Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разварить л.

a răsfierbe

разве

oare? într-adevăr? parcă? poate? doar?…

развевание с.

fîlfîire fluturare

развевать л.

a fîlfîi a flutura

разведать л.

a iscodi a explora a cerceta

разведение с.

aţîţare (a focului) creştere (agr.) desfacere (tehn.) aprindere cultivare (agr.) demontare (tehn.)

разведенный л.

despărţit divorţat

разведка

recunoaștere

разведка

cercetare explorare

разведчик м.

iscoadă cercetaş agent

разведывание с.

explorare cercetare

развезти л.

a duce a ajunge la istovire a se desfunda (drumul) a transporta a se moleşi a deveni impracticabil a livra a furniza a se extenua

развеивать л.

a împrăştia a spulbera

развенчать л.

a discredita a demasca

разверзнуться л.

a se căsca a se deschide larg

развернутый л.

desfăşurat dezvoltat

развернуть л.

a dezveli a cîrni a desface a vira a desfăşura a întoarce a dezvolta

развернуться л.

a se alinia (mil.) a se regrupa (mil.) a se dezvolta a întoarce a se reorganiza (mil.) a lua amploare a vira

разверстать л.

a împărţi a repartiza a distribui

разверстка ж.

împărţire repartizare distribuire

развертеть л.

a deșuruba a desuci

развертеться л.

a se deșuruba a se desuci

развертывание с.

desfacere lărgire dezvoltare desfăşurare

развес м.

cîntărire cântărire

развеселиться л.

a se înveseli a se binedispune

развесистый л.

crengos rămuros

развесить л.

a cîntări a anina a atârna a înșira a întinde

развеска ж.

aninare atârnare înșirare întindere

развести л.

a duce a despărţi a aţîţa (focul) a separa a aprinde a transporta

развестись л.

a divorța a se înmulţi a se prăsi

разветвление с.

răspîntie ramificație

развешать л.

a înșira a întinde a anina a atârna

развешивание с.

înșirare întindere aninare atârnare

развеять л.

a împrăştia a spulbera

развеяться л.

a se împrăştia a fi spulberat

развилина ж.

cracă răspîntie crăcană creangă răscruce (de drumuri)

развилка ж.

cracă răspîntie ţăpoi crăcană furcă răscruce

развинтить л.

a deşuruba a dezvîrti

развинтиться л.

a se deşuruba a se dezvîrti

развинченность ж.

descumpănire dezechilibru

развинченный л.

descumpănit dezechilibrat

развитие с.

dezvoltare evoluţie progres

развить л.

a dezvolta a extinde

развлекательный л.

de petrecere distractiv

развлечение с.

petrecere distracţie

развлечь л.

a înveseli a distra

развод м.

divorț desfacere

разводной ч)

dinţar ceapraz

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter