Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

равняться л.

a ţine pasul cuvîntul este moldovenesc a se alinia (mil.) cuvîntul este comun a se egala (mat.) cuvîntul este comun a urma exemplul (fig.) cuvîntul este romînesc

рагу с.

iahnie cuvîntul este moldovenesc tocană cuvîntul este comun papricaş cuvîntul este romînesc

радение с.

osîrdie cuvîntul este moldovenesc străduinţă cuvîntul este moldovenesc zel cuvîntul este romînesc

радетель м.

ocrotitor cuvîntul este moldovenesc protector (înv. și iron.) cuvîntul este romînesc

радетельный л.

grijuliu cuvîntul este comun

радеть л.

a purta de grijă cuvîntul este comun a proteja (pe cineva) cuvîntul este romînesc

ради

pentru cuvîntul este moldovenesc cu scopul cuvîntul este moldovenesc în numele… cuvîntul este romînesc de dragul cuvîntul este romînesc

радиатор м.

radiator cuvîntul este comun

радиация ж.

radiaţie cuvîntul este comun

радивый л.

străduitor cuvîntul este moldovenesc silitor cuvîntul este moldovenesc zelos cuvîntul este romînesc sârguincios cuvîntul este romînesc

радий м.

radiu (chim.) cuvîntul este comun

радикал м.

radical (mat.) cuvîntul este comun radicalist (pol.) cuvîntul este comun

радикализм м.

radicalism cuvîntul este comun

радикальный л.

radical cuvîntul este comun

радио с.

aparat de radio cuvîntul este comun radiofonie cuvîntul este comun

радикально ч.

total cuvîntul este comun radical cuvîntul este comun din temelie cuvîntul este romînesc

радиоактивность ж.

radioactivitate cuvîntul este comun

радиоактивный л.

radioactiv cuvîntul este comun

радиоинформация ж.

informaţie radio cuvîntul este comun

радиола ж.

aparat de radio cu pick-up cuvîntul este comun

радиолечение с.

radioterapie cuvîntul este comun

радиология ж.

radiologie cuvîntul este comun

радиопостановка ж.

teatru la microfon cuvîntul este moldovenesc teatru radiofonic cuvîntul este romînesc

радиоприемник м.

radioreceptor cuvîntul este comun

радиостанция ж.

staţie radio cuvîntul este comun

радировать

a transmite prin radio cuvîntul este comun

радист м.

radist cuvîntul este moldovenesc radiooperator cuvîntul este romînesc

радовать л.

a bucura cuvîntul este comun

радостно ч.

cu bucurie cuvîntul este moldovenesc radios cuvîntul este romînesc

радостность ж.

bucurie cuvîntul este moldovenesc veselie cuvîntul este comun exuberanţă cuvîntul este romînesc

радостный л.

bucuros cuvîntul este moldovenesc vesel cuvîntul este comun radios cuvîntul este romînesc

радость ж.

bucurie cuvîntul este moldovenesc veselie cuvîntul este comun desfătare cuvîntul este romînesc

радуга ж.

curcubeu cuvîntul este comun

радужка ж.

iris (anat.) cuvîntul este comun

радужно ч.

voios cuvîntul este moldovenesc vesel cuvîntul este comun radios cuvîntul este romînesc

радужный л.

de curcubeu cuvîntul este moldovenesc îmbucurător cuvîntul este moldovenesc voios cuvîntul este moldovenesc optimist cuvîntul este romînesc luminos cuvîntul este romînesc multicolor cuvîntul este comun

радушие с.

bunăvoinţă cuvîntul este moldovenesc cordialitate cuvîntul este romînesc

радушно ч.

călduros cuvîntul este comun cordial cuvîntul este romînesc

радушный л.

primitor cuvîntul este moldovenesc binevoitor cuvîntul este moldovenesc cordial cuvîntul este romînesc ospitalier cuvîntul este romînesc

раж м.

mînie cuvîntul este moldovenesc iritare cuvîntul este moldovenesc agitaţie cuvîntul este romînesc furie cuvîntul este romînesc

раз м.

dată cuvîntul este moldovenesc oară cuvîntul este romînesc

разбавитель м.

diluant cuvîntul este comun

разбавить

a subţia cuvîntul este moldovenesc a dilua cuvîntul este comun

разбавка ж.

subţiere cuvîntul este moldovenesc diluare cuvîntul este comun

разбавление с.

subţiere cuvîntul este moldovenesc diluare cuvîntul este comun

разбазаривание с.

irosire cuvîntul este moldovenesc risipire cuvîntul este romînesc

разбазарить л.

a irosi cuvîntul este moldovenesc a risipi cuvîntul este romînesc

разбаловать л.

a alinta cuvîntul este moldovenesc a răsfăţa cuvîntul este romînesc

разбаловаться л.

a se alinta cuvîntul este moldovenesc a se răsfăţa cuvîntul este romînesc

разбег м.

avînt cuvîntul este moldovenesc elan cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "равносильный"

  Rusă

  Moldo/Română

  равносильный л. равносильный

  la fel de puternic cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter