Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

разложение с.

putrezire cuvîntul este comun descompunere cuvîntul este romînesc

разложить л.

a pune cuvîntul este moldovenesc a corupe cuvîntul este moldovenesc a desface cuvîntul este moldovenesc a întinde cuvîntul este moldovenesc a descompune cuvîntul este romînesc a orândui cuvîntul este romînesc a aşeza cuvîntul este romînesc a demoraliza cuvîntul este romînesc

разлом м.

frîngere cuvîntul este moldovenesc ruptură cuvîntul este comun rupere cuvîntul este comun spargere cuvîntul este romînesc spărtură cuvîntul este romînesc sfărîmare cuvîntul este comun

разломать л.

a rupe cuvîntul este comun

разлохматить л.

a zbîrli cuvîntul este moldovenesc a ciufuli cuvîntul este romînesc

разлука ж.

despărţire cuvîntul este comun

разлучение с.

despărţire cuvîntul este comun

разлучить л.

a despărţi cuvîntul este comun

разлучник м.

despărţitor cuvîntul este comun

разлюбить л.

a nu mai iubi cuvîntul este comun

размагнитить л.

a demagnetiza cuvîntul este comun

размазать л.

a mînji cuvîntul este moldovenesc a unge cuvîntul este comun a murdări cuvîntul este romînesc

размазаться л.

a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se murdări cuvîntul este romînesc

размазня ж.

coleaşă cuvîntul este moldovenesc molău cuvîntul este moldovenesc papă-lapte (fig.) cuvîntul este romînesc terci subţire cuvîntul este romînesc

размазывание с.

mînjire cuvîntul este moldovenesc măscărire cuvîntul este moldovenesc murdărire cuvîntul este romînesc

размалевать л.

a mîzgăli cuvîntul este moldovenesc a picta prost cuvîntul este comun

размалевка ж.

mîzgălire cuvîntul este moldovenesc zugrăveală proastă cuvîntul este romînesc

разматывание с.

depănare cuvîntul este moldovenesc debobinare cuvîntul este romînesc

размах м.

deschidere (a aripilor) cuvîntul este moldovenesc avînt cuvîntul este moldovenesc amplitudine cuvîntul este moldovenesc elan cuvîntul este romînesc amploare cuvîntul este romînesc anvergură cuvîntul este romînesc

размахивать л.

a da din mîini cuvîntul este moldovenesc a gesticula cuvîntul este romînesc

размахнуться л.

a-şi face vînt cuvîntul este moldovenesc a se opinti cuvîntul este romînesc

размачивание с.

înmuiere cuvîntul este moldovenesc macerare cuvîntul este romînesc

размашисто ч.

răşchirat cuvîntul este moldovenesc lăbărţat cuvîntul este romînesc

размашистый л.

răşchirat cuvîntul este moldovenesc lăbărţat cuvîntul este romînesc

размежевание с.

hotărnicire cuvîntul este moldovenesc delimitare cuvîntul este romînesc

размежевать л.

a hotărnici cuvîntul este moldovenesc a delimita cuvîntul este romînesc

размельчать л.

a mărunți cuvîntul este moldovenesc a fărâmița cuvîntul este romînesc

размельчение с.

mărunțire cuvîntul este moldovenesc fărâmițare cuvîntul este romînesc

размен м

schimb cuvîntul este comun

разменять л.

a schimba cuvîntul este comun

размер м.

măsură cuvîntul este moldovenesc mărime cuvîntul este romînesc

размеренно ч.

măsurat cuvîntul este moldovenesc domol cuvîntul este moldovenesc ponderat cuvîntul este romînesc lent cuvîntul este romînesc

размеренный л.

măsurat cuvîntul este moldovenesc domol cuvîntul este moldovenesc ponderat cuvîntul este romînesc lent cuvîntul este romînesc

размерить л.

a măsura cuvîntul este comun

размесить л.

a frămînta cuvîntul este comun

размести л.

a mătura cuvîntul este moldovenesc a curăţa cuvîntul este comun

разместить л.

a pune cuvîntul este moldovenesc a plasa cuvîntul este romînesc

разметать л.

a împrăştia cuvîntul este moldovenesc a risipi cuvîntul este romînesc

разметаться л.

a se zbuciuma cuvîntul este moldovenesc a se frământa cuvîntul este romînesc

разметить л.

a însemna cuvîntul este moldovenesc a marca cuvîntul este romînesc

разметка ж.

însemnare cuvîntul este moldovenesc marcaj cuvîntul este romînesc

разметчик м.

trasator cuvîntul este moldovenesc marcator cuvîntul este romînesc

размечтаться л.

a aspira cuvîntul este moldovenesc a-şi dori cuvîntul este comun a-şi face iluzii cuvîntul este romînesc

размешать л.

a amesteca cuvîntul este comun a malaxa cuvîntul este romînesc

размещение с.

aşezare cuvîntul este moldovenesc amplasare cuvîntul este romînesc

разминировать л.

deminare cuvîntul este comun

разминка ж.

încălzire cuvîntul este comun înviorare cuvîntul este romînesc

разминуться л.

a nu se întîlni cuvîntul este comun

размножаться л.

a se înmulţi cuvîntul este moldovenesc a se prăsi cuvîntul este romînesc

размножение с.

înmulţire cuvîntul este moldovenesc prăsilă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter