Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разность ж.

nepotrivire diferenţă

разносчик м.

distribuitor purtător vânzător ambulant

разнотолки н.

zvonuri bârfe

разнотравье с.

diversitate de ierburi

разноцветный л.

multicolor policrom

разношерстный л.

bălţat pestriţ tărcat

разнузданный л.

destrăbălat dezmăţat

разнуздать л.

a deshăma a scoate frâul

разный л.

deosebit diferit

разнюхать л.

a simţi mirosul a adulmeca

разнять л.

a despărţi a desface a separa

разобрать л.

a cerceta a desface a rîndui a analiza a demonta a aranja

разобраться л.

a se dumeri a se lămuri

разобщение с.

răzlețire separare

разобщенно ч.

răzleţ separat

разобщенный л.

răzleţit separat

разобщить л.

a răzleţi a separa

разобщиться л.

a se răzleţi a se separa

разовый л.

de unică folosinţă jetabil

разогнать л.

a izgoni a alunga

разогнаться л.

a-şi lua vînt a lua viteză

разогнуть л.

a dezdoi a îndrepta

разогнуться л.

a se dezdoi a se îndrepta

разодетый л.

gătit dichisit împopoțonat

разодеться л.

a se găti a se dichisi

разодрать л.

a ferfeniţa a sfâșia

разодраться л.

a se ferfenița a se sfâșia

разозлить л.

a mînia a supăra a înfuria

разойтись л.

a se împrăștia a pleca a se răspândi

разом ч.

dintr-o dată simultan

разомкнуть л.

a întrerupe a deschide a desface

разомлеть л.

a fi toropit a se moleşi a se slei

разор м.

pustiire ruinare pagubă prejudiciu

разораться л.

a răcni a striga

разорвать л.

a rupe a sfâşia

разорваться л.

a se rupe a se sfâșia

разорение с.

pustiire ruinare devastare

разорить л.

a pustii a ruina a devasta

разослать л.

a trimite a expedia

разохотиться л.

a avea poftă a avea gust

разочарование с.

dezamăgire decepţie

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter