Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разбежаться л.

a se împrăştia cuvîntul este moldovenesc a-şi lua avînt cuvîntul este moldovenesc a fugi care încotro cuvîntul este romînesc a se avânta cuvîntul este romînesc

разбередить л.

a scormoli cuvîntul este moldovenesc a zgîndărî cuvîntul este moldovenesc a scormoni cuvîntul este romînesc

разбивка ж.

împărţire cuvîntul este moldovenesc divizare cuvîntul este romînesc

разбинтовать л.

a desface pansamentul cuvîntul este moldovenesc a scoate bandajul cuvîntul este romînesc

разбирательство с.

analiză cuvîntul este moldovenesc dezbatere cuvîntul este moldovenesc judecare cuvîntul este romînesc examinare cuvîntul este comun

разбирать л.

a cerceta cuvîntul este moldovenesc a desface cuvîntul este moldovenesc a demonta cuvîntul este romînesc a examina cuvîntul este comun

разбираться л.

a se lămuri cuvîntul este moldovenesc a se clarifica cuvîntul este comun a se dumiri cuvîntul este romînesc

разбитной л.

isteţ cuvîntul este moldovenesc descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc marghiol cuvîntul este romînesc ager cuvîntul este romînesc

разбитость ж.

oboseală cuvîntul este moldovenesc istovire cuvîntul este moldovenesc surmenaj cuvîntul este romînesc vlăguire cuvîntul este romînesc

разбитый л.

stricat cuvîntul este moldovenesc istovit cuvîntul este moldovenesc zdrobit cuvîntul este moldovenesc biruit cuvîntul este moldovenesc fărmat cuvîntul este comun învins cuvîntul este romînesc spart cuvîntul este romînesc surmenat cuvîntul este romînesc înfrânt cuvîntul este romînesc sfărâmat cuvîntul este comun

разбить л.

a birui cuvîntul este moldovenesc a strica cuvîntul este moldovenesc a parcela cuvîntul este moldovenesc a despărți cuvîntul este moldovenesc a zdrobi cuvîntul este moldovenesc a fărma cuvîntul este comun a învinge cuvîntul este romînesc a sparge cuvîntul este romînesc a planta cuvîntul este romînesc a trasa cuvîntul este romînesc a înfrânge cuvîntul este romînesc

разбиться л.

a se strica cuvîntul este moldovenesc a se fărma cuvîntul este comun a se sparge cuvîntul este romînesc

разблокировать л.

a debloca cuvîntul este comun

разбогатеть л.

a se îmbogăţi cuvîntul este comun a se înavuţi cuvîntul este romînesc

разбодриться л.

a-şi reveni cuvîntul este moldovenesc a se înviora cuvîntul este romînesc

разбой м.

tîlhărie cuvîntul este moldovenesc banditism cuvîntul este comun jaf cuvîntul este comun

разбойник м.

tîlhar cuvîntul este moldovenesc bandit cuvîntul este comun jefuitor cuvîntul este comun

разбойничать л.

a tîlhări cuvîntul este moldovenesc a spolia cuvîntul este romînesc

разбойный л.

tîlhăresc cuvîntul este moldovenesc banditesc cuvîntul este comun prădalnic cuvîntul este comun

разболеться л.

a se îmbolnăvi cuvîntul este moldovenesc a cădea la pat cuvîntul este romînesc

разболтанность ж.

indisciplină cuvîntul este moldovenesc instabilitate cuvîntul este comun dezordine cuvîntul este comun debandadă cuvîntul este romînesc

разболтанный

nesigur cuvîntul este moldovenesc nedisciplinat cuvîntul este moldovenesc instabil cuvîntul este comun dezordonat cuvîntul este comun şovăielnic cuvîntul este romînesc

разболтать л.

a cobîlţîi cuvîntul este moldovenesc a destăinui cuvîntul este moldovenesc a deșuruba cuvîntul este comun a amesteca cuvîntul este comun da în vileag cuvîntul este romînesc a dezvârti cuvîntul este romînesc a malaxa cuvîntul este romînesc a agita cuvîntul este romînesc

разболтаться л.

a cobîlţîi cuvîntul este moldovenesc a fi nedisciplinat cuvîntul este moldovenesc a destăinui cuvîntul este moldovenesc a amesteca cuvîntul este comun a se deșuruba cuvîntul este comun a se dezvârti cuvîntul este romînesc a malaxa cuvîntul este romînesc a agita cuvîntul este romînesc a se destrăbăla cuvîntul este romînesc da în vileag cuvîntul este romînesc

разбор м.

analiză cuvîntul este moldovenesc cercetare cuvîntul este moldovenesc critică cuvîntul este romînesc examinare cuvîntul este comun

разборка ж.

desfacere cuvîntul este moldovenesc sortare cuvîntul este moldovenesc alegere cuvîntul este moldovenesc reglare de conturi (arg.) cuvîntul este comun demontare (tehn.) cuvîntul este romînesc cartare cuvîntul este romînesc triere cuvîntul este romînesc

разборчиво ч.

descifrabil cuvîntul este moldovenesc citeţ cuvîntul este moldovenesc lizibil cuvîntul este romînesc

разборчивый л.

sever cuvîntul este moldovenesc pretenţios cuvîntul este moldovenesc citeţ (despre scris) cuvîntul este moldovenesc lizibil cuvîntul este romînesc aspru cuvîntul este romînesc exigent cuvîntul este romînesc

разбраковка ж.

brăcuire cuvîntul este moldovenesc sortare cuvîntul este romînesc

разбранить л.

a ocărî cuvîntul este moldovenesc a probozi cuvîntul este moldovenesc a certa cuvîntul este romînesc

разбрасывание с.

împrăştiere cuvîntul este moldovenesc dispersare cuvîntul este romînesc

разбрестись л.

a se răzleţi cuvîntul este moldovenesc a o lua care încotro cuvîntul este romînesc

разброд м.

neînţelegere cuvîntul este comun dezacord cuvîntul este comun disensiune cuvîntul este romînesc

разброс м.

împrăştiere cuvîntul este moldovenesc dispersare cuvîntul este romînesc

разбросанность ж.

împrăştiere cuvîntul este moldovenesc dispersare cuvîntul este romînesc

разбросать л.

a împrăştia cuvîntul este moldovenesc a răzleți cuvîntul este moldovenesc a dispersa cuvîntul este romînesc

разбрызгать л.

a stropi cuvîntul este moldovenesc a pulveriza cuvîntul este romînesc

разбрызгивание с.

împroşcare cuvîntul este moldovenesc stropire cuvîntul este moldovenesc pulverizare cuvîntul este romînesc

разбудить л.

a trezi cuvîntul este moldovenesc a deştepta cuvîntul este romînesc

разбухание с.

înflare cuvîntul este moldovenesc umflare cuvîntul este romînesc

разбухнуть л.

a se înfla cuvîntul este moldovenesc a se umfla cuvîntul este romînesc

разбушеваться л.

a se dezlănţui cuvîntul este moldovenesc a se agita cuvîntul este romînesc

разважничаться л.

a-şi da ifose cuvîntul este moldovenesc a-şi da importanţă cuvîntul este romînesc

развал м.

doborîre cuvîntul este moldovenesc năruire cuvîntul este moldovenesc surpare cuvîntul este romînesc

разваливание с.

năruire cuvîntul este moldovenesc dărâmare cuvîntul este romînesc

развалина ж.

ruine cuvîntul este moldovenesc dărâmături cuvîntul este romînesc

развалить л.

a prăvăli cuvîntul este moldovenesc a nărui cuvîntul este moldovenesc a distruge cuvîntul este romînesc

развалиться л.

a se ponorî cuvîntul este moldovenesc a se dărâma cuvîntul este romînesc

развалюха ж.

bojdeucă cuvîntul este moldovenesc dărăpănătură cuvîntul este romînesc

развалять л.

a înşira cuvîntul este moldovenesc a împrăştia cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "равносильный"

  Rusă

  Moldo/Română

  равносильный л. равносильный

  la fel de puternic cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter