Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

самоотчет м.

raport despre activitate

самооценка ж.

autoapreciere

самоочевидный л.

vădit evident clar

самоочищение с.

curăţire automată autoepurare

самопал м.

sîneaţă marfă contrafăcută flintă contrafacere fals

самописка ж.

toc rezervor stilou

самопожертвование с.

jertfire de sine sacrificiu

самопознание с.

cunoaştere de sine

самопроизвольность ж.

naturaleţe spontaneitate

самопрославление с.

laudă de sine autoelogiere

самопрялка ж.

roată de tors torcătoare

самопуск м.

pornire automată demaror

саморазложение с.

putrezire descompunere stricare

самораспад м.

putrezire descompunere stricare

самореализоваться л.

a se autorealiza a se autoafirma

самореклама ж.

autoreclamă autopublicitate

самородный л.

natural nativ înnăscut

самородок м.

metal în stare nativă talent înnăscut

самосад м.

tutun cultivat particular tutun pentru uz propriu

самосвал м.

autobasculantă

самоснабжение с.

aprovizionare directă autoaprovizionare

самосплав м.

plutărit liber

самостийный л.

de sine stătător independent

самостоятельно ч.

de sine stătător independent

самостоятельность ж.

caracter de sine stătător independenţă

самостоятельный л.

de sine stătător independent

самострел м.

arbaletă autociuntit (om)

самосуд м.

răfuială fără judecată linşare

самохват м.

apucător graifăr

самотек м.

scurgere liberă curgere gravitaţională

самотеком ч.

de la sine spontan

самоторможение с.

autofrînare blocare automată

самотяга ж.

ventilaţie naturală tiraj natural

самоубийственный л.

f. periculos fatal sinucigaş nefast

самоубийство с.

sinucidere suicid

самоуважение с.

stimă pentru sine respect pentru sine

самоуверенно ч.

încrezut cu aroganță îngîmfat trufaș

самоуверенность ж.

îngîmfare trufie înfumurare aroganţă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "садок"

  Rusă

  Moldo/Română

  садок м. садок

  gojineaţă vas pentru peştele viu capcană pentru animale şi păsări sălbatice coteţ vivieră cuşcă

  осадок м. осадок

  depunere sediment

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter