Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

сарафан м.

sarafan cuvîntul este comun

сардар м.

serdar cuvîntul este moldovenesc şetrar cuvîntul este romînesc

сарделька ж.

cîrnăcior cuvîntul este moldovenesc safaladă cuvîntul este moldovenesc debreţin cuvîntul este romînesc

сардинка ж.

sardină cuvîntul este moldovenesc sardea cuvîntul este romînesc

сардонический л.

răutăcios cuvîntul este moldovenesc sardonic cuvîntul este romînesc

саркастический л.

sarcastic cuvîntul este comun

саркастичность ж.

sarcasm cuvîntul este comun

саркофаг м.

sarcofag cuvîntul este comun

сарынь ж.

îngrămădire cuvîntul este moldovenesc gloată cuvîntul este moldovenesc adunătură cuvîntul este romînesc

сатана м.

satană cuvîntul este moldovenesc diavol cuvîntul este romînesc

сатанеть л.

a se îndrăci cuvîntul este comun a se înrăi cuvîntul este romînesc

сатрап м.

despot cuvîntul este moldovenesc zbir cuvîntul este romînesc

сатурнизм м.

otrăvire cu plumb cuvîntul este moldovenesc saturnism (med.) cuvîntul este romînesc

сафой м.

curechi creţ cuvîntul este moldovenesc varză creaţă cuvîntul este romînesc

сафьян м

saftian cuvîntul este moldovenesc marochin cuvîntul este romînesc

сафьяновый л.

de saftian cuvîntul este moldovenesc de marochin cuvîntul este romînesc

сахаристый л.

zaharos cuvîntul este moldovenesc dulce cuvîntul este romînesc

сахарить л.

a presura cuvîntul este comun a îndulci (cu zahăr) cuvîntul este romînesc

сахарный л.

zaharos cuvîntul este moldovenesc de zahăr cuvîntul este romînesc

сахар-песок м.

zahăr tos cuvîntul este comun

сачковать л.

a prinde cu ciorpacul cuvîntul este moldovenesc a lenevi cuvîntul este moldovenesc a trândăvi (fig.) cuvîntul este romînesc a prinde cu minciogul cuvîntul este romînesc

сачок м.

ciorpac cuvîntul este moldovenesc leneş cuvîntul este moldovenesc trântor (fig.) cuvîntul este romînesc minciog cuvîntul este romînesc

сбавить л.

a micşora cuvîntul este moldovenesc a scădea cuvîntul este moldovenesc a reduce cuvîntul este romînesc a coborî cuvîntul este comun

сбавка ж.

rabat cuvîntul este moldovenesc scăzămînt cuvîntul este moldovenesc reducere cuvîntul este romînesc remiză cuvîntul este romînesc

сбагрить л.

a se izbăvi cuvîntul este moldovenesc a se debarasa cuvîntul este romînesc

сбаламутить л.

a hărhăti cuvîntul este moldovenesc a nelinişti cuvîntul este comun a îngrijora cuvîntul este comun

сбалансированность ж.

balansare cuvîntul este moldovenesc echilibrare cuvîntul este romînesc

сбегать л.

a da o fugă cuvîntul este moldovenesc a se repezi cuvîntul este romînesc

сбежать л.

a fugi cuvîntul este comun a evada cuvîntul este comun

сберегательный л.

de economii cuvîntul este comun

сбережение с.

păstrare cuvîntul este moldovenesc economisire cuvîntul este comun

сберечь л.

a păstra cuvîntul este moldovenesc a economisi cuvîntul este comun

сбивалка ж.

bătător cuvîntul este comun tel cuvîntul este romînesc

сбивчиво ч.

încurcat cuvîntul este moldovenesc confuz cuvîntul este romînesc

сбивчивость ж.

încurcătură cuvîntul este moldovenesc confuzie cuvîntul este romînesc

сбивчивый л.

încurcat cuvîntul este moldovenesc confuz cuvîntul este romînesc

сбитый л.

tocit cuvîntul este moldovenesc doborît cuvîntul este comun ştirbit cuvîntul este romînesc ros cuvîntul este romînesc

сбить л.

a toci cuvîntul este moldovenesc a doborî cuvîntul este comun a roade cuvîntul este comun a ştirbi cuvîntul este romînesc

сблизиться л.

a se apropia cuvîntul este comun

сбой м.

întrerupere cuvîntul este comun defect cuvîntul este romînesc deranjament cuvîntul este romînesc

сбоку ч.

dintr-o parte cuvîntul este moldovenesc din profil cuvîntul este romînesc

сболтать л.

a cobîlţăi cuvîntul este moldovenesc a amesteca cuvîntul este comun a malaxa cuvîntul este romînesc

сболтнуть л.

a bălăcări cuvîntul este moldovenesc a pălăvrăgi cuvîntul este moldovenesc a trăncăni cuvîntul este romînesc a flecări cuvîntul este romînesc

сбор м.

adunare cuvîntul este moldovenesc cules (~ul roadei) cuvîntul este moldovenesc impozit cuvîntul este moldovenesc încasare cuvîntul este moldovenesc dare cuvîntul este romînesc percepere cuvîntul este romînesc întâlnire cuvîntul este romînesc recoltare cuvîntul este romînesc bir cuvîntul este romînesc

сборище с.

îngrămădire cuvîntul este moldovenesc mulțime cuvîntul este moldovenesc gloată cuvîntul este romînesc adunătură cuvîntul este romînesc

сборки н.

creţi cuvîntul este moldovenesc cute cuvîntul este romînesc

сборник м.

colector cuvîntul este moldovenesc culegere cuvîntul este comun rezervor (tehn.) cuvîntul este romînesc

сборный л.

de adunare cuvîntul este moldovenesc demontabil cuvîntul este moldovenesc selecționat (sport) cuvîntul este comun mixt cuvîntul este comun prefabricat cuvîntul este romînesc de întâlnire (punct) cuvîntul este romînesc

сборочный л.

de montare cuvîntul este moldovenesc de asamblare cuvîntul este romînesc

сборчатый л.

încreţit cuvîntul este moldovenesc cu cute cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "саботировать"

  Rusă

  Moldo/Română

  саботировать л. саботировать

  a sabota cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter