Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

свекровь ж.

soacră cuvîntul este comun

свеликодушничать л.

a se milostivi cuvîntul este moldovenesc a fi generos cuvîntul este romînesc

свербеть л.

a avea mîncărime cuvîntul este moldovenesc a avea urticărie cuvîntul este romînesc

свергнуть л.

a răpune cuvîntul este moldovenesc a da cuvîntul este comun a detrona cuvîntul este comun a arunca jos cuvîntul este comun a scutura cuvîntul este romînesc

свержение с.

detronare cuvîntul este comun

сверить л.

a compara cuvîntul este moldovenesc a controla cuvîntul este comun a confrunta cuvîntul este romînesc

сверка ж.

control cuvîntul este comun confruntare cuvîntul este romînesc

сверкание с.

strălucire cuvîntul este moldovenesc sclipire cuvîntul este romînesc

сверкать л.

a străluci cuvîntul este moldovenesc a sclipi cuvîntul este romînesc

сверкающий л.

strălucitor cuvîntul este moldovenesc sclipitor cuvîntul este romînesc

сверление с.

bortelire cuvîntul este moldovenesc sfredelire cuvîntul este moldovenesc perforare cuvîntul este romînesc găurire cuvîntul este romînesc

сверлильный л.

bortelitor cuvîntul este moldovenesc sfredelitor cuvîntul este moldovenesc de perforare cuvîntul este romînesc de găurire cuvîntul este romînesc

сверлить л.

a borteli cuvîntul este moldovenesc a sfredeli cuvîntul este moldovenesc a perfora cuvîntul este romînesc a găuri cuvîntul este romînesc

сверло с.

sfredel cuvîntul este moldovenesc burghiu cuvîntul este romînesc

сверловой л.

de sfredel cuvîntul este moldovenesc de burghiu cuvîntul este romînesc

сверловщик м.

muncitor-sfredelitor cuvîntul este moldovenesc muncitor-găuritor cuvîntul este romînesc

сверлящий л.

sfredelitor cuvîntul este moldovenesc bortelitor cuvîntul este moldovenesc găuritor cuvîntul este romînesc

свернуть л.

a coti (din drum) cuvîntul este moldovenesc a micșora cuvîntul este moldovenesc a încolăci cuvîntul este moldovenesc a suci cuvîntul este comun ghem cuvîntul este romînesc a face sul cuvîntul este romînesc a vira cuvîntul este romînesc a reduce cuvîntul este romînesc

свернуться л.

a se închega cuvîntul este moldovenesc a se strînge cuvîntul este moldovenesc a se întoarce cuvîntul este moldovenesc a se încolăci cuvîntul este moldovenesc a se face ghem cuvîntul este romînesc a se coagula cuvîntul este romînesc a se răsuci cuvîntul este comun a se închide cuvîntul este comun

сверстник м.

de aceeaşi vîrstă cuvîntul este moldovenesc de o seamă cuvîntul este romînesc

сверток м.

fişic cuvîntul este moldovenesc pachet cuvîntul este romînesc

свертывание с.

învălătucire cuvîntul este moldovenesc închegare cuvîntul este moldovenesc strîngere cuvîntul este moldovenesc coagulare cuvîntul este romînesc înfăşurare cuvîntul este romînesc închidere cuvîntul este comun

сверхзвуковой л.

ultrasonic cuvîntul este moldovenesc supersonic cuvîntul este romînesc

сверхвысокий л.

foarte înalt cuvîntul este moldovenesc supraînalt cuvîntul este romînesc

сверхдальнобойный л.

cu bătaie lungă cuvîntul este comun

сверхплановый л.

peste plan cuvîntul este moldovenesc supraplan cuvîntul este romînesc

сверхплотный л.

foarte compact/des/dens cuvîntul este comun

сверхранний л.

foarte devreme cuvîntul este moldovenesc precoce cuvîntul este romînesc

сверхсекретный л.

tainic cuvîntul este moldovenesc secret cuvîntul este comun

сверхсильный л.

foarte puternic cuvîntul este moldovenesc extrem de voinic cuvîntul este romînesc

сверхсрочный л.

de neamînat cuvîntul este moldovenesc peste termen cuvîntul este moldovenesc reangajat cuvîntul este romînesc foarte urgent cuvîntul este comun

сверхтонкий л.

foarte subţire cuvîntul este moldovenesc ultrafin cuvîntul este romînesc

сверху ч.

deasupra cuvîntul este moldovenesc de sus cuvîntul este comun la suprafaţă cuvîntul este romînesc

сверхурочный л.

adăugător cuvîntul este moldovenesc suplimentar cuvîntul este romînesc

сверхчеловек м.

supraom cuvîntul este moldovenesc superman cuvîntul este romînesc

сверхчеловеческий л.

supraomenesc cuvîntul este moldovenesc suprauman cuvîntul este romînesc

сверхчистый л.

foarte curat cuvîntul este comun pur cuvîntul este romînesc

сверчок м.

chiriac cuvîntul este moldovenesc greier cuvîntul este comun

сверхчувственный л.

în afara simțurilor cuvîntul este moldovenesc transcendent (fil.) cuvîntul este romînesc

сверхчувствительный л.

supersensibil cuvîntul este moldovenesc hipersenzitiv cuvîntul este romînesc

сверхштатный л.

în afara statelor de personal cuvîntul este moldovenesc nescriptic cuvîntul este romînesc

сверхъестественный л.

supranatural cuvîntul este comun

свершение с.

împlinire cuvîntul este moldovenesc înfăptuire cuvîntul este moldovenesc realizare cuvîntul este romînesc

свершить л.

a săvîrşi cuvîntul este moldovenesc a înfăptui cuvîntul este moldovenesc a realiza cuvîntul este romînesc

свершиться л.

a se săvîrşi cuvîntul este moldovenesc a se realiza cuvîntul este romînesc

свес м.

streaşină cuvîntul este moldovenesc șopron cuvîntul este moldovenesc consolă cuvîntul este romînesc acoperiş cuvîntul este romînesc

свесить л.

a lăsa să atîrne cuvîntul este comun

свести л.

a lega cuvîntul este moldovenesc a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a face să coboare cuvîntul este moldovenesc a îmbina cuvîntul este comun a îndepărta cuvîntul este comun a uni cuvîntul este romînesc a da jos cuvîntul este romînesc a încheia cuvîntul este romînesc a aduna cuvîntul este romînesc

свестись л.

a se reduce la cuvîntul este moldovenesc a se rezuma la cuvîntul este romînesc

свет м.

lume cuvîntul este moldovenesc lumină cuvîntul este comun omenire cuvîntul este comun zori de zi cuvîntul este comun univers cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "саам"

  Rusă

  Moldo/Română

  саам н. саам

  lapon cuvîntul este comun

  саамка м. саамка

  laponă cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter