Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разносчик м.

distribuitor cuvîntul este moldovenesc purtător cuvîntul este comun

разнотолки н.

zvonuri cuvîntul este moldovenesc bârfe cuvîntul este romînesc

разнотравье с.

diversitate de ierburi cuvîntul este comun

разноцветный л.

multicolor cuvîntul este comun policrom cuvîntul este romînesc

разношерстный л.

bălţat cuvîntul este moldovenesc pestriţ cuvîntul este comun tărcat cuvîntul este romînesc

разнузданный л.

destrăbălat cuvîntul este moldovenesc dezmăţat cuvîntul este romînesc

разнуздать л.

a deshăma cuvîntul este moldovenesc a scoate frâul cuvîntul este romînesc

разный л.

deosebit cuvîntul este moldovenesc diferit cuvîntul este romînesc

разнюхать л.

a simţi mirosul cuvîntul este moldovenesc a adulmeca cuvîntul este romînesc

разнять л.

a despărţi cuvîntul este moldovenesc a separa cuvîntul este romînesc a desface cuvîntul este romînesc

разоблачение с.

demascare cuvîntul este comun

разоблачитель м.

demascator cuvîntul este comun

разоблачить л.

a demasca cuvîntul este comun

разобрать л.

a rîndui cuvîntul este moldovenesc a desface cuvîntul este moldovenesc a cerceta cuvîntul este moldovenesc a analiza cuvîntul este romînesc a aranja cuvîntul este romînesc a demonta cuvîntul este romînesc

разобраться л.

a se dumeri cuvîntul este moldovenesc a se lămuri cuvîntul este romînesc

разобщение с.

răzlețire cuvîntul este moldovenesc separare cuvîntul este romînesc

разобщенно ч.

răzleţ cuvîntul este moldovenesc separat cuvîntul este romînesc

разобщенный л.

răzleţit cuvîntul este moldovenesc separat cuvîntul este romînesc

разобщить л.

a răzleţi cuvîntul este moldovenesc a separa cuvîntul este romînesc

разобщиться л.

a se răzleţi cuvîntul este moldovenesc a se separa cuvîntul este romînesc

разовый л.

de unică folosinţă cuvîntul este comun jetabil cuvîntul este romînesc

разогнать л.

a izgoni cuvîntul este comun a alunga cuvîntul este romînesc

разогнаться л.

a-şi lua vînt cuvîntul este moldovenesc a lua viteză cuvîntul este romînesc

разогнуть л.

a dezdoi cuvîntul este moldovenesc a îndrepta cuvîntul este romînesc

разогнуться л.

a se dezdoi cuvîntul este moldovenesc a se îndrepta cuvîntul este romînesc

разогревание с.

încălzire cuvîntul este comun

разогреть л.

a încălzi cuvîntul este comun

разодетый л.

împopoțonat cuvîntul este moldovenesc gătit cuvîntul este moldovenesc dichisit cuvîntul este romînesc

разодеться л.

a se găti cuvîntul este moldovenesc a se dichisi cuvîntul este romînesc

разодрать л.

a ferfeniţa cuvîntul este moldovenesc a sfâșia cuvîntul este romînesc

разодраться л.

a se ferfenița cuvîntul este moldovenesc a se sfâșia cuvîntul este romînesc

разозлить л.

a mînia cuvîntul este moldovenesc a supăra cuvîntul este comun a înfuria cuvîntul este romînesc

разойтись л.

a se împrăștia cuvîntul este moldovenesc a pleca cuvîntul este comun

разом ч.

dintr-o dată cuvîntul este moldovenesc simultan cuvîntul este romînesc

разомкнуть л.

a întrerupe cuvîntul este comun a deschide cuvîntul este comun a desface cuvîntul este romînesc

разомлеть л.

a se slei cuvîntul este moldovenesc a fi toropit cuvîntul este moldovenesc a se moleşi cuvîntul este romînesc

разор м.

pagubă cuvîntul este moldovenesc pustiire cuvîntul este moldovenesc prejudiciu cuvîntul este romînesc ruinare cuvîntul este romînesc

разораться л.

a răcni cuvîntul este moldovenesc a striga cuvîntul este comun

разорвать л.

a rupe cuvîntul este comun

разорваться л.

a se rupe cuvîntul este comun

разорение с.

pustiire cuvîntul este moldovenesc ruinare cuvîntul este comun devastare cuvîntul este romînesc

разорить л.

a pustii cuvîntul este moldovenesc a ruina cuvîntul este comun a devasta cuvîntul este romînesc

разоружение с.

dezarmare cuvîntul este comun

разоружить л.

a dezarma cuvîntul este comun

разослать л.

a trimite cuvîntul este moldovenesc a expedia cuvîntul este romînesc

разостлать л.

a aşterne cuvîntul este comun

разохотиться л.

a avea poftă cuvîntul este moldovenesc a avea gust cuvîntul este comun

разочарование с.

dezamăgire cuvîntul este moldovenesc decepţie cuvîntul este romînesc

разочарованно ч.

dezamăgit cuvîntul este moldovenesc decepţionat cuvîntul este romînesc

разочарованность ж.

stare de dezamăgire cuvîntul este moldovenesc stare de decepţie cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter