Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

раб м.

rob sclav

раба ж.

roabă sclavă

рабовладелец м.

stăpînitor de robi

рабат м.

scădere rabat reducere

рабатка ж.

strat de flori

раболепие с.

slugărnicie servilism

раболепно ч.

slugarnic servil smerit umil

раболепный л.

slugarnic servil înjositor umilitor

раболепствовать л.

a slugărnici a fi servil a se înjosi a se căciuli

работа ж.

lucru muncă

работать л.

a lucra a munci

работник м.

lucrător muncitor

работница ж.

lucrătoare muncitoare

работодатель м.

angajator patron

работорговец м.

negustor de sclavi

работорговля ж.

comerţ cu sclavi

работяга м.

silitor muncitor harnic vrednic

рабски ч.

slugarnic servil

рабство с.

robie sclavie

рабствовать л.

a fi rob a robi

рабыня ж.

roabă sclavă

равенство с.

egalitate paritate

равнение с.

egalitate (tehn.) aliniere (mil.)

равнина ж.

cîmpie stepă şes

равнинный л.

de cîmpie de stepă de şes

равно ч.

la fel egal

равновесие с.

cumpănă echilibru

равнодушие с.

nepăsare indiferenţa

равнодушно ч.

cu nepăsare cu indiferenţă

равнодушный л.

nepăsător indiferent

равнозначность ж.

echivalenţă sinonimie (lingv.)

равномерно ч.

uniform regulat

равномерность ж.

uniformitate regularitate

равномерный л.

uniform regulat

равноправие с.

egalitate în drepturi

равноправный

cu drepturi egale

равносильный л.

la fel de puternic

равный л.

egal la fel

равнять л.

a egala a compara a nivela a confrunta

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "равный"

  Rusă

  Moldo/Română

  благонравный л. благонравный

  bine crescut cuminte

  добронравный добронравный

  bine crescut politicos cuviincios decent

  исправный л. исправный

  în stare bună în stare de funcţionare

  неисправный л. неисправный

  stricat defect deteriorat

  неравный л. неравный

  inegal

  самоуправный л. самоуправный

  samavolnic abuziv arbitrar

  своенравный л. своенравный

  încăpățînat îndărătnic

  справный л. справный

  bun de bună calitate în stare bună

  равноправный равноправный

  cu drepturi egale

  равный л. равный

  egal la fel

  противоправный л. противоправный

  nelegal ilegal

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter