Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

различно ч.

deosebit distinct

различный л.

deosebit distinct

разложение с.

putrezire descompunere

разложить л.

a pune a desface a corupe a aşeza a descompune a demoraliza a întinde a orândui

разлом м.

ruptură rupere spărtură sfărîmare frîngere spargere

разломать л.

a rupe a sfărâma

разлохматить л.

a zbîrli a ciufuli

разлука ж.

despărţire

разлучить л.

a despărţi

разлучник м.

despărţitor

разлюбить л.

a nu mai iubi

размазать л.

a mînji a unge a murdări

размазаться л.

a se mînji a se murdări

размазня ж.

coleaşă molău (fig.) terci subţire papă-lapte (fig.)

размазывание с.

mînjire murdărire măscărire

размалевать л.

a mîzgăli a picta prost

размалевка ж.

mîzgălire zugrăveală proastă

разматывание с.

depănare debobinare

размах м.

deschidere (a aripilor) amplitudine avînt anvergură amploare elan

размахивать л.

a da din mîini a gesticula

размахнуться л.

a-şi face vînt a se opinti

размачивание с.

înmuiere macerare

размашисто ч.

răşchirat lăbărţat

размашистый л.

răşchirat lăbărţat

размежевание с.

hotărnicire delimitare

размежевать л.

a hotărnici a delimita

размельчать л.

a mărunți a fărâmiţa

размельчение с.

mărunțire fărâmiţare

размен м

schimb schimbare

размер м.

măsură mărime

размеренно ч.

măsurat lent domol ponderat

размеренный л.

măsurat lent domol ponderat

размесить л.

a frămînta a frământa

размести л.

a mătura a curăţa

разместить л.

a pune a plasa

разметать л.

a împrăştia a risipi

разметаться л.

a se zbuciuma a se frământa

разметить л.

a însemna a marca

разметка ж.

însemnare marcaj

разметчик м.

trasator marcator

размечтаться л.

a aspira a-şi face iluzii a-şi dori

размешать л.

a amesteca a malaxa

размещение с.

aşezare amplasare

разминка ж.

încălzire înviorare

разминуться л.

a nu se întîlni a nu se întâlni

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter