Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разбежаться л.

a-şi lua avînt a se împrăştia a se avânta a fugi care încotro

разбередить л.

a zgîndărî a râcâi a scormoli a scormoni

разбивка ж.

împărţire divizare

разбинтовать л.

a desface pansamentul a scoate bandajul

разбирательство с.

dezbatere examinare analiză judecare

разбирать л.

a desface a cerceta a demonta a examina

разбираться л.

a se lămuri a se clarifica a se dumiri

разбитной л.

descurcăreţ marghiol isteţ ager

разбитость ж.

istovire vlăguire oboseală surmenaj

разбитый л.

fărmat biruit istovit spart învins surmenat stricat zdrobit sfărâmat înfrânt

разбить л.

a fărma a birui a despărți a sparge a învinge a trasa a strica a zdrobi a parcela a sfărâma a înfrânge a planta

разбиться л.

a se fărma a se sfărâma a se strica a se sparge

разбогатеть л.

a se îmbogăţi a se înavuţi

разбодриться л.

a-şi reveni a se înviora

разбой м.

banditism tîlhărie jaf

разбойник м.

bandit tîlhar jefuitor

разбойничать л.

a tîlhări a spolia

разбойный л.

tîlhăresc banditesc prădalnic

разболеться л.

a se îmbolnăvi a cădea la pat

разболтанность ж.

instabilitate indisciplină dezordine debandadă

разболтанный

nesigur nedisciplinat instabil dezordonat şovăielnic

разболтать л.

a cobîlţîi a deșuruba a destăinui a agita a dezvârti da în vileag a amesteca a malaxa

разболтаться л.

a cobîlţîi a se deșuruba a destăinui a fi nedisciplinat a agita a se dezvârti da în vileag a se destrăbăla a amesteca a malaxa

разбор м.

cercetare examinare analiză critică

разборка ж.

alegere desfacere (tehn.) reglare de conturi (arg.) triere demontare (tehn.) sortare cartare

разборчиво ч.

citeţ lizibil descifrabil

разборчивый л.

pretenţios citeţ (despre scris) exigent lizibil sever aspru

разбраковка ж.

brăcuire sortare

разбранить л.

a probozi a certa a ocărî

разбрасывание с.

împrăştiere dispersare

разбрестись л.

a se răzleţi a o lua care încotro

разброд м.

neînţelegere dezacord disensiune

разброс м.

împrăştiere dispersare

разбросанность ж.

împrăştiere dispersare

разбросать л.

a răzleți a dispersa a împrăştia

разбрызгать л.

a stropi a pulveriza

разбрызгивание с.

stropire pulverizare împroşcare

разбудить л.

a trezi a deştepta

разбухание с.

înflare umflare

разбухнуть л.

a se înfla a se umfla

разбушеваться л.

a se dezlănţui a se agita

разважничаться л.

a-şi da ifose a-şi da importanţă

развал м.

năruire dărâmare doborîre surpare

разваливание с.

năruire dărâmare

развалина ж.

ruine dărâmături

развалить л.

a nărui a dărâma a prăvăli a distruge

развалиться л.

a se ponorî a se dărâma

развалюха ж.

bojdeucă dărăpănătură

развалять л.

a înşira a împrăştia

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter