Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

саам н.

lapon

сабан м.

rariţă de lemn plug primitiv

сабельник м.

stînjenel iris

сабур м.

sirop de aloe (med.) sabur (med.)

саван м.

linţoliu giulgiu

саврас м.

roib (cal)

сад м.

livadă

садануть л.

a pocni a lovi puternic

садик м.

grădiniţă

садить л.

a aşeza a sădi a planta

садка ж.

împerechere (zool.) montă (zool.)

саднить л.

a durea (gâtul,pielea) a suferi a tânji

садовница ж.

grădinăreasă

садовод м.

pomicultor grădinar horticultor

садоводство с.

pomicultură horticultură

садовый л.

de livadă horticol

садок м.

gojineaţă vas pentru peştele viu capcană pentru animale şi păsări sălbatice coteţ vivieră cuşcă

сажа ж.

funingine

сажалка ж.

chitonog plantator manual

сажание с.

sădire plantare

сажать л.

a sădi a întemniţa a aşeza a planta a pune la închisoare

саженец м.

răsad butaș puet butaș puiet

саженый л.

sădit plantat

сазан м.

sazan (iht.) crap (iht.) şaran (iht.)

сайка ж.

pîinică bulcă chiflă

сак м.

ciorpac minciog

саква ж.

opalcă sac pentru hrănit caii

салазки н.

săniuţă cărucior (tehn.) sanie (tehn.) glisieră (tehn.)

салака ж.

scrumbie hering

салить л.

a măscări a murdări a mînji

салиться л.

a se măscări a se murdări

салицилка ж.

acid salicilic salicilat

сало с.

slănină slană untură grăsime

салон м.

sală publică cameră de oaspeţi reuniune a artiștilor salon (al unui vehicul) expoziţie de artă cenaclu expoziţie

салун м.

crîşmă (în SUA) birt bar

сальдо с.

şold rest

сальность ж.

conţinut de grăsime necuviinţă indecenţă trivialitate

сальный л.

slinos necuviincios unsuros indecent murdar soios

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "сад"

  Rusă

  Moldo/Română

  засада ж. засада

  pîndă ambuscadă

  засадить л. засадить

  a sădi a băga la închisoare a planta a pune la puşcărie

  всадник м. всадник

  călăreț

  высадить л. высадить

  a da jos

  высадиться л. высадиться

  a se da jos

  высадки н. высадки

  răsad

  детсад м. детсад

  grădiniţă de copii

  досада ж. досада

  supărare ciudă mînie necaz

  досадить л. досадить

  a supăra a enerva a mînia a înfuria

  досадный л. досадный

  supărător regretabil agasant

  досадовать л. досадовать

  a fi supărat a fi înciudat nemulţămit înfuriat

  лесопосадка ж. лесопосадка

  fîșie de pădure împădurire perdea forestieră plantarea pădurilor

  надсада ж. надсада

  opintire spetire încordare extenuare

  надсадно ч. надсадно

  cu încordare din răsputeri

  надсадный л. надсадный

  istovitor chinuitor încordat extenuant

  насадить л. насадить

  a pune a fixa a sădi a planta

  насадка ж. насадка

  nadă momeală

  усадебный л. усадебный

  de gospodărie de fermă

  усадить л. усадить

  a aşeza a plasa

  усадьба ж. усадьба

  conac moșieresc gospodărie

  сад м. сад

  livadă

  садануть л. садануть

  a pocni a lovi puternic

  садик м. садик

  grădiniţă

  садить л. садить

  a aşeza a sădi a planta

  садка ж. садка

  împerechere (zool.) montă (zool.)

  саднить л. саднить

  a durea (gâtul,pielea) a suferi a tânji

  садовник м. садовник

  grădinar

  садовница ж. садовница

  grădinăreasă

  садовод м. садовод

  pomicultor grădinar horticultor

  садоводство с. садоводство

  pomicultură horticultură

  садовый л. садовый

  de livadă horticol

  садок м. садок

  gojineaţă vas pentru peştele viu capcană pentru animale şi păsări sălbatice coteţ vivieră cuşcă

  самоосадка ж. самоосадка

  depunere firească sedimentare naturală

  самосад м. самосад

  tutun cultivat particular tutun pentru uz propriu

  ссадина ж. ссадина

  julitură vânătaie zdrelitură leziune

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter