Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

раздосадовать л.

a supăra cuvîntul este moldovenesc a mînia cuvîntul este moldovenesc a înfuria cuvîntul este romînesc a înciuda cuvîntul este romînesc

раздражающий л.

supărător cuvîntul este moldovenesc enervant cuvîntul este comun iritant cuvîntul este romînesc

раздражение с.

supărare cuvîntul este moldovenesc nervozitate cuvîntul este comun iritare cuvîntul este romînesc

раздраженный л.

supărat cuvîntul este moldovenesc enervat cuvîntul este comun iritat cuvîntul este romînesc

раздражить л.

a supăra cuvîntul este moldovenesc a enerva cuvîntul este comun a irita cuvîntul este romînesc

раздражиться л.

a se enerva cuvîntul este comun

раздразнить л.

a întărîta cuvîntul este moldovenesc a stârni cuvîntul este romînesc

раздробить л.

a zdrobi cuvîntul este moldovenesc a bucăţi cuvîntul este moldovenesc a parcela cuvîntul este romînesc

раздробление с.

zdrobire cuvîntul este moldovenesc fracționare cuvîntul este comun fărâmiţare cuvîntul este romînesc

раздувание с.

aţîţare cuvîntul este moldovenesc înflare cuvîntul este moldovenesc umflare cuvîntul este romînesc aprindere cuvîntul este romînesc

раздувать л.

a înfla cuvîntul este moldovenesc a fîlfîi cuvîntul este moldovenesc a flutura cuvîntul este romînesc a umfla cuvîntul este romînesc

раздумать л.

a se răzgîndi cuvîntul este moldovenesc a-şi schimba părerea cuvîntul este comun

раздумывать л.

a sta pe gînduri cuvîntul este moldovenesc a reflecta cuvîntul este romînesc

раздумье с.

îngîndurare cuvîntul este moldovenesc meditaţie cuvîntul este romînesc

раздутие с.

înflare cuvîntul este moldovenesc umflare cuvîntul este romînesc

раздуть л.

a aţîţa cuvîntul este moldovenesc a mări cuvîntul este moldovenesc a înfla cuvîntul este moldovenesc a sufla cuvîntul este comun a exagera (fig.) cuvîntul este romînesc a aprinde cuvîntul este romînesc

раздуться л.

a se înfla cuvîntul este moldovenesc a se balona cuvîntul este romînesc

разжалобить л.

a stîrni mila cuiva cuvîntul este moldovenesc a înduioşa cuvîntul este romînesc

разжалование с.

degradare cuvîntul este moldovenesc retrogradare cuvîntul este romînesc

разжаловать л.

a degrada cuvîntul este moldovenesc a retrograda cuvîntul este romînesc

разжатие с.

descleştare cuvîntul este moldovenesc desfacere cuvîntul este romînesc

разжать л.

a descleşta cuvîntul este moldovenesc a desface cuvîntul este romînesc

разжевать л.

a ruguma cuvîntul este moldovenesc a rumega cuvîntul este romînesc

разжевывание с.

rugumare cuvîntul este moldovenesc rumegare cuvîntul este romînesc

разжечь л.

a aţîţa cuvîntul este moldovenesc a aprinde cuvîntul este romînesc

разжигание с.

aţîţare cuvîntul este moldovenesc dezlănţuire cuvîntul este moldovenesc declanșare cuvîntul este romînesc aprindere cuvîntul este romînesc

разжижение с.

subţiere cuvîntul este moldovenesc rărire cuvîntul este moldovenesc diluare cuvîntul este romînesc rarefiere cuvîntul este romînesc

разжиреть л.

a se îngrăşa cuvîntul este moldovenesc a se încăla cuvîntul este romînesc

разжиться л.

a se pricopsi cuvîntul este moldovenesc a se căpătui cuvîntul este romînesc

раззадорить л.

a întărîta cuvîntul este moldovenesc a ambiționa cuvîntul este romînesc

раззадориться л.

a se întărîta cuvîntul este moldovenesc a se ambiționa cuvîntul este romînesc

раззвонить л.

a trage clopotele cuvîntul este moldovenesc a bate toba (fig.) cuvîntul este comun

разинуть л.

a căsca cuvîntul este comun

разиня ж.

tontălău cuvîntul este moldovenesc gură-cască cuvîntul este comun

разительный л.

izbitor cuvîntul este moldovenesc frapant cuvîntul este romînesc

разить л.

a duhni cuvîntul este moldovenesc a puţi cuvîntul este romînesc

разлад м.

dezbinare cuvîntul este moldovenesc discordie cuvîntul este romînesc

разладить л.

a deranja cuvîntul este moldovenesc a deregla cuvîntul este romînesc

разлепить л.

a descleia cuvîntul este moldovenesc a dezlipi cuvîntul este romînesc

разлет м.

avînt cuvîntul este moldovenesc elan cuvîntul este romînesc

разлететься л.

a se împrăştia cuvîntul este moldovenesc a zbura în toate părţile cuvîntul este romînesc

разлечься л.

a se tologi cuvîntul este moldovenesc a se tolăni cuvîntul este romînesc

разлив м.

puhoire cuvîntul este moldovenesc vărsare cuvîntul este moldovenesc inundare cuvîntul este romînesc revărsare cuvîntul este romînesc

разливка ж.

turnare cuvîntul este moldovenesc îmbuteliere cuvîntul este comun vărsare cuvîntul este romînesc

разлить л.

a turna cuvîntul este moldovenesc a îmbutelia cuvîntul este comun a vărsa cuvîntul este romînesc

различаться л.

a se deosebi cuvîntul este moldovenesc a se distinge cuvîntul este romînesc

различие с.

deosebire cuvîntul este moldovenesc diferenţă cuvîntul este romînesc

различить л.

a deosebi cuvîntul este moldovenesc a desluşi cuvîntul este moldovenesc a distinge cuvîntul este romînesc

различно ч.

deosebit cuvîntul este moldovenesc distinct cuvîntul este romînesc

различный л.

deosebit cuvîntul este moldovenesc distinct cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "равносильный"

  Rusă

  Moldo/Română

  равносильный л. равносильный

  la fel de puternic cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter