбег м.

avînt elan

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "равномерный"

  Rusă

  Moldo/Română

  неравномерный л. неравномерный

  neregulat neuniform

  равномерный л. равномерный

  uniform regulat

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter