Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разварить л.

a răsfierbe cuvîntul este comun

разварной л.

răsfiert cuvîntul este comun

разве

poate? doar?… cuvîntul este moldovenesc oare? cuvîntul este moldovenesc într-adevăr? parcă? cuvîntul este romînesc

развевание с.

fîlfîire cuvîntul este moldovenesc fluturare cuvîntul este romînesc

развевать л.

a fîlfîi cuvîntul este moldovenesc a flutura cuvîntul este romînesc

разведать л.

a iscodi cuvîntul este moldovenesc a explora cuvîntul este comun a cerceta cuvîntul este romînesc

разведение с.

desfacere cuvîntul este moldovenesc creştere cuvîntul este moldovenesc aţîţare (a focului) cuvîntul este moldovenesc aprindere cuvîntul este romînesc demontare (tehn.) cuvîntul este romînesc cultivare (agr.) cuvîntul este romînesc

разведенный л.

despărţit cuvîntul este moldovenesc divorțat cuvîntul este comun

разведка

explorare cuvîntul este comun cercetare cuvîntul este comun recunoaștere cuvîntul este comun

разведчик м.

iscoadă cuvîntul este moldovenesc cercetaş cuvîntul este comun agent cuvîntul este romînesc

разведывание с.

cercetare cuvîntul este comun explorare cuvîntul este comun

развезти л.

a duce cuvîntul este moldovenesc a se desfunda (drumul) cuvîntul este moldovenesc a ajunge la istovire cuvîntul este moldovenesc a livra cuvîntul este moldovenesc a furniza cuvîntul este romînesc a transporta cuvîntul este romînesc a deveni impracticabil cuvîntul este romînesc a se extenua cuvîntul este romînesc a se moleşi cuvîntul este romînesc

развеивать л.

a împrăştia cuvîntul este moldovenesc a spulbera cuvîntul este romînesc

развенчать л.

a discredita cuvîntul este moldovenesc a demasca cuvîntul este romînesc

разверзнуться л.

a se căsca cuvîntul este moldovenesc a se deschide larg cuvîntul este romînesc

развернутый л.

desfăşurat cuvîntul este moldovenesc dezvoltat cuvîntul este romînesc

развернуть л.

a întoarce cuvîntul este moldovenesc a cîrni cuvîntul este moldovenesc a desfăşura cuvîntul este moldovenesc a dezveli cuvîntul este moldovenesc a vira cuvîntul este romînesc a desface cuvîntul este romînesc

развернуться л.

a se regrupa cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este moldovenesc a se dezvolta cuvîntul este moldovenesc a se alinia (mil.) cuvîntul este comun a vira cuvîntul este romînesc a lua amploare cuvîntul este romînesc a se reorganiza (mil.) cuvîntul este romînesc

разверстать л.

a împărţi cuvîntul este moldovenesc a repartiza cuvîntul este comun a distribui cuvîntul este romînesc

разверстка ж.

împărţire cuvîntul este moldovenesc repartizare cuvîntul este comun distribuire cuvîntul este romînesc

развертеть л.

a deșuruba cuvîntul este comun a desuci cuvîntul este comun

развертеться л.

a se deșuruba cuvîntul este comun a se desuci cuvîntul este comun

развертывание с.

dezvoltare cuvîntul este moldovenesc desfacere cuvîntul este moldovenesc desfăşurare cuvîntul este romînesc lărgire cuvîntul este romînesc

развес м.

cîntărire cuvîntul este comun

развеселить л.

a înveseli cuvîntul este comun

развеселиться л.

a se înveseli cuvîntul este moldovenesc a se binedispune cuvîntul este romînesc

развесистый л.

crengos cuvîntul este moldovenesc rămuros cuvîntul este comun

развесить л.

a înșira cuvîntul este moldovenesc a anina cuvîntul este moldovenesc a întinde cuvîntul este romînesc

развеска ж.

aninare cuvîntul este moldovenesc înșirare cuvîntul este moldovenesc întindere cuvîntul este romînesc

развести л.

a aţîţa (focul) cuvîntul este moldovenesc a despărţi cuvîntul este moldovenesc a duce cuvîntul este comun a transporta cuvîntul este comun a aprinde cuvîntul este romînesc a separa cuvîntul este romînesc

развестись л.

a se înmulţi cuvîntul este moldovenesc a divorța cuvîntul este comun a se prăsi cuvîntul este romînesc

разветвление с.

răspîntie cuvîntul este moldovenesc ramificație cuvîntul este comun

развешать л.

a anina cuvîntul este moldovenesc a înșira cuvîntul este moldovenesc a întinde cuvîntul este romînesc

развешивание с.

aninare cuvîntul este moldovenesc înșirare cuvîntul este moldovenesc întindere cuvîntul este romînesc

развеять л.

a împrăştia cuvîntul este moldovenesc a spulbera cuvîntul este romînesc

развеяться л.

a se împrăştia cuvîntul este moldovenesc a fi spulberat cuvîntul este romînesc

развилина ж.

răspîntie cuvîntul este moldovenesc creangă cuvîntul este moldovenesc cracă cuvîntul este moldovenesc răscruce cuvîntul este comun crăcană cuvîntul este romînesc

развилка ж.

ţăpoi cuvîntul este moldovenesc răspîntie cuvîntul este moldovenesc cracă cuvîntul este moldovenesc răscruce cuvîntul este comun furcă cuvîntul este romînesc crăcană cuvîntul este romînesc

развинтить л.

a deşuruba cuvîntul este comun a dezvîrti cuvîntul este romînesc

развинтиться л.

a se deşuruba cuvîntul este comun a se dezvîrti cuvîntul este romînesc

развинченность ж.

descumpănire cuvîntul este comun dezechilibru cuvîntul este romînesc

развинченный л.

descumpănit cuvîntul este comun dezechilibrat cuvîntul este romînesc

развитие с.

dezvoltare cuvîntul este moldovenesc progres cuvîntul este romînesc evoluţie cuvîntul este romînesc

развить л.

a dezvolta cuvîntul este moldovenesc a extinde cuvîntul este comun

развлекательный л.

de petrecere cuvîntul este moldovenesc distractiv cuvîntul este comun

развлечение с.

petrecere cuvîntul este moldovenesc distracţie cuvîntul este comun

развлечь л.

a înveseli cuvîntul este moldovenesc a distra cuvîntul este comun

развод м.

desfacere cuvîntul este comun divorț cuvîntul este comun

разводной ч)

dinţar cuvîntul este moldovenesc ceapraz cuvîntul este romînesc

разводье с.

năboire cuvîntul este moldovenesc revărsare de ape cuvîntul este comun viitură cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter