Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

рысий л.

de rîs de linx

рысистый л.

trăpaş cal trăpaş

рысиха ж.

femela rîsului femela linxului

рыскать л.

a căuta ceva peste tot

рысь ж.

rîs linx

рытвина ж.

rătăcană groapă hop

рытье с.

săpare excavare

рыться л.

a scurma a răscoli a scotoci

рыхление с.

prăşire afânare

рыхлить л.

a prăşi a afâna

рыхлый л.

puhav afânat

рычаг м.

pîrghie levier

рычание с.

răget urlet

рычать л.

a rage a urla

рьяно ч.

cu rîvnă cu ardoare

рьяность ж.

rîvnă zel

рьяный л.

rîvnitor zelos

рюкзак м.

rucsac raniţă

рябина ж.

scoruş sorb

рябчик м.

ieruncă găinuşă de alun

рябь ж.

vălurele încreţituri

рявкать л.

a se stropşi a se răsti

ряд м.

rînd şir

рядить л.

a masca a rîndui a deghiza a face ordine

рядиться л.

a se găti a se dichisi

рядком ч.

lîngă alături

рядно с.

veretcă ţol

рядовой л.

de rînd soldat ordinar simplu ostaș comun

рядом ч.

lîngă alături

ряженка ж.

lapte covăsit lapte acru

ряженый л.

mascat costumat

ряса ж.

anteriu sutană

ряска ж.

mătasa-broaştei (bot.) lintiţă (bot.)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "равномерный"

  Rusă

  Moldo/Română

  неравномерный л. неравномерный

  neregulat neuniform

  равномерный л. равномерный

  uniform regulat

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter